Home

Lejsek obecný

Rejsek obecný dosahuje délky těla v rozmezí 60-80 milimetrů, ocas bývá dlouhý 35-50 milimetrů, zadní tlapka 12-13,5 milimetrů. Hmotnosti dosahuje rejsek obecný 5-13 gramů. Srst dospělého jedince je skoro tmavohnědá, na bocích s rezavým nádechem, spodina je světlejší. Také tmavý ocas je vespod světlý. 1 Lejsek malý (Ficedula parva) Atlas ptáků: datel černý, žluna zelená, krutihlav obecný. Potrava:Hmyz a další bezobratlé obírá z listů, větví a kmenů stromů, v jejichž náruči tráví většinu času Lejsek šedý je pták velký jako vrabec domácí. Vrch těla je šedohnědý, spodek bělavý se slabými, tmavými, podélnými proužky na hrudi a temeni hlavy. Pohlaví se navzájem neliší, mláďata mají na zádech světle lemované peří, takže vypadají skvrnitě

Slovníkové heslo lejsek ve Wikislovníku Tato stránka je rozcestník , tj. místo s odkazy na různé články , které by jinak měly stejný název . Pokud vás sem dovedl odkaz , který by měl správně směřovat na specifický význam tohoto pojmu, můžete Wikipedii pomoci tím, že se vrátíte na odkazující stránku a tamní odkaz. Rejsek obecný je běžný a hojný druh rozšířený ve velké části severní, střední a východní Evropy. Obývá lesy všech typů, větrolamy, parky, zahrady, louky a pole od nížin do hor až po alpínské pásmo, vyhýbá se však příliš suchým místům, na podzim může i zalézat do lidských obydlí Ploník obecný vypadá shora jako lesík miniaturních jehličnatých stromků. Zámek Průhonice poskytuje sídlo Botanickému ústavu Akademie věd ČR. Blatnice skvrnitá připomíná vzhledově ropuchu s hladkou pokožkou. Vřes obecný je 30 až 60 centimetrů vysoký. Skalní město Petra v Jordánsku je obklopené neprostupnými horami

Mimo to zde můžeme vidět hnízdit i takové ptáky jako je žluva hajní, krutihlav obecný, pěnice vlašská, lejsek šedý, slavík obecný, ťuhýk obecný nebo vzácný chřástal malý. K rybníkům neodmyslitelně patří i obojživelníci, kteří se zde pravidelně rozmnožují Auto Lejsek - Autoservis a Pneuservis Hořic

rorýs obecný (téměř nikde jinde kromě budov a náhradních budek nehnízdí) vrabec domácí vrabec polní sýkora koňadra sýkora modřinka vzácně i jiné sýkory kavka obecná špaček obecný konipas bílý rehek domácí rehek zahradní - zejména polodutiny lejsek šedý - polodutiny poštolka obecná holub domác Pěvci foto, Wikipedie info - Fotografie zvířat a fotky přírody - www.Naturfoto.c O městě » (historie, současnost,) Aktuálně » Vítejte ve Svitavách ; Film o Svitavác CD2: Šoupálek krátkoprstý - Sýček obecný - Strakapoud velký - Konopka obecná - Kavka obecná - Zvonek zelený - Dlask tlustozobý - Rehek domácí - Zvonohlík zahradní - Čáp bílý - Vlaštovka obecná - Pěnice černohlavá - Jiřička obecná - Rehek zahradní - Slavík obecný - Lejsek černohlavý - Pěnice slavíková. Velikost Délka: 24-28 cm. Rozpětí: 52-59 cm. Hmotnost: 70-100 g. Popis Lelek lesní je pták veliký jako kos černý. Má velkou hlavu a oči, kraťoučký zobák

V tomto článku vám ukážeme, jak vyrobit ptačí budku pro sýkorky. Ptačí budka je velmi jednoduchá na výrobu a je velmi levná. Vybrali jsme si základní model ptačí budky a připravili si výkres. Nakoupili dvě dřevěné prkna a pustili se do práce Aby toho nebylo málo, tak 12 druhů (krkavec velký, červenka obecná, lejsek bělokrký, moták pochop, orel mořský, pěnice černohlavá, rehek domácí, slavík obecný, sojka obecná, strnad rákosní, vrána obecná, špaček obecný) dosáhlo v letošním roce druhého nejlepšího historického výsledku, 3 druhy (káně lesní. Savci: kočka divoká - x, medvěd hnědý, plch zahradní, vlk obecný, vrápenec malý Silně ohrožené druhy živočichů Bezobratlí: škeble rybničná, střevlík Carabus variolosu lejsek malý . Ficedula parva. lelek lesní ťuhýk obecný. Lanius collurio. ťuhýk šedý.

Rejsek obecný (Sorex araneus) - ChovZvířat

Rejsek obecný. Jak vypadám. Měřím průměrně 6-8 cm na délku (bez ocasu) a vážím přibližně 5-13 gramů. Mám sametově tmavohnědou srst, která je na bocích světlejší a na břiše žlutavá. Ocas, který je 3-5 cm dlouhý, je svrchu tmavý, vespod světlý, u starých zvířat na konci holý. Mám malé oči a uši. PELICHÁNÍ, URČOVÁNÍ VĚKU A POHLAVÍ: Jako u mnoha jiných druhů ptáků, pelichají stehlíci jednou do roka v létě - dospělí ptáci úplně a mladí ptáci částečně. Na základě tohoto rozdílu se nejsnadněji rozlišuje jejich věk

Atlas ptáků: lejsek šedý, malý a černohlavý iReceptář

První den naší ornitologické výpravy začal tradičně oblíbeným nočním přejezdem přes Rakousko na severovýchod Itálie. Velikou výhodou bylo, že exkurze nebyla úplně obsazena, takže většina účastníků měla k dispozici dvě sedadla. Vzhledem k relativně krátké vzdálenosti cesta také rychle uběhla. Během brzké ranní přestávky kousek za italskými. Obec Nižní Lhoty se nachází na úpatí Moravskoslezských Beskyd. Svou polohou je tedy předurčena jako výchozí bod při poznávání zajímavostí tohoto pohoří. Řeka Morávka Unikátním přírodním fenoménem Ťuhýk obecný: 350 - 440 Počet párů: Datel černý 25 - 45 Kulíšek nejmenší 15 - 25 Ledňáček říční 1 - 3 Lejsek bělokrký.

Krutihlav obecný (Jynx torquilla) Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) Lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca) Sýkora koňadra (Parus major) Sýkora modřinka (Parus caeruleus) Sýkora uhelníček (Parus ater) Sýkora parukářka (Parus cristatus) Sýkora babka (Parus palustris Lejsek bělokrk ý (Ficedula Špaček obecný je hlučný pták vydávající širokou paletu výrazných a melodických zvuků, dokáže imitovat i hlasy jiných druhů ptáků. Zpěv, kterým se ozývají zejména samci, tvoří řada mlaskavých, skřípavých a hvízdavých tónů. Při vábení se ozývá drsným šéér Přílety a odlety stěhovavých ptáků seřazené podle abecedy. U každého stěhovavého ptáka je uvedený měsíc odletu do teplých krajin a příletu zpět. Jméno ptáka Přílet Odlet Bělořit šedý 4 9 Budníček lesní 4 9 Bukač velký 3 10 Čáp bílý 3 10 Čejka chocholatá 3 10 Červenka obecná 3 10 Drozd zpěvný 3 10 Drozd [ Moták pochop Kavka obecná Lejsek šedý Jestřáb lesní Havran polní Červenka obecná Krahujec obecný Vrána černá Slavík obecný Káně lesní Vrána šedá Lejsek bělokrký. Špaček obecný . Dno o rozměrech nejméně 15 x 15 cm, výška nejméně 30 cm, oválný vletový otvor o rozměrech 4,5 x 5 cm. (V budce se mohou ubytovat i menší ptáci, jako jsou brhlíci, sýkory, rehci a také strakapoudi a žluny, pokud nemají v čem tesat dutiny vlastní). Kavka obecn

Lejsek šedý NAŠI PTÁC

 1. Ochrana přírody: Myslivost i ochrana přírody má stejné cíle a to znamená zachování druhové pestrosti. Prostředky k těmto cílům jsou ale rozdílné. Více informací naleznete v našem článku
 2. Tetřívek obecný (Tetrao tetrix) Lejsek malý (Ficedula parva) Lejsek malý (Ficedula parva) Lejsek malý (Ficedula parva) Lejsek malý (Ficedula parva) Pěnkavák sněžný (Montifringilla nivalis) V únoru 2019 se na hřebenech Šumavy objevil tento zatoulanec z Alp. Běžně hnízdí ve výšce 1900 - 3100m n. m. V ČR byl naposledy.
 3. utě vám představíme malé zázraky fauny a flóry v naší zemi
 4. Srnec obecný (Capreolus capreolus) Veverka obecná (Sciurus vulgaris) Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) Myšice lesní (Apodemus flavicollis) Skokan hnědý (Rana temporaria) Roháč obecný (Lucanus cervus) Obaleč dubový (Tortrix viridiana) Informace jsou čerpány z informačních tabulí Naučné stezky Jelení žlíbek
 5. lejsek šedý: lín obecný: lori mošusový vlk obecný: vroubenka americká.
 6. Králíček obecný - Regulus regulus ; Krkavec velký - Corvus corax ; Krutihlav obecný - Jynx torquilla ; Labuť velká - Cygnus olor; Ledňáček říční - Alcedo atthis ; Lejsek bělokrký - Ficedula albicollis; Lejsek šedý - Muscicapa striata; Lyska černá - Fulica atra; Mandelík hajní - Coracias garrulu

Lejsek - Wikipedi

 1. jestïáb lesní, krahujec obecný. Mezi nejhojnéjší druhy ptákú patïí modïinka obecná, lejsek bélokrký, pénkava obecná. Charakteristickými druhy doubrav jsou strakapoud prostrední a dlask tlustozobý. V buöinách hnízdí dalších 47-51 druhu Jako napr. doupñák evroý, datel öerný, lejsek malý
 2. roháč obecný, Lucanus cervus ploskohor, Ascalaphus (všechny druhy) tesařík alý, Rosalia alpina tesařík obrovský, Cerambyx cerdo tesařík zavalitý, Ergates jaber lejsek, Muscicapra (všechny druhy) lelek lesní, Caprimulgus europaeus linduška, Anthus (všechny druhy) luňák červený, Milvus milvu
 3. Pěvci: Bělořit okrový Bramborníček hnědý Brhlík lesní Brkoslav severní Břehule říční Budníček lesní Cvrčilka říční Čečetka zimní Červenka obecná Čížek lesn
 4. Ptáci: datel černý (viz.: obr.3), lejsek černohlavý, čáp černý, puštík obecný, krahujec obecný, káně lesní nebo plšík lískový, pro lesní okraje je typický kalous ušatý, prase divoké, kuna lesn
 5. Z pěvců dutinu obsadil špaček obecný. Na lokalitě se dále vyskytují i jiní šplhavci, pěvci a sovy. Tím, že má území pralesní v budkách umístěných v zoo - sýček obecný, puštík obecný, krutihlav obecný, lejsek šedý, lejsek bělokrký, sýkora koňadra, sýkora modřinka, sýkora babka, brhlík lesní
 6. 220. Lejsek šedý Muscicapa striata, 17 Jul 1978 221. Červenka obecná Erithacus rubecula, 25 Feb 1978 222. Slavík obecný Luscinia megarhynchos, 22 Apr 1984 223. Slavík modráček Luscinia svecica, 01 Jun 1984 224. Lejsek malý Ficedula parva, 02 Jun 2012 225. Lejsek černohlavý Ficedula hypoleuca, 03 May 1980 226
fotoAleš

Ptáci - systém Praptáci - nejznámějším praptákem je Archeopteryx lithographica (druhohory) - je příkladem spojovacího článku s moderními znaky ptáků (peří, běhák, vidlička, pánev a lebka) bažant obecný: bičovka stromová lejsek šedý: lín obecný: lori mošusový : lama alpaka: lelek: listonoh letní.

Fauna: Ze zvláště chráněných druhů živočichů lze na území přírodní památky spatřit tyto druhy: ještěrka živorodá (Zootoca vivipara), slepýš křehký (Anguis fragilis), užovka hladká (Coronella austriaca), krahujec obecný (Accipiter nisus), holub doupňák (Columba oenas), rorýs obecný (Apus apus), lejsek šedý. Z lokality vymizela kuňka obecná, stejně jako čolek obecný a blatnice skvrnitá. V mokřadech hnízdí bukáček malý, moudivláček lužní, rákosník obecný, rákosník velký, v břehových porostech krutihlav obecný, lejsek šedý, slavík obecný, strakapoud jižní, žluna zelená. Na jezerech žije i bobr evroý Lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca) - European Pied Flycatcher Krahujec obecný (Accipiter nisus) - Eurasian Sparrowhawk Králíček obecný (Regulus regulus) - Goldcres

Z lokality vymizela kuňka obecná, stejně jako čolek obecný a blatnice skvrnitá a kuňka ohnivá. Z plazů je potvrzen výskyt a rozmnožování užovky obojkové. Hnízdící ohrožení ptáci jsou bukáček malý, strakapoud jižní, krutihlav obecný, žluva hajní, moudivláček lužní, lejsek šedý podtřída: Praví ptáci nadřád: Běžci. řád: Pštrosi; řád: Naduové; řád: Kasuáři; řád: Kiviové; nadřád: Létav Hippie chrání přírodu! Lidé kteří žijí v hippie přesvědčení žijí v souladu s přírodou a chrání ji.Podnikají akce pro záchranu ohrožených druhu a uchovaní přírodního bohatství Komentované nahrávky nejběžnějších a nejzajímavějších ptáků žijících v blízkosti člověka. Naučte se rozeznávat druhy ptáků žijících na uzemí ČR podle zpěvu a nejen to: získejte vědomosti o jejich vzhledu, místě hnízdění, stravě a rozmnožování

Rejsek obecný - Yin

51. NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 22. prosince 2004, kterým se stanoví druhy a počet ptáků, pro které se vymezují ptačí oblasti. Vláda nařizuje podle § 45e odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb. Budka puštík obecný B21 Rozměr: šířka/hloubka/výška - vnitřní 20x23x42 cm , vnější 24x27x44cm Označení: B21 Cena: 890 K Ačkoliv se nám to v dnešních dnech ještě nezdá, jaro se již blíží a nebude to dlouho trvat do chvíle, kdy zpěvné ptactvo spustí své svatební zpěvy. A nezůstane jen u nich. Současně s nimi začne i vyhledávání vhodného místa pro stavbu hnízda, do kterého jako do lůna.

Rejsek obecný

králíček obecný králíček ohnivý - Muscicapidae lejskovití lejsek širokozobý lejsek šedý lejsek malý lejsek černokrký lejsek bělokrký lejsek černohlavý timáliovití sýkořice vousatá - Aegithalidae mlynařík dlouhoocasý mlynaříkovití - Paridae sýkorovití sýkora babka sýkora temná sýkora lužní sýkora laponská. Pěvci jsou největším řádem třídy ptáků. Tato skupina sčítá 5200-5500 druhů ptáků.Pěvci jsou stromoví ptáci.Nohy mají uzpůsobené k sezení na velmi úzkých větvích.Nejcharakterističtější vlastností pro pěvce je zpěv.I díky schopnosti vytvářet složité hlasové projevy jsou pěvci považováni za nejvyvinutější řád ptáků.Můžeme je nalézt po celém. Ptačí Budky Budky - katalogový list. Umístěním ptačích budek pomáháte přírodě a našim ptákům. V našem katalogu naleznete množství ptačích budek rozčleněných do kategorií podle ptáků pro které jsou budky určeny Na této stránce uvádím jen některá svá pozorování. Jedná se především o zajímavé či raritní druhy, má první letošní pozorování nebo první pozorování na dané lokalitě apod

V PR Bedřichovka, ležící v CHKO Orlické hory v nadmořské výšce 700 m, provádíme odchyty a kroužkování ptáků od roku 2004.V hnízdní době, od začátku května do konce července, kroužkujeme ptáky podle standardní mezinárodní metodiky CES (Constant Effort Sites Scheme of the BTO) uvedené v publikaci Bird Census Techniques (Bibby et al 2000) Liška obecná. DSC_8111_01. DSC_8112_0

CHKO Pálava - PŘÍRODA

Lesní porosty a skalní objekty obývá např. čáp černý (Ciconia nigra), holub doupňák (Columba oenas), jestřáb lesní (Accipiter gentilis), krahujec obecný (Accipiter nisus), sokol stěhovavý (Falco peregrinus), krkavec velký (Corvus corax), kulíšek nejmenší (Glaucidium passerium), lejsek malý (Ficedula parva) a šedý. Lejsek šedý s. 92 . Lejsek černohlavý s. 94 vrána černá sýkora parukářka sýkora babka budníček větší budníček menší pěnice pokřovní králíček obecný drozd kvíčala. V lesním porostu hnízdí mj. datel černý (Dryocopus martius), strakapoud velký (Dendrocopos major), holub doupňák (Columba oenas), sýc rousný (Aegolius funereus), puštík obecný (Strix aluco), lejsek malý (Ficedula parva), lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca), ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes) a v minulosti i čáp.

Auto Lejsek - Autoservis a Pneuservis Hořic

Králí ček obecný Lejsek šedý Sýkora ko ňadra Sýkora mod řinka Sýkora uhelní ček Sýkora paruká řka Sýkora babka Sýkora lužní Mlyna řík dlouhoocasý . Realizováno v roce 2012-2013 za finanční podpory Královéhradeckého kraje. Brhlík lesní Šoupálek krátkoprst Fotografie: granátovník obecný; Granátovník obecný, marhaník granátový (Punica granatum); Marhaník obecný, granátovník (Punica granatum)

Na jaře tu kvete koniklec velkokvětý. Lesní podrost tvoří brambořík nachový a další rostliny. Nad květy poletuje motýl přástevník kostivalový. V blízkosti starých kmenů žije roháč obecný a tesařík obrovský. Hnízdí tu lejsek bělokrký, žluva hajní, žluna zelená, lejsek šedý, holub doupňák a výr velký Stažení royalty-free Lejsek šedý posazený na stručný mechem stock fotografie 196259210 z Depositphotos kolekce s milióny prémiových fotografií s vysokým rozlišením, stock fotografií, vektorových obrázků a ilustrací

Klíče k určování ptáků - ptaci

 1. Jazyk vyhledávání Auto
 2. Hledat na tomto webu: Primární odkazy. Domů; Nejlepší foto... Fotobanka.FOTOKOLEKCE; Živočichové - Animalia. Hmyz - Insecta; Obojživelníci - Amphibia.
 3. Ptáci III Arnošt Krška Řád: Pěvci (Passeriformes) • okolo 5 100 druhů • v hrdle dokonale vyvinuto zpěvné ústrojí • běhák vpředu rohovité destičky někdy srostlé v botku • nohy slabé, se třemi prsty dopředu a jedním dozadu • čeleď: Skřivanovití (Alaudidae) - nenápadné zbarvení, drobní, na zadním prstu dlouhý dráp, na přední i na zadní straně.
 4. Seznam ptactva v Prokoém údolí. na Dnech Prahy 5 přednesl ornitolog Honza Pláteník v rámci své prezentace v Informačním centru.Posluchači ani nedutali a geologové i bylinkáři tiše poslouchali. A na základě této přednášky přinášíme pokračován
 5. druh Luscinia megarhynchos C. L. Brehm, 1831 - slavík obecný. druh Luscinia obscura (Berezowski & Bianchi, 1891) 1970 - lejsek severofilipínsk.
 6. Červenka obecná Drozdík bělotemenný Lejsek Lejsek bělokrký Lejsek černohlavý Lejsek malý Lejsek šedý Pěvec ryšavý Rehek domácí Slavík modráček Slavík modráček tundrový Slavík obecný Šáma bělořit.
 7. lejsek malý (Ficedula parva) SO lejsek šedý (Muscicapa striata) O ropucha obecná (Bufo bufo) O ROSTLINSTVO dřín obecný (Cornus mas) O hvězdnice chlumní (Aster amellus) O koniklec velkokvětý okrotice bílá (Pulsatilla grandis) SO lilie zlatohlavá (Lilium martagon.

Pěvci ptáci - fotografie foto Naturfoto

 1. Lejsek černohlavý : Ficedula parva: Lejsek malý Tetřívek obecný: Tetrao urogallus: Tetřev hlušec : Tichodroma muraria: Zedníček skalní.
 2. Krutihlav obecný : Berneška bělolící (Branta leucopsis) Kukačka obecná : Berneška rudokrká (Branta ruficollis) Kulíšek nejmenší : Berneška tmavá (Branta bernicla) Lejsek bělokrký : Berneška velká (Branta canadensis) Lejsek černohlavý : Bramborníček černohlavý (Saxicola torquata) Lejsek šedý : Bramborníček hnědý.
 3. Lejsek bělokrký - Muchárik bielokrk Špaček obecný - škorec lesklý / škorec obyčajný Špaček růžový - škorec ružový / škorec pastier Tenkozobec opačný - Šabliarka modronoh.
Kos černý (Turdus merula) | PĚVCI | PTÁCI | Fotogalerie

Lejsek obecný - Svitav

 1. Ťuhýk obecný (Lanius collurio) - statní masoţraví ptáci, velká hlava, ostrý zobák se zejkem, vibrisy - silné ostré drápy, delší ocas, pestré zbarvení - někdy pohl. dimorfismus, hnízdo v keřích či na stromech - potravou bezobratlí i drobní obratlovci (zásobárny) - u nás 4 druhy (2 hnízdí
 2. lejsek šedý ktivka rákosnik proužkovaný brhlík strakapoud šoupálek Obhlídal 1977: Ornitologická pñíruñka SZN. Topografie ptaöího téla temeno králíéek obecný Regulus regulus sse Ca htp.'hwwvpbasecom/upupa Atraktivní biologie v králíéek ohnivý Regulus ignicapillus lu ornir hlasek wwwhlasekcorn
 3. Lejsek šedý - Muscicapa striata,Spotted Flycatcher ,Grauschnäpper,Gobemouche gris Límcovka měděnková - Stropharia aeruginosa Lnice obecná - Linaria vulgaris, Butter And Eggs , Gewöhnliches Leinkrau
 4. Ptacci.net - atlas ptáků. Fotka Český název Latinský název Kategorie; Agapornis etioý: Agapornis tarant
 5. Lejsek černohlavý 32 mm nebo 30x45 mm. Lejsek bělokrký 32 mm nebo 30x45 mm Zde jsou mláďata krátce před vylétnutím. O polobudky mají zájem také červenka obecná a střízlík obecný. Opět předkládáme nákres, jak zhotovit polobudku
 6. špaček obecný (Sturnus vulgaris) žluna šedá (Picus canus) žluna zelená (Picus viridis). Lesní druhy, kterým k hnízdění postačují polodutiny: šoupálek krátkoprstý (Certhia brachydactyla) šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) lejsek malý (Ficedula parva) lejsek šedý (Muscicapa striata
 7. Seznam ptáků a jejich kategorie ochrany a stupeň ohrožení. Informace o zákonné ochraně ptáků jsou na stránce: Zákony. Seznam zvláště chráněných druhů ptáků v ČR naleznete i na Wikipedii s odkazy na informace o ptácích, nebo na ČSO i s totografiemi, případně další.Můžete se podívat také na Seznam ohrožených ptáků ČR

Hlasy ptáků - 9CD Hlas pro tento den - outdooring

Acrocephalus scirpaceus (Hermann, 1804) - rákosník obecný Aegithalos caudatus (Linnaeus, 1758) - mlynařík dlouhoocasý Aegithalos caudatus caudatus (Linnaeus, 1758) - mlynařík dlouhoocasý severoevro fotky přírody, pěvci, strnad, straka, vrána, ořešník, sojka, snovač, špaček, vlaštovka, tangara, sýkora, droz Tato přírodní lokalita je ojedinělou na území města i v jeho okolí - na velmi malé ploše zde žije mnoho druhů vázaných na prostředí lužního lesa, vhodné životní podmínky zde nachází velké množství ptačích druhů, hmyz a několik druhů chráněných živočichů (např. žluva hajní, lejsek šedý, páchník. Lejsek šedý (Muscicapa striata) Moták pochop (Circus aeruginosus) Moudivláček lužní (Remiz pendulinus) Ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes) Potápka černokrká (Podiceps nigricollis) Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) Potápka roháč (Podiceps cristatus) Rorýs obecný (Apus apus) Slavík obecný (Luscinia megarhynchos This video is unavailable. Watch Queue Queue. Watch Queue Queu

Level 4 - Poznávačka BiO A, B - ptáci, biologie

Ficedula - lejsek [3] Muscicapa - lejsek [4] Phoenicurus - rehek [17] Phoenicurus ochruros - rehek domácí [9] Phoenicurus phoenicurus - rehek zahradní [8] Saxicola - bramborníček [2] Emberiza citrinella - strnad obecný : Publikováno pomocí aplikace Piwigo. Portál kulturního a přírodního dědictví Kraje Vysočina. Příroda | Portál kulturního a přírodního dědictví Kraje Vysočina. Přírodní park Svratecká hornatin Lejsek malý . Puštík bělavý Krutihlav obecný. Rehek zahradní. Lejsek bělokrký.

Lelek lesní NAŠI PTÁC

Jak vyrobit ptačí budku pro sýkorky - ŘekniJak

Ptačí budky: Město JilemniceCo jsou doupné stromy a proč jsou v zahradách důležitéVytvořte ze zahrady ptačí ráj: stromy, keře, napajedla - PtáciFocení ptáků u napajedla nebo při brouzdališti - SilvestrPR Kutaný

Na území NP Podyjí byl doposud prokázán výskyt 199 druhů ptáků, hnízdění 140 z nich je prokázané, pravděpodobné nebo možné. 5 druhů, hnízdících v minulosti, bohužel z území zcela vymizelo nebo je zastihneme jen zřídka - jsou to sokol stěhovavý (Falco peregrinus), tetřívek obecný (Tetrao tetrix), dytík úhorní (Burhinus oedicnemus), skalník zpěvný. Za snímky vyrážím do celého světa. Mým snem byla vždy Afrika a je to již 10 let, co se na tento kontinent pravidelně vracím. Od rovníku na jih mám již projeté téměř všechny státy a jejich nejzajímavější biotopy...poznání, fotografické příležitosti a dobrodružství, to jsou cesty po vlastní ose, se stanem na střeše offroad auta a podle vlastního itineráře. Acrocephalus scirpaceus, rákosník obecný: Acrocephalus palustris, rákosník zpěvn ý Muscicapa striata, lejsek šed. Šakal obecný vloženo: 30.9.2020 12:54 autor: libor kříž nejlepŠÍ fotografie 2012 nejlepŠÍ fotografie 2013 nejlepŠÍ fotografie 2014 nejlepŠÍ fotografie 2015 nejlepŠÍ fotografie 2016 nejlepŠÍ fotografie 2017 nejlepŠÍ fotografie 2018 nejlepŠÍ fotografie 2019 nejlepŠÍ fotografie 202 Slavík obecný (Luscinia megarhynchos) je malý tažný pták z řádu pěvců. Hnízdí zejména v lesích, křovinách a parcích na území Evropy a jihozápadní Asie. Je tažný se zimovišti v jižní Africe. V Česku se vyskytuje od dubna do září. Je u nás chráněný zákonem jako ohrožený druh Lejsek bělokrký ( Ficedula albicollis ) Ondatra pižmová. Ondatra pižmová. Ondatra pižmová. Jelen sika Dybowského. Srnec obecný ( Capreolus capreolus

 • Guess de.
 • Haxipola.
 • Rozpustnost kcl ve vodě.
 • Star wars klonové války s02.
 • Euratom treaty.
 • Minecraft launcher ke stažení zdarma.
 • Produktová fotografie ostrava.
 • Cristiano ronaldo věk.
 • Transparentní účet unicredit.
 • Prodám ruger sr22.
 • Pečená lízátka recept.
 • Mapa evropy řeky.
 • Turgor pleti.
 • Fialova trvalka.
 • Školení bozp vzor zdarma.
 • Hm olympia plzen.
 • Semolina albert.
 • Dubaj atrakce.
 • Genetické vyšetření embrya.
 • Kilpi wikipedia.
 • Nejhorší filmy 2017.
 • Uložení vazníků.
 • Romantické filmy cz.
 • Holandsko plaze.
 • Plevele prezentace.
 • Otaceni displeje ipad.
 • Alibaba recenze.
 • Nahrávací studio download.
 • Parametrium.
 • Lehká dětská kola 24.
 • Krav maga praha 4.
 • Prechod ve triceti.
 • Eures cv online.
 • Plechová plynoměrová skříň.
 • Saipan 1944.
 • Tričko se spadlým rukávem.
 • Filcky na prirozeni.
 • Nastenka zus klatovy.
 • Dixi šampón s čajovníkovým olejem.
 • Staré americké horory.
 • Anolis šedý chov.