Home

Slezské písně

Slezské písně - rozbor díla k maturitě (2) Rozbor-dila

Slezské písně - sbírka Stužkonoska Modrá - báseň Studie z Kafé Lustig - povídka . SLEZSKÉ PÍSNĚ Bezruč zasílal své básně do Času. 1903 - Verše otiskované v Čase vyšly souhrnně pod názvem SLEZSKÉ ČÍSLO (31 básní). 1909 - poprvé pod názvem SLEZSKÉ PÍSNĚ (51 básní) Slezské písně, které hovoří o nesnázích během poněmčování a o utlačování od Němců, připomínají básnické zachyení jedné etapy národa. Samozřejmě bych ráda věděla jestli opravdovým autorem, protože se o tomto vedou spory dlouhá léta, za sebe se však prohlašuji, že musí být tím autorem

Slezské písně vznikaly dlouhá léta a obsahují básně z různých období autorova života. K vyjádření svých myšlenek zvolil Bezruč nejčastěji jednu z nejúčinnějších básnických forem, a to baladu. Tento epický útvar přivedl Bezruč k novému vývojovému vrcholu v naší poezii. Bezručovo hlavní dílo získalo velký. Název knížky:Slezské písně Žánr:epické a lyrické básně, balady Autor:Petr Bezruč (*15.09.1867 - †12.02.1958) • český básník • vlastním jménem Vladimír Vašek • narodil se v Opavě v rodině gymnazijního profesora Antonína Vaška, známého buditele ve Slezsku a jednoho z prvních odpůrců pravosti Rukopisů • studoval na gymnázium v Brně • po gymnáziu. Slezské písně vznikly jako ohlas utrpení utiskované národní větve na Ostravsku a ve Slezsku.. BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE: Vydalo nakladatelství AVE v Opavě roku 1999. K vydání připravila Zdenka Pfefferová a kolektiv. Počet stran: 117 Petr Bezruč: Slezské písně (2) Doba děje: 2. polovina 19. století. Místo děje: oblast Těšínska, Ostravska, Opavy, Beskyd. Obsah díla: motto Co v duších prostých lidí lká při Olze, Odře, Ostravici, (všichni byli lepší než já) jsem zkusil chybným veršem říci. Červený květ • úvodní báse Český-jazyk.cz - ČTENÁŘSKÝ DENÍK » rozbor díla: Slezské písně (4) (Petr Bezruč) - Nejznámější básnická sbírka Petra Bezruče stále patří k vrcholům naší poezie a čtenáři se k ní rádi vracejí. BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE: Nakladatelství Československý..

e ˛ˆ ˙˜ ˆs ˘9 !˙ ˝$ ˆ)˜ ˆs ˘ 7 ˆ ˙ ˆ ˙ˆ. ˆ ˆ* ˙˙ ˆ bˆ * $ c2 ˚$ ˚ $ !* ˝$ ROZBORY BÁSNÍ. červeně - nerozebrané texty. veršové schéma. kdo je hlavním hrdinou básně. děj / hlavní motivy. Červený květ. Hanácká ve Slezské písně 1951; Maryčka Magdonova 1988; Kdo vám tak zcuchal tmavé vlasy - Brevíř milostné poezie od Máchy ke Šrámkovi 2007; Stužkonoska modrá 1952; Labutinka 1961; všech 44 knih autora. Kniha Slezské písně je

Slezské písně syntetizují všechny dosavadní umělecké směry: realismus (věčnost vyjádření, prozaické sdělování faktů) impresionismus a symbolismus (bohatá a sugestivní obraznost, dekadentní stylizace, anarchistická revolta, volný verš - příznačným veršem je daktyl, který seguruje představu vzrušené. Slezské lesy : Autor přirovnává své Slezské lesy k sobě samému. Jsou smutné jako jeho písně, hynou pomalu a klidně (na rozkaz z Vídně). Škaredý zjev : Básník se považuje za škaredého, zbitého, znetvořeného barda porobeného národa Slezské písně. 1909, básně velmi často s národní a sociální tematikou, jsou zde však např. i básně milostné. Původně vydáno pod názvem Slezské číslo (v Knihovničce Času 1903), teprve po rozšíření získalo svůj známý název Slezské písně Básnická sbírka Slezské písně autora Petra Bezruče je dodnes nejslavnějším uměleckým dílem z tohoto kraje. Z Bezruče udělala oblíbeného národního básníka. Lidi oslovily jeho témata sociálního útlaku, tvrdé práce, ztráty národní identity. Zároveň sbírka obsahuje i přírodní a milostnou lyriku. Dodnes ovšem existují kritici, kteří zpochybňují Bezručovo.

Slezské písně (Petr Bezruč) Detail knihy ČBDB

Slezské písně 1951; Maryčka Magdonova 1988; Kdo vám tak zcuchal tmavé vlasy - Brevíř milostné poezie od Máchy ke Šrámkovi 2007; Stužkonoska modrá 1952; Labutinka 1961; všech 43 knih autora. Kniha Slezské písně je Slezské písně nelze považovat za lyrickou poezii v pravém slova smyslu. Bezručovu tvurčímu výrazu je vlastní spíše rozhraní mezi lyričností a epičností. Děj bývá zpravidla zprostředkován v náznacích, ve zkratce. Vliv díla: Slezské písně předznamenaly nástup nové básnické generace, k níž patřili např. básnic

Slezské písně - rozbor díla k maturitě Rozbor-dila

 1. Notovna.cz Slezské písně [H 1403] - (1854-1928)Nástrojová skupina: VOKÁLNÍ HUDBAObsazení / žánr: zpěv a klavírPodrobné obsazení:mezzosoprán / baryton, klavírJazyk publikace: cz.rev. Bohumír ŠtědroňZe sbírky Heleny Salichové.Obsah: autor hudby / textu / skladba:Janáček Leoš: A choť sem jaJanáček Leoš: Dyž sem šelJanáček Leoš: A choť sem děvuchaJanáček Leoš.
 2. Petr Bezruč, vlastním jménem Vladimír Vašek, sepsal několik sociálních balad, v nichž jsou nositelem tragičnosti poměry ve společnosti. Většina básní vyšla ve sbírce Slezské písně, která se okamžitě proslavila. Autor zde vyjádřil to, co cítili vykořisťovaní dělníci ve Slezsku a na Ostravsku. Jeho cílem bylo mluvit za ostatní, bojovat za jejich práva, lepší.

Slezské písně - Český jazyk - Střední školy - Studentino

 1. Slezské písně (1903, 1909)- vznikaly dlouhá léta, obsahují básně z různých období autorova života. Umělecky nejvýraznější a společensky nejpůsobivější básně tvoří verše vzniklé ještě před prozrazením Bezručova pseudonymu. Od února 1899 básně vycházely v Herbenově časopisu Čas, až následně v souboru.
 2. Kategorie: Česká literatura od 20. století Typ práce: Obsahy a rozbory děl Škola: nezadáno/škola není v seznamu Charakteristika: Práce seznamuje s obsahem díla Slezské písně od Petra Bezruče.Velmi stručně popisuje děj básní Kantor Halfar, Maryčka Magdónová a Labutinka
 3. LIT - Literatura - Slezské písně P. Bezruč; LIT - Literatura - Petr Bezruč - Slezské písně; CJ - Český jazyk - Bezruč, Petr - Slezské písně; 24 - Informační procesy - Soupisné údaje; CJ - Český jazyk - Základní pravopisné jevy; D - Dějepis - Zeměpisné objevy 15.a16.stl. IVT - Informatika a výpočetní technika.
 4. Třetí svazek Kritické hybridní edice — Slezské písně Petra Bezruče — přináší v knižním čtenářském vydání nově revidovaný text této jediné Bezručovy sbírky a v elektronické vědecké edici veškeré varianty textu básní. Knižní čtenářské vydání se opírá o znění Slezských písní z prosince roku 1928, tedy o nejširší podobu sbírky z období před.
 5. Kniha: Slezské písně Autor: Petr Bezruč Přidal(a): Lea Obecná charakteristika literárního díla. Literární druh: Jde o poezii.Příběhy psané ve verších, epické a lyrické básně - obraz národního a sociálního útisku slezského lidu, výzva k vzpouře a naděje na úspěc
 6. Slezské písně Červený květ: tato báseň pojednává o kaktusu, který kvete jen jednou za život, a o růži, která je krásná. Básník odsoudí ošklivý kaktus a pochválí krásnou růži (tato báseň značí jeho samotu v životě a jeho neúspěchy v lásce - byl to starý mládenec)

Třetí svazek Kritické hybridní edice — Slezské písně Petra Bezruče — přináší v knižním čtenářském vydání nově revidovaný text této jediné Bezručovy sbírky a v elektronické vědecké edici veškeré varianty textu básní. Knižní čtenářské vydání se opírá o znění Slezských písní z prosince roku 1928, t Slezské písně byly uspořádány do výsledného stavu o šest let později. Básně byly od přelomu století přidávány již jen náhodně a ve 20. letech byly připojeny nové básně i básně zaslané Herbenovi dříve, které nebyly doposud uveřejněny. Takto sbírka dospěla přibližně do podoby, kterou známe dnes Bezruč - Slezské písně Česká literatura přelom 19. a 20. století. 1. Část Zasazení do kontextu díla: Zasazení části ukázky do díla (kde se část nachází, děj ukázky, co je před a co za ní) Téma: Hlavním téma je útlak obyvatelstva na Slezsku.V jeho básních jsou tři základní témata sociální -Především popisuje útlak a bezpráví konané na obyvatelích Slezské písně od svého prvního vydání roku 1903 na sebe poutaly pozornost nejenom díky literární výjimečnosti, ale také nejasnému autorství. Zejména po roce 1989 se objevuje čím dál víc otázek, kdo je skutečným autorem. V posledních letech domněnku o dvojím autorství razí. Slezské písně (1909) PETR BEZRUČ: ŠKAREDÝ ZJEV F.., to je škaredý fantóm! Tak řeknou konšelé zlatého města, tak řekne věhlasný národa vůdce, zatřepou hlavičkou národní dámy, tak řekne Rothschild a Gutmann, gróf Laryš a Vlček, i jasný Sir-markýz Géro - když jsem se z hromady sedmdesáti tisíců do výše zdvihl

Petr Bezruč - Slezské písně (rozbor) (4) Čtenářský deník

 1. This is for my friends in the Czech Republic. Petr Bezruc was a famous Czech poet
 2. Slezské písně - ukázky Maryčka Magdonova. Šel starý Magdon od Ostravy domů, v bartovské harendě večer se stavil, s rozbitou lebkou z ní vyletěl ven. Plakala Maryčka Magdonova. Vůz plný uhlí se v koleje zvrátil. Pod vozem zhasla Magdonova vdova. Na Starých hamrech pět vzlykalo sirot, nejstarší Maryčka Magdonova
 3. - úvodní báseň sbírky Slezské písně - květina je symbolem jeho vlastního nitra, kaktus, jako květina, která vykvete pouze jednou, symbolizuje jeho životní osamělost Období po 2.sv. válce FRANTIŠK HRUBÍN -Je nám dobře na světě -Matka a jabloň - zvýrazňuje se jinak ojedinělý motiv květu jako příštího plodu.
 4. Petr Bezruč proslavil svou zemi básnickou sbírkou Slezské písně. Po první světové válce přirozeně připadlo Československu a stalo se samostatnou zemí s hlavním městem Opavou. Prvním a posledním prezidentem Slezska v rámci Českoslovanska byl Josef Šrámek. Nikdo další po něm už zvolen nebyl, neboť Slezsko bylo.
 5. Slezské písně v umělecké knižní vazbě BEZRUČ, Petr, Slezské písně. Editorka Zdenka Pfefferová. Vyd. 26. Opava: AVE Centrum, 1999. 117 s. ISBN 80-902042-8-7. Jediný výtisk v umělecké knižní vazbě, Jiří Fogl, knihařství Žamberk. Kniha v zavěšované vazbě dle Bradela, barevná teletinka, zlatá ořízka zdobená.

Petr Bezruč: Slezské písně (2) - čtenářský deník - Studuju

 1. Čechomor je hudební skupina, která hraje české, moravské, slezské a slovenské lidové písně. Kapela vznikla na jaře 1988, kdy vystupovala pod názvem I. Českomoravská nezávislá hudební společnost. V původní sestavě figurovali houslista a zpěvák Jiří Břenek, kytarista a zpěvák František Černý, harmonikář Jiří.
 2. Slezské písně jsem četla poprvé ve škole jako povinnou četbu. A líbily se mi. Četla jsem je pak ještě znovu, to už vyloženě dobrovolně. Jsou to jiné básně než třeba Seifertovy (můj oblíbený básník a nejen on), ale taky jsou dobré. Hodně je v nich promítán těžký život v kraji, kde Petr Bezruč žil, takže jsou.
 3. Autor knihy: Petr Bezruč; Jiří Flaišman; Michal Kosák; Kristýna Merthová, Téma/žánr: Bezruč - Petr - 1867-1958. Slezské písně - česká poezie, Počet stran: 178, Rok vydání: 2016, Nakladatelství: Ústav pro českou literaturu A
 4. Všechny informace o produktu Slezské písně, porovnání cen z internetových obchodů, hodnocení a recenze Slezské písně. Slezské písně od 125 Kč - Heureka.cz Na Heurece využíváme personalizaci a cílenou reklamu
 5. Slezské písně - Petr Bezruč e-kniha. Třetí svazek Kritické hybridní edice—Slezské písně Petra Bezruče — přináší v knižním čtenářském vydání nově revidovaný text této jediné Bezručovy sbírky a v elektronické vědecké edici veškeré varianty..

Třetí svazek Kritické hybridní edice — Slezské písně Petra Bezruče — přináší v knižním čtenářském vydání nově revidovaný text této jediné Bezručovy sbírky a v elektronické vědecké edici veškeré varianty textu básní Slezské písně pokřtí muzeum 12. září na vernisáži výstavy Petr Bezruč - bard prvý, co promluví, kde budou vystaveny všechny knižní ilustrace. Výročí připomínají ještě dvě výstavy: jedna představuje otisk slezského básníka v hudbě a umění (do 3. listopadu), druhá připomíná, že byl zásadní osobností. Ke knize Slezské písně doporučujeme také: O myších a lidech Steinbeck, John Cena: 204 Kč Povídky z jedné a z druhé kapsy Čapek, Karel Cena: 153 Kč Malý princ Saint-Exupéry, Antoine de Cena: 161 Kč Její pastorkyňa Preissová, Gabriela Cena: 166 Kč.

Slezské písně Petra Bezruče nenapsal jenom zmiňovaný opavský rodák s vlastním jménem Vladimír Vašek, ale i jeho kamarád Ondřej Boleslav Petr - s touto myšlenkou přišel před několika lety písničkář Jaromír Nohavica. Na svých aktuálních koncertech v pražském Divadle Viola má přednášky na toto téma Petr Bezruč Slezské písně Autor: Mgr. Kamila Martínková EU peníze školám CZ.1.07/1.5.00/34.0154 * Tematický okruh Rozbor knih k maturitní zkoušce Anotace Prezentace je určena žákům 4. ročníku pro přípravu k maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury

Petr Bezruč - Slezské písně (4) Čtenářský deník Český

Slezské písně - básně vydávány v časopisu Čas. Část básní vydal v roce 1909 - Slezské číslo, 1928 - konečná veze 87 básní. Intimní lyrika: citové projevy, milostná lyrika, symbolismus Červený květ Motýl Místopisné: srovnává život lidí ve Slezsku (chudoba, sociální problémy, bída, nezaměstnanost) s životem. Bezruč, Petr - Slezské písně ČERVENÝ KVĚT Úvodní báseň: obraz kaktusu s jediným rudým květem = symbol vzpoury, vlastního osudu (bez lásky), nebo obraz jediné sbírky

Bezruč Petr - Slezské písně , volné archy v deskách, devíti dřevoryty vyzdobil Bohdan Lacina, výtisk 214/500, podpis autora a grafika Antikvariát Počta.cz. v košíku máte 0 ks knih za 0,00 K č. Toggle navigation AntikvariátPočta.cz. Hlavní stránka. Slezské písně Autor: Petr Bezruč Vydal Nový lid v Brně, 1937. Dřevoryt navrhl a ryl Ota Petr. Číslovaný výtisk, č. 27/400. Vydání: Složky jsou svázan

 1. Slezské písně Petr Bezruč - obraz poroby a záhuby slezského lidu, zoufale se bránícího cizácké vrchnosti, polským kněžím i zradě vlastních lidí
 2. Petr Bezruč - SLEZSKÉ PÍSNĚ. Vlastním jménem Vladimír Vašek (1867 - 1958).Byl to český básník, který vydal pouze jedinou básnickou sbírku a to Slezské písně.. Je řazen do tzv. anarchistických buřičů, díky jeho sbírce, která útočí na tehdejší režim, který škodí lidem i jejich zájmům.. Jeho dílo je ovlivněno symbolismem a Českou modernou
 3. Petr Bezruč - Slezské písně. K 150. výročí narození básníka Petra Bezruče (15. 9. 1867 - 17. 2. 1958) jsme připravili nové vydání Slezských písní. Jedná se o zcela výjimečné vydání, v němž jsme k narozeninám básníka chtěli dopřát výtvarný doprovod všem básním Slezských písní
 4. Básnickou sbírku Slezské písně během padesáti let napsal a postupně publikoval český básník Petr Bezruč.Rozsáhlá sbírka obsahuje několik desítek básní. Podívejte se na vzorové zadání k ústní zkoušce maturity z češtiny, podívejte se na výňatek jedné z básní Petra Bezruče ze Slezských písní a zkuste si zadání cvičně vypracovat, abyste věděli, co od.
 5. Slezské písně - 1909, sbírka obsahovala již 45 básní a v každém dalším vydání jejich počet rostl. Dnešní podoby nabyla sbírka v roce 1928. Dnešní podoby nabyla sbírka v roce 1928. Stužkonoska modrá - 1930, samostatná báseň symbolizující básníkův smutný osud a zklamání z poměrů v novém stát
 6. Úvod > Použité knihy, grafika, pohlednice... > Použité knihy > Poezie > Petr Bezruč - Slezské písně Nové knihy. Beletrie pro dospělé.
Slezské písně - Petr bezruč - 1946 | AukroPetr Bezruč: Slezské písně by Filip Tomas - Issuu

Interpretační nástěnka na Slezské písně. Téma úkolu: soukromá nástěnka sdílená pouze se mnou a se spolužáky (koho si do ní pozvete, je jen na vás, ale lepší je to psát sám, neopisovat od ostatních, mějte své nápady), která se bude zabývat vaší interpretací Slezských písn Slezské písně Autor: Petr Bezruč Vydal Nový lid, Brno 1919. Původní brož, 125 stran. Zadní strana obálky odlepena od hřbetu knižního bloku. Dobrý stav, z čás Petr Bezruč: Slezské písně. délka videa 08:51. Tajemný básník versus tajemná postava Vladimíra Vaška. Dokumentární pořad přináší unikátní archivní záběry i zajímavé a nové hypotézy vztahující se k autorství Slezských písní 20 let čekám, že někdo vydá Slezské písně. Konečně si je můžu koupit. Tato sbírka nebyla k sehnání ani v antikvariátech. Moc se těším až si je půjdu vyzvednout. Vřele doporučuji každému. Jsou krásné. Díky. Líd Slezské písně. Autor: Petr Bezruč Rok vydání: 2017 ISBN: 978-80-87789-42-1 Cena: 350,- Kč + poštovné Jan II. kníže z Lichtenštejna. Mecenáš a donátor Slezského zemského muzea (v dárkové kazetě) Autor: Ilona Matejko-Peterka & kolektiv Rok vydání: 2016 ISBN: 978-80-87789-39-1 Cena: 720,- Kč + poštovn

Slezské písně. 7. 6. 2008. Všichni vy na Slezské, všichni vy, dím, nech je vám Petr neb Pavel, mějž prs kryt krunýřem ocelovým,. Slezské písně — česká poezie — 19.—20. století — česká poezie — kritická vydání — komentovaná vydání 821.162.3-1 — Česká poezie [25 Kolikrát jsme slyšeli název Slezské písně, ale co o nich ve skutečnosti víme? Vyšly poprvé v roce 1899, jako autor byl uveden pseudonym Petr Bezruč. Jako jediné dílo svého autora. Tajemství železnic - Osoblažkou po slezské Hané (E05) (epizoda) (2013) Veronica Mars - Opouštěj staré písně pro nové (S03E17) (epizoda) (2007) Drobnosti aneb písně a zážitky Milana Drobného (TV film) (1973

Bezruč Petr - Slezské písně , Celokožená vazba s nápisem a vzorem na desce knihy, v ochranném kartonu Antikvariát Počta.cz. v košíku máte 0 ks knih za 0,00 K č. Toggle navigation AntikvariátPočta.cz. Hlavní stránka. Titul Slezské písně obsahuje písně ze sbírky Heleny Salichové pro mezzosoprán nebo baryton a klavír. Formát: 230x300 mm. celá specifikace. V porovnání cen u tohoto produktu již není zařazen žádný obchod. Vyhledat produkt ve fulltextu Porovnání cen. Slezské písně. BEZRUČ, Petr, Slezské písně. Vydáno k 100. výročí prvních otisků veršů Petra Bezruče a k 90. výročí prvního vydání Slezských písní. Ilustrace, volný grafický doprovod, Vladimír Komárek. Editorka Zdenka Pfefferová. Vyd. 26. Opava: AVE Centrum, 1999. 117 s. ISBN 80-902042-8-7 Slezské písně ze sbírky Heleny Salichové Alt ernative. Title Silesian Songs (from Helena Salichová's collection) Composer Janáček, Leoš: Opus/Catalogue Number Op./Cat. No. JW 5/13 I-Catalogue Number I-Cat. No. ILJ 23 Movements/Sections Mov'ts/Sec's: 10 songs Year/Date of Composition Y/D of Comp. 1918 (dated 15-18 January in autograph Poprvé se jeho poezie souborně objevila ve Slezském čísle časopisu Čas v roce 1903. Tehdy ji tvořilo 31 básní. V roce 1909 vychází Slezské písně, které už tvoří 45 básní. Finální podoba pochází z roku 1928 a zahrnuje sedmdesát devět básní. Bezručova poezie se zde dotýká tří motivů

Petr Bezruč - Slezské písně - Antikvariát Opava

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace, jak tyto stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google Slezské písně, autor: Petr Bezruč, rok vydání: 1919. Antikvariát s více než 32 966 položkami +420 775 281 837 v pracovní dny 8:00 - 15:00. antikvariat@cervenyknir.cz. Registrace Petr Bezruč - Slezské písně KULTURNĚ-POLITICKÝ KONTEXT. V 90. letech 19. století je ve společnosti revoluční atmosféra (viz české země v rámci RUM); důvodem je snaha získat všeobecné hlasovací právo, zrovnoprávnit český jazyk, (ne)odsouhlasit a (ne)zavést do českých zemí tzv. punktace, tj, rozdělení na země česky a německy mluvící

Slezské písně - Petr Bezruč Databáze kni

Všechny informace o produktu E-book elektronická kniha Slezské písně - Petr Bezruč, porovnání cen z internetových obchodů, hodnocení a recenze Slezské písně - Petr Bezruč SLEZSKÉ PÍSNĚ - BEZRUČ Petr. Dostupnost: Vaše cena: 70 Kč s DPH: Ks. Autor: BEZRUČ Petr. Nakladatel: Knihtiskárna a nakladatelství Pokorný a spol. v Brn. Slezské písně (1911) Spolek českých bibliofilů Praha 1911, 104 stran, brožovaná, obálka částečně poškozená na hřbetu, odstřihnuté obě předsádky (čisté listy), na zbylé části přední předsádky jméno původního majitele, jinak uvnitř dobrý stav Petr Bezruč - Slezské písně Jednostránkový rozbor v PDF Poezie / Česká literatura 20. a 21. století / Česká republik Slezské písně - sbírka básní, která vzešla ze smrtelné úzkosti Vladimíra Vaška, poštovního úředníka, podléhajícího těžké nemoci. Na pomyslném smrtelném loži se Vašek rozhodl dále nemlčet a propůjčil svůj hlas Petru Bezručovi, který mistrným a úderným způsobem vykřičel na svět krutý osud zanikajícího.

Inzerát Slezské písně. v okrese Chomutov, cena 30Kč, od zuki.ez na Sbazar.cz. Popis: Prodám knihu Slezské písně, Petr Bezruč, Nový lid v Brně 1920. volné listy. kompletní K předání v Chomutově, po domluvě poštou (platba předem) Slezská píseň od Petra Bezruče OSTRAVA Klauzurní práce Vytvořil Daniel Neuwirt

Other articles where Slezské písně is discussed: Petr Bezruč: last edition of the collected Slezské písně (1956; Silesian Songs) Dílo Slezské písně obsahuje několik neurčitých postav. V několika básních oslovuje Petr Bezruč sám sebe. Často je sám vypravěčem a vstupuje do vyprávění jako osamocený člověk. Dalšími postavami básní jsou nejčastěji utiskovaní dělníci, havíři, vdovy, sirotci a jako jejich protiklady jsou zbohatlíci a lichvář Slezské písně / Autor: Bezruč, Petr, 1867-1958 Vydáno: (1920) Možnosti vyhledávání . Historie vyhledávání; Abecední procházení. Slezské písně / Autor: Bezruč, Petr, 1867-1958 Vydáno: (1967) Možnosti vyhledávání . Historie vyhledávání; Abecední procházení.

Petr Bezruč - Slezské písně - Uč se online! - Vše co

Obálka je zažloutlá a v horní části hřbetu je natržená . Knižní blok je v dobrém stav Obsah: Slezské písně Jádro sbírky (54 básní) vzniklo v letech 1899-1900, kdy byly zaslány do Herbenova času, v němž byla řada z nich pod několika pseudonymy postupně otištěna. V r. 1903 vyšlo časopisecky jako příloha Času Slezské číslo Besed času s 21 básněmi a vzápětí jeho knižní podoba o 31 básních Lidové písně z Moravy a Slezska - melodie, české texty a a akordy - detailní informace o produktu. Noty z celého světa. Nabízíme noty, zpěvníky, noty pro školy, učebnice a jiné hudebniny se zaměřením na klasickou i populární hudbu Slezské písně. Petr Bezruč. E-Knihy Romány, povídky, novely. Třetí svazek Kritické hybridní edice — Slezské písně Petra Bezruče — přináší v knižním čtenářském vydání nově revidovaný text této jediné Bezručovy sbírky a v elektronické vědecké edici veškeré varianty textu básní Kategorie: Česká literatura do 20. století Typ práce: Obsahy a rozbory děl Škola: Gymnázium Jakuba Škody, Přerov, Komenského 29, Přerov Charakteristika: Rozbor detailně analyzuje uvedené dvě básně z knihy Slezské písně.Mapuje jejich námět, klade důraz na jazykovou analýzu a zaměřuje se na použité básnické prostředky

Vyhledávání: Slezské písně Doporučená témata mezi výsledky: česká poezie (63) OPRAVA UCL (27) osobnosti (12) čeští spisovatel é (9) beletrie (6). Petr Bezruč: Slezské písně čtenářský deník a další obsahy a rozbory děl najdete na webu Ctenarsky-denik.cz, který dále obsahuje velký čtenářský deník, životopisy spisovatelů, seminární práce a další

Slezské písně: Bezruč Pet

Slezské písně. Napsal Lukáš Wolf PC 28. 12. 2009 v kategorii Čtenářské deníky, přečteno: 1276. Slezské písně. Petr Bezruč, k vyd. připrav. Michal Kosák, Jiří Flaišman Smrt cézarova /92 Já / 94 Ty a já / 98 Zem pod horami / 99 Čtenáři veršů / 100 Didus ineptus / 101 Žně / 102 Slezské lesy / 103 Kovkop / 104 Škaredý zjev / 106 Markýz Gero / 107 Par nobile / 108 Den Palackého / 109 1864—1904 / MO Idyla ve.

Video: Petr Bezruč - Wikipedi

Dramaturg Bezručovy Opavy Petr Rotrekl: Zkusme prozkoumatpetr-bezruc-slezske-pisne (320x240) - Státní maturita zPPT - Petr Bezruč - život PowerPoint Presentation, freeVěrnost - František Nechvátal | Databáze knih

Slezské písně. Pokračovat v nákupu Přejít do košíku. Komentáře. Tuto knihu zatím nikdo nekomentoval. Pro přidávání komentářů se prosím přihlašte. Nahlásit chybu u této knihy × Nahlásit chybu u této knihy. Související knihy. Maturity 60 Kč. Leoš Janáček (1854-1928) byl český hudební skladatel, který je ve světě stále velmi uznávaný a to především pro nezvyklou melodiku svých skladeb, která vychází z moravské a slezské lidové hudby. Tento titul Vám nabízí zpěvník Slezské písně, ve kterém naleznete 10 slezských lidových písní se sbírky Heleny Salichové, ke kterým napsal Leoš Janáček. 0 hodnocení Slezské písně 0. Pro hodnocení se přihlaste nebo zaregistrujte. Recenze: Buďte první, kdo ji napíše. Slezské písně pro zpěv a klavír. Tweet Třetí svazek Kritické hybridní edide — Slezské písně Petra Bezruče — přináší v knižním čtenářském vydání nově revidovaný text této jediné Bezručovy sbírky a v elektronické vědecké edici veškeré.. Antikvariát Čejka Praha - prodej a výkup knih. Široký sortiment knih, jejichž množství přesahuje 30 tisíc titulů Slezské písně. Autor Petr Bezruč - rukopis básně s podpisem Rok vydání 1946 Nakladatel Pokorný a spol. Vazba brožovaná Formát 15,5 x 21,5 cm Počet stran 185 Stav velmi dobrý viz. fotky Dostupnost v externím skladu (nutno objednat).

 • Bezešvé clip in vlasy.
 • Boston bruins shop.
 • Zapojeni ln.
 • Cestuj levn .
 • Zdravé květákové placičky.
 • Rieker zimní boty dámské.
 • Půjčka na číslo op.
 • Zanet hyzdovych svalu.
 • Červi v květináči.
 • Fajtův kopec restaurace.
 • Nejdražší hokejové brusle.
 • Feng shui obraz do ložnice.
 • Průmyslové plynové hořáky.
 • Seznam počítačových virů.
 • Jordan značka.
 • Parabola tv sat.
 • Winnie the pooh owl.
 • Zyxel vmg1312 b30b firmware.
 • Krajské ředitelství policie ostrava.
 • Halucinace v opilosti.
 • Jak ukončit zvuk v powerpointu.
 • Rusky toy linani.
 • Pronajmu chatu lipence.
 • Factory pro.
 • Menstruační kalíšek velikost m.
 • Věci pro kočky levně.
 • Krajské ředitelství policie praha.
 • 13 děsivých testovin.
 • Skrblík anglicky.
 • Dóza na kávu ikea.
 • Digitalizované matriky slovensko.
 • Nutrend bcaa.
 • Honda integra 750.
 • Plicní hypertenze wiki.
 • Xavier samuel filmy.
 • Liliovité charakteristika.
 • Třírovný steh.
 • Pgc500 complex recenze.
 • Jakou kytici k promoci.
 • Jak rychle usnout wikihow.
 • Logo quiz level 1.