Home

Labilita wikipedia

Lability - Wikipedia

labilita. Význam: nestálost, kolísavost . Generovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slova. Některá související slova nadané a tvořivé osobnosti, Rodina a její sociální determinace, závady a poruchy vědom. Pojmy labilita a stabilita se váží k základní adaptaci organismu ve vztahu k vnějšímu prostředí. Buď je organismus lehko tvarován i jemnými podněty prostředí (labilita, senzitivita), nebo těmto podnětům čelí zvláště úporně a bez emocí (rigidita), anebo je vzhledem ke svému prostředí v relativně pružné rovnováze (stabilita)

vložil uživatel prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc. a ověřil editor Význam: nápadná až extrémní citová a výrazová proměnlivost a nevyrovnanost, snadné střídání i protikladných emocí a jejich projevů, iritabilita, dráždivos Psychická labilita obvykle souvisí s nedostatkem sebejistoty.Dotyčný o sobě pochybuje a tuto nejistotu promítá i do svého okolí. Člověk se svou labilitou může pracovat a stát se o něco stabilnějším, ale obecně se mění toto ladění těžko.. Pokud máte pocit, že jste příliš labilní, můžete zkusit různé motivační knihy, které učí ovládání sama sebe. Temperament (lat. temperare = mísit) znamená souhrn charakteristických nebo vrozených rysů osobnosti, které se trvale projevují způsobem reagování, jednání a prožívání. Temperament je spjat se vzrušivostí - tj. mírou odpovědi určitého člověka na různé podněty - a zahrnuje i tendenci měnit nálady

Labia - Wikipedia

 1. English Wikipedia has an article on: lability. Wikipedia . Etymology . labile +‎ -ity (compare French labilit.
 2. - viz labilita, závrať, zvrat: Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 06.03.2019) Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažen.
 3. Co znamená podstatné jméno labilita? Význam slova labilita ve slovníku cizích slov včetně překladů do angličtiny, nemčiny, francouzštiny, španělštiny, ruštiny a polštiny
 4. stabilita a labilita . labilní člověk (oproti stabilnímu) bývá neklidný, úzkostný, podrážděný, s pocity méněcennosti. Snadno se poleká, rozpláče. Reakce bývají silné, trvají dlouho, což často ztěžuje přizpůsobení . se normálnímu prostředí. -.
 5. labilita; Stagnace jaterní čchi - GAN QI YU JIE; TE07 - huizong, chuej-cung; Únava pěti orgánů cang; Rýma; Nemoci srdce; LR02 - xingjian, sing-ťien
 6. Kladruby - Velkou šanci na zlepšení zdravotního stavu mají nyní díky intenzivní specializované péči klienti Rehabilitačního ústavu Kladruby. Toto vyhlášené zdravotnické zařízení, jako vůbec první v České republice, zahájilo na začátku prázdnin tříměsíční cykly rehabilitace lidí se získaným poškozením mozku. Projekt potrvá ve zkušebním režimu 18.
Esercitazione n°1: classificazione cinematica di travi

extraverze, introverze, emocionální stabilita a labilita, dominance a submisivita, životní spokojenost, maskulinita, femininita, zodpovědnost, flexibilita, opatrnost, optimismus, sebekritičnost, intelektuálnost, internalita). Člověk v podstatě není schopen podívat se na sebe z nadhledu. Tento test vám prozradí, jak na tom jste. Italiano: ·che manca velocemente· (chimica) che si predispone a cambiare· (psicologia) di individuo psicologicamente debole (per estensione) che si lascia irretire in vizi, con riferimento al successo, ad una condizione di quiete e/o di benessere illudendosi che siano conseguenze di motivi invero non direttamente correlati potere labil Chimica. Il termine è usato per descrivere un transitorio specie chimica.Come esempio generale, se una molecola presente in una particolare conformazione di una vita breve, prima di adottare una conformazione energia inferiore (disposizione strutturale), la prima struttura molecolare è detto avere 'alto labilità' (ad esempio C 25, un 25- carbonio fullerene sferoidale) s.f. [der. di labile ]. 1. [tendenza ad andare via facilmente, con riferimento a un ricordo e sim.] debolezza, fragilità, tenuità. durevolezza, indelebilità. Teórie H. Eysencka. Nalezl dvě zákl. dimenze rysů: 1.extraverze - introverze; 2.neuroticismus (labilita) - stabilita; Jsou ortogonální a statisticky nezávislé,jejich kombinací vznikají 4 typy osobnosti - sangvinik, cholerik , flegmatik, melancholik - většina lidí u středu.. Schopnost

{{hw}}{{labilità}}{{/hw}}s. f. (lett.) Caratteristica di ciò che è labile; SIN. Caducit Parole contenute in labilita ili, bili, abili, labili, abilita. Incastri: Inserendo al suo interno cera si ha LAceraBILITA (lacerabilità). Lucchetti: Scartando le parti in comune (in coda e poi in capo), labilità si può ottenere dalle seguenti coppie: lascia/sciabilità, laudi/udibilità

Stabilita - Wikipedi

s. f. 1. (lett.) caducità, transitorietà, debolezza, fragilità, fugacità inconsistenza CONTR. costanza, durevolezza, continuità, saldezza, stabilità consistenza. • лабильность • непостоянство • неустойчивость • шаткость * * * непостоянств

Le situazioni possibili nelle quali può trovarsi un corpo sono fondamentalmente tre: ipostaticità, isostaticità e iperstaticità. Ipostaticità: come si poteva già dedurrre da prefisso ipo-, la condizione ipostatica è non sufficientemente statica, dunque è mobile.Un corpo od un sistema di corpi è ipostatico se in pratica non è statico, cioè se si può muovere Význam slova ichtyografia v online slovníku cudzích slov. Výklad odborných termínov a ďalších slov prevzatých z cudzích jazykov do slovenčiny Otwarty słownik polsko-galisyjski. labilita. Interpretación Traducció Toxoplazmóza - příznaky, projevy, prevence a léčba nemocí. Toxoplazmóza je infekční nemoc postihující člověka i zvířata, jejíž původcem je prvok Toxoplasma gondii.Lidé se mohou nakazit příjímáním nakaženého syrového masa nebo kontaktem s kočičími fekáliemi

3

labilita - ABZ.cz: slovník cizích slo

Domenico Starnone (born 1943) is an Italian writer, screenwriter and journalist.. Born in Saviano, near Naples, he has worked for several newspapers and satirical magazines, including L'Unità, Il Manifesto, Tango, and Cuore, usually about episodes of his life as a high school teacher.He also works as screenwriter. Movies La scuola, The Ties (both by Daniele Luchetti), Auguri Professore (by. RITALIN. tablety methylfenidati hydrochloridum. Přečtěte si pozorně celý příbalový leták dříve, než začnete tento přípravek užívat Infantilizmus alebo detinskosť (dospelých) je ustrnutie telesného, duševného a pohlavného vývoja na úrovni dieťaťa.Najčastejšie je to dôsledok hormonálnej poruchy. Psychický infantilizmus je citová a vôľová labilita s pretrvávaním detskej predstavivosti, nezrelosti správania, pri normálnom rozumovom vývoji Di aumento della memoria avevamo già parlato nella nostra superguida: Come funziona la nostra memoria e come facciamo per aumentarla: guida per prendere trenta e lode agli esami universitari che vi consigliamo di leggere. Oggi continuiamo ad approfondire l'argomento, per offrirvi sempre nuove strategie per potenziare lo strumento forse più importante per lo studio

Grafologie a Psychologie: Labilita - Stabilita - Rigidit

psicastenia Termine coniato da P. Janet per indicare una particolare varietà di psiconevrosi attribuita, essenzialmente all'indebolimento della tensione psichica. A partire dagli ultimi decenni del 20° sec., la concezione della p. come entità nosografica autonoma è diventata molto problematica, anzi da molte scuole non è più accettata; i casi che in passato venivano diagnosticati come. Labilità emotiva & Storia familiare di depressione Sintomo: le possibili cause includono Depressione. Controlla lelenco completo delle possibili cause e condizioni ora! Parla con il nostro Chatbot per restringere la ricerca

сущ. общ. лабильность, непрочность, неустойчивост Frekvence střídání panovníků Egypta v uplynulých 5000 letech. 636 faraonů, císařů a sultánů podle Královských chronologií Bruce R. Gordona. Labilita politické moci v Egyptě vzrůstala periodicky každých 500 let 翻訳 API; MyMemory について; ログイン. Vzteklina (Rabies, Lyssa) je virové infekční onemocnění, způsobující akutní encefalitidu.Vyznačuje se dlouhou inkubační dobou a 100% úmrtností. Jakmile dojde k manifestaci klinických příznaků, je choroba vždy smrtelná Během natáčení filmu Klepáním se neobtěžuj měla před každou scénou zvracet. Její role jí totiž velmi připomínala matku. Smutné dětství v ní zanechalo hluboké šrámy. Kromě depresivních stavů se u ní rozvinula ještě citová labilita, nymfomanie a strach ze samoty kombinovaný se schizofrenií

emoční labilita - ABZ

Psychická labilita

neurovegetativní labilita s pocity nevolnosti, slabosti, malátnosti až závratí, bušení srdce, pocity nepravidelnosti činnosti srdce, nedostatku dechu v klidu, s bolestmi břicha, s průjmy nebo zácpami, s kolísáním krevního tlak Sviluppo delle funzioni esecutive La maturazione completa richiede circa 20 anni • Da 12 mesi a 3 anni aumenta la capacità di inibire la risposta dominante (compito A non B, Diamond 2001 3. Vlastnosti a dovednosti osobnosti - co je získané a co vrozené? A) temperament. Test temperamentu.docx (1,3 MB) - Hippokrates : melancholik, sangvinik, cholerik, flegmatik - Eysenk : introvert - extrovert, labilita - stabilita. B) charakte

Charakteristika. Bulímia sa označuje aj ako mentálna bulímia, odborne Bulimia nervosa.Táto porucha sa zaraďuje medzi poruchy príjmu potravy.Poruchy príjmu potravy sú civilizačné ochorenia. A do tejto skupiny patrí aj známa anorexia.. Človek trpí chorobnou predstavou, že musí vyzerať štíhlo a žiť zdravo. Obmedzuje alebo inak prehnane redukuje hmotnosť Psicosi che insorge nel puerperio, periodo immediatamente successivo al parto, caratterizzata da sintomi psicotici il cui contenuto ruota attorno al parto e alle tematiche ad esso collegate. Condizione di emergenza psichiatrica che va attentamente monitorata L'omeostasi è un concetto importantissimo, uno dei primi che un neofita dovrebbe apprendere quando si avvicina allo studio del corpo umano. Il termine omeostasi deriva dalla fusione di due parole greche, òmoios, simile e stasis posizione. Padre di questo neologismo fu Walter Cannon, che riprese i concetti di Claude Bernard, secondo cui tutti.. Máchova osobnost - jeho rozervanost, přecitlivělost, psychická labilita, ale i žárlivost. Měsíc před plánovanou svatbou byl jejich vztah ukončen předčasnou Máchovou smrtí v Litoměřicích (1836)- po těžkém a náhlém onemocnění cholerou, ve 26 letech, těsně před sňatkem a chvíli po narození syna Kladruby - Velkou šanci na zlepšení zdravotního stavu mají nyní díky intenzivní specializované péči klienti Rehabilitačního ústavu Kladruby na Benešovsku. Toto vyhlášené zdravotnické zařízení, jako vůbec první v České republice, zahájilo na začátku letních prázdnin tříměsíční cykly rehabilitace lidí se získaným poškozením mozku

Temperament - Wikipedi

lability - Wiktionar

Tento test je zaměřen na vlastnosti projevující se v mezilidských vztazích. Oblast vztahů je pro člověka zásadní; ve vztazích lze prožít mnoho štěstí i utrpení a vyplývá z nich řada více či méně snadno řešitelných problémů Italian Translation for [Labilität] - dict.cc English-Italian Dictionar Polish Translation for labilita - dict.cc English-Polish Dictionar Romanian Translation for [Labilität] - dict.cc English-Romanian Dictionar

Význam slova labilita - co znamená labilita - Lidový

 1. Russian Translation for labilita - dict.cc English-Russian Dictionar
 2. ologii, tak v běžné každodenní komunikaci
 3. Osobnostní labilita ve smyslu napětí a vzrušivosti s tendencí nechat se vyvést z míry. Strach ze špatného výkonu obvykle vštípený již v dětství. Nejistota a nedostatek asertivity. To vše násobí tzv. selektivní paměť. Dobře si pamatujeme na neúspěchy. Zapomínáme na úspěch
 4. Slowaaks: ·stabiliteit··stabiliteit «Hospodářská prosperita je předpokladem společenské stability.» Economische vooruitgang is een voorbeeld van maatschappelijke stabiliteit

Labilita Slovník cizích slo

 1. Swedish Translation for labilita - dict.cc English-Swedish Dictionar
 2. James Joseph Jim Parsons je americký televizní a filmový herec. Narodil se a vyrůstal v Texasu, jako starší ze dvou dětí. V mládí ho velmi ovlivňovaly sitcomy jako Three´s Company, Rodinná pouta, Cosby Show. V roce 1991 vystudoval v Texasu středn
 3. Bipolar disorder or bipolar affective disorder, historically known as manic-depressive disorder, is a psychiatric diagnosis that describes a category of mood disorders defined by the presence of one or more episodes of abnormally elevated energy levels, cognition, and mood with or without one or more depressive episodes.The elevated moods are clinically referred to as mania or, if milder.
 4. labilita: übersetzung. labilita f Labilität f. Čeština-německý slovník. labiální.
 5. Závisí na temperamentu a charakteru jedince. Druhy jsou: např. náladovost (= rychlý přechod od jedné nálady k druhé), citová vzrušivost (= nepřiměřená reakce na nepatrnou událost), sugestivita (= citová ovlivnitelnost), citová zranitelnost (= labilita, nízká odolnost proti zátěži), nezávislost, nebo citová zralost

Osobnost 2. - temperament - definice, typologie, ovlivnění ..

 1. Portuguese Translation for [Labilität] - dict.cc English-Portuguese Dictionar
 2. Charakteristická labilita prožívání a bezděčná motivace se pochopitelně promítají i do kvality vštěpování a vybavování - takže záměrná paměť ještě není příliš spolehlivá. Přeletávost dětské pozornosti, tedy četnější změna předmětu soustředí, však napomáhá k bohatšímu příjmu informací. Děti.
 3. ko, vytváří zároveň mezi ma
 4. Hungarian Translation for [Labilität] - dict.cc English-Hungarian Dictionar

Encyklopedie TČM: labilita 1 Tcm-cs

 1. Duševní poruchy se mohou týkat různých oblastí, např. myšlení, prožívání, sociální sféry atd.. Rozlišujeme mnohé duševní poruchy, které jsou klasifikovány a mezinárodně uznávané dle Mezinárodní klasifikace nemocí.Patří mezi ně např. organické duševní poruchy, schizofrenie, afektivní poruchy, neurotické poruchy, syndrom poruch chování, mentální.
 2. Z nich pak vyšli nejvýraznější společní jmenovatelé: póly extrovert-introvert a emoční stabilita-labilita. Mezi tyto krajní polohy nás psycholog zasadí a a z naší pozice usoudí, jak se budeme chovat. Bude například vědět, že jako emočně labilní extrovert budeme mít sklon k hysterickým reakcím
 3. Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovic
 4. Zdravím,mám aqva s filtrací,topením,naplněným dnem a pár kamenů v něm.Voda je vodovodní,dezinfekovaná akvaregulátorem,je tam cca. 1l vody z akva,které je 8 let osázené rybami.Za jak dlouho budu moct vysázet ryby?Za jak dlouho se asi vytvoří Bio Rovnováha? :potlesk

Ritalin stimuluje centrální nervový systém. Ritalin se užívá k léčbě poruchy pozornosti/hyperaktivního onemocnění Methylfenidát se používá k léčbě poruchou pozornosti s hyperaktivitou (ADHD) u dospívajících a u dětí ve věku od 6 let, v jejichž případě se jiná nefarmaceutická opatření ukáží jako nedostatečná Norwegian Translation for [Labilität] - dict.cc English-Norwegian Dictionar

Lidem s poškozeným mozkem svítá v RÚ Kladruby nová naděje

Je to jako z nějakého sci-fi scénáře nebo hororu. Nebezpeční mimozemšťané se jako paraziti přisají k lidskému zátylku, proniknou mu do mozku a ovládnou jeho tělo. Má to jen jeden zásadní rozdíl. Parazit je mnohem menší a pravděpodobně to není mimozemšťan. Pronikne do mozku nositele a změní jeho chování. Taková je právě toxoplazmóza English Translation for [Labilität] - dict.cc Bulgarian-English Dictionar Poruchy emocí, zvýšená dráždivost a labilita. Člověk na drogách má sklony k extrémním citovým prožitkům. Zhoršení koncentrace a poruchy paměti, které v důsledcích mohou vést až k demenci. U některých drog dochází ke vzniku organického psychosyndromu a těžkému poškození centrální nervové soustavy (zejména u.

Thomas navíc později nesnášel Heinrichovu druhou manželku Nelly, která měla do dámy opravdu daleko, o čemž svědčila její poměrně divoká minulost, kladný vztah k alkoholu a psychická labilita. To vše nakonec vedlo k tomu, že v roce 1944 spáchala v Los Angeles sebevraždu. Útěk před Hitlere Hlavní strana > Zahraničí > Evropa. Německo Za útokem v Hamburku jsou náboženské motivy a možná i labilita. 29.07.2017 12:49 Aktualizováno 29.07. 19:10. Policie za činem útočníka z Hamburku vidí i náboženské motivy, zároveň ale uvedla, že byl psychicky labilní Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ. 1. 07/1. 5. 00/34. 0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovic

Video: Psychotesty - Psychotesty onlin

 • Short hairstyles 2017.
 • Ocel 12020.
 • Mravenčí farma velká.
 • Mista pro narozeninove oslavy.
 • Zpracování pstruha.
 • Bílý povlak na jazyku u kojence.
 • Bifázický spánek.
 • League of legends log in.
 • Samsung watch.
 • Močovina chemicky.
 • Kortikoidy otoky nohou.
 • Počet vražd v německu.
 • Pneumatika a hydraulika.
 • Lego trouble on tracks.
 • Renault trucks.
 • Hurricane map.
 • Staré americké horory.
 • Drolící se nehty.
 • Hnědá zapáchající stolice u kojence.
 • Jak ovladat myslenky.
 • Japonské znaky a jejich význam.
 • Bio natur cuni cz leb ctvrtky.
 • Zápach z lahve.
 • Pizzeria istria šumperk menu.
 • Čelní sklo ford focus.
 • Objemové kompresory.
 • Salamek recept.
 • Pražská mincovna eshop.
 • Sémiotika pierce.
 • Fosílie dinosaurů prodej.
 • Meteoradar rakousko.
 • Nejvetsi orel na svete.
 • Tofu s brokolicí.
 • Pračka siemens poruchy.
 • Tuplák cena.
 • Macarát jeskyní.
 • Cnc obráběč plat.
 • Sprchová hadice bílá.
 • Citáty západ slunce.
 • Převodník cmyk pantone.
 • Komplet brzdy octavia 1.