Home

Vylučovací soustava anatomie

Vylučovací soustava člověka. je soubor orgánů, které vylučují z těla odpadní látky prostřednictvím moči. Anatomie vylučovací soustavy. Vylučovací soustava člověka se skládá z těchto částí: • ledviny (renes, jednotné číslo ren) • močovody (ureteri, jednotné číslo ureter) • močový měchýř (vesica urinaria Ledviny - renes. párový orgán; novorozenec - nedosahuje původní struktury, jde o lalůčkovitý orgán, který roste do 2 let věku, pak vývoj stagnuje a obnovuje se až v období dospívání a končí kolem 35 let u mužů a 20 let u že 7 (7) Vylučovací soustava Základní činností vylučovací soustavy je vylučování škodlivých a přebytečných látek z organismu. Vylučování = filtrace krve, při které vylučovací orgány zbavují látek: toxických (jedy, léčiva apod.) odpadních (močovina, žlučová barviva) přebytečných (voda, soli

Anatomie Menu Úvod; Fotoalbum; Videa; Páteř; Trávicí soustava Svalová soustava Úvod » Fotoalbum » Vylučovací soustava. Vylučovací soustava . Fotoalbum Dýchací soustava; Kosterní soustava; Kožní soustava; Oběhová soustava; Svalová soustava; Trávicí soustava; Vylučovací soustava; Poslední fotografie. Anatomie - vylučovací soustava. Funkce: SHLÉDNOUT POVINNĚ - je zde hezky vysvětleno jak vylučovací soustava funguje a pracuje. Úvod do ledvin - české titulky. Ledviny a nefron - české titulky. SHLÉDNOUT - DOPORUČENÍ, NENÍ POVINNÉ.

Vylučovací soustava člověka - Nabl

Základy anatomie soustavy dýchací, srdečně cévní, lymfatického systému, kůže a jejich derivátů Dýchací soustava (apparatus respiratorius, systema respiratorium) Dýchací soustavu tvoří horní a dolní cesty dýchací a plíce. Obrázek č. 1 Součásti vylučovací soustavy [upravit | editovat zdroj]. Ledviny, močovod (ureter),močový měchýř (vesica urinaria),močová trubice (urethra).Ledviny [upravit | editovat zdroj]. Ledvina je párový orgán, jehož funkcí je tvorba primární moči a následná úprava v definitivní moč

Vylučovací soustava - Wikisofi

Anatomie trávicí a vylučovací soustavy ryb. Autor článku: Petr Novák · 1.9.2010 · Sledovanost: 28168x · Vytisknuto: 2636x Hodnocení: 6/6 (6x) · Odměněn: nen í. Popis trávicí soustavy je v tomto příspěvku koncipován tak, aby v případě, že bude v souvislosti s dalším textem v následujících článcích, se čtenář. Záznamy online přednášek YouTube kanál Ústavu anatomie 2. LF UK Prezentace přednášek Úvod do studia anatomie, obecná anatomie kostí, kostra horní končetin Vylučovací soustava sš Biologie ø 56.9% / 2428 × vyzkoušeno; Biologie-Pohlavní soustava Biologie ø 74.2% / 18010 × vyzkoušeno; Biologie - nervová soustava Biologie ø 73% / 29624 × vyzkoušeno; Biologie-Srdce Biologie ø 71.1% / 21340 × vyzkoušeno; Člověk obecně Biologie ø 70.1% / 45496 × vyzkoušen Anatomie měkkýšů se zabývá vnitřní stavbou těla měkkýšů. Tělo se dělí na hlavu, nohu a útrobní vak. Útrobní vak obsahuje orgány a je kryt kožním záhybem tzv. pláštěm, jehož pokožka vylučuje na povrch schránku z uhličitanu vápenatého.U plžů se schránka nazývá ulita a u mlžů lastura.U nahých plžů není útrobní vak a vnitřní orgány jsou uloženy v. About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators.

Základy anatomie soustavy trávicí, žláz s vnitřní sekrecí a soustavy močopohlavní Soustava močová - organa urinaria, organa uropoetica. Při rozkladu - katabolismu živin vznikají v těle odpadní a často také velmi toxické látky. Systém vylučovací, detrusorov. VYLUČOVACÍ SOUSTAVA Anatomie a fyziologie člověka Mgr. Aleš RUDA Vylučovací soustava Vylučování znamená odstraňování odpadních a přebytečných látek ztěla. Způsoby vylučování: močí dechem: CO2, H2Og (asi 0,5 l vodní páry za den) kůží: pot, až 10 l denně trávící soustavou: stolice kůže průdušnice plíce játr

Vylučovací, nebo také vyměšovací soustava představuje u ptáků v podstatě tři procesy odstraňování nepotřebných látek z těla. O prvním procesu defekace (kálení) jsme se již zmínili v předchozí části. Jedná se o pevné, nestravitelné výměšky (trus), které společně s hustou kašovitou močí vychází z kloaky Vylučovací soustava - příznaky, projevy, prevence a léčba nemocí. Vylučovací, močový, systém zahrnuje horní a dolní cesty močové Lidská vylučovací soustava zpracovává vodu a vylučuje z těla moč, která je vyráběna v ledvinách a protéká močovody do močového měchýře a odtud do močové trubice. Je to ústrojí, které zbavuje organismus škodlivých látek Anatomie a fyziologie nervové soustavy; Žahavcům chybí vylučovací, dýchací a cévní soustava, naopak vyvinuté jsou soustavy trávicí, svalová, nervová a rozmnožovací. Trávicí soustava - u žahavců se rozlišují 2 typy trávení

Soustava vylučovací, kůže Úterý, 23 Únor 2010 Hlavním cílem vylučovací soustavy je odstraňování odpadních látek - exkretů z těla; s výjimkou CO 2, který je vydechován, jsou tyto látky vylučovány především ledvinami ve formě moči, v menší míře trávicí soustavou (stolice), játry (žlučová barviva) a kůží. VYLUČOVACÍ SOUSTAVA (organa urinaria)Ve všech buňkách probíhá nepřetržitě látková přeměna, nezbytná pro činnost lidského organismu. V průběhu metabolismu vznikají látky, které organismus nepotřebuje, nebo jsou pro něj přímo škodlivé Fyzikální vlastnosti svalu a) elasticita- schopnost svalu se protáhnout při zátěži a zase se vrátit do původní délky b) pevnost - každý má jinou pevnost, když je sval unavený, prochladlý -> pevnost se snižuj B Vylučovací soustava Vylučovací soustava odstraňuje z těla nepotřebné a škodlivé látky a reguluje množství vody a solí v těle. Vylučování (exkrekce) se děje: ledvinami plícemi kůží játry trávicí soustavou Exkrement = výměšek, odpadní látka Termínem Vylučovací soustava obvykle bývá označována soustava.

Soustava opěrná; Soustava pohybová; Tělní tekutiny; Soustava oběhová; Soustava dýchací; Soustava trávicí; Soustava vylučovací; Kůže; Soustava nervová; Hormonální řízení; Smyslová ústrojí; Vývin lidského jedince před a po narození; Základy genetiky; Fórum; Vědy o člověku; Rozmnožovací soustava; MOJE OPERACE. Anatomie hadů. Vylučovací soustava. Hadi nemají močový měchýř. Jejich ledviny slouží stejně jako u nás a ostatních obratlovců, jako filtr, který zachycuje látkové zplodiny. Ty jsou pak dále vyloučeny v podobě močoviny. To je u hadů bílá krystalická látka, která obsahuje jen velmi malé množství vody VYLUČOVACÍ SOUSTAVA. Ledviny + močové cesty, potní žlázy, tlusté střevo, plíce. Funkce : odstraňování exkretů. Zastavení činnosti ledvin → smrt za několik dní KOŽNÍ SOUSTAVA. kryje povrch těla, tvoří hranici mezi organismem a vnějším prostředím. největší orgán 1,6 až 1,8 m2. funkce: ochranná (škodlivé látky, UV záření, mikroorganismy) termoregulační (kožní cévy, potní žlázy) smyslová (čidla dotyku, chladu, tepla, bolesti,...) skladovací (tuk, vitamín D) vylučovací.

Vylučovací soustava (funkce a stavba) 6. 9. 2008. Funkce vylučovací soustavy. odstraňování odpadních (nebo přebytečných) látek (toxiny, jedy, ale hlavně močovina = dusíkatá látka, produkt metabolismu bílkovin) odstaňování přebytečné vody a přebytečných solí. Vylučovací soustava anatomie. Vylučovací, močový, systém zahrnuje horní a dolní cesty močové. Orgány patřící do vylučovacího systému: ledviny, močovody, močový měchýř, močová trubice. Anatomie Anatomie trávicí a vylučovací soustavy. Pro lepší pochopení problematiky stomie bude dobré podniknout i malý exkurz do. Vylučovací systém. Kožní systém. Termoregulace. Nervová soustava. ambulakrální soustava: systém vodních cév, anatomie: Poliho váčky, okružní kanálek, madreporová destička; ústa dole, řiť nahoře, vychlípitelný žaludek (mimotělní trávení) a z něj do ramen slepé váčky. Zdroje k učení latinských pojmů: - Čihák - Anatomie - Netter - Anatomický atlas Learn with flashcards, games, and more — for free

Anatomie - Fotoalbum - Vylučovací soustava

Trávící soustava Vylučovací soustava Pohlavní soustavy Srdce Nitrovyměšovací žlázy Mízní soustava Vstupy a přístupy do těla Eponyma . kašel . Základní anatomické výrazy nezbytné pro první praktikum z anatomie (kosti, 1. semestr) Zajímavosti z anatomie člověka . Připomínky, podněty a nápady pište na adresu:. Anatomie - Vylučovací + pohlavní soustava (samců) více . 0. 1. Facebook Twitter Zkopírovat adresu. Spustit prezentaci Nahlásit album. Pokračujte v prohlížení. Anatomie plžů . Anatomie měkkýšů se zabývá vnitřní stavbou těla měkkýšů. - vylučovací otvor Nervová soustava Nervová soustava měkkýšů je gangliová (ganglium je shluk nervových buněk). Smyslová soustava U plžů je 5 párovitých ganglií, která jsou mezi sebou propojena. Cerebrální (mozkové) inervují ústroje.

Anatomie - vylučovací soustava - ZŠ Máchovka, Děčín - Mgr

 1. 1) vyšší soustava dráždivá a regulační - soustavy látkové regulace, nervová a smyslová 2) vyšší soustava krycí, oporná a pohybová - soustavy krycí, opěrná a pohybová 3) vyšší soustava přeměny a výměny látek a energií - soustavy trávicí, vylučovací, oběhu tělních tekutin a dýchac
 2. Soustava nervová, princip šíření nervového vzruchu, ústřední NS a obvodové nervy. Ústrojí smyslová Anatomie trávicí a vylučovací soustavy 9) Fyziologie rostlin. fylogeneze vylučovací soustavy, stavba vylučovací soustavy, nefron, tvorba a chemické složení moči, kůže a její deriváty, funkce kůže
 3. Anatomie; Vylučovací soustava; Vylučovací soustava. 03 Bře. Vylučovací soustava. By Jana Novotná 0 Comments. Rozmanité zplodiny, při látkové výměně, zvláště látky obsahující dusík, musejí být z těla plynule odstraňovány. Dusíkaté látky jsou z těla odváděny především močí. Ledvina se tak uplatňuje jako.
 4. istraci v 'Nastavení stránek'. Menu. Uvod. Kosterní soustava. Svalová soustava. Oběhová soustava. Krev znamená život. Neúnavná srdeční pumpa. Mízní soustava. Dýchací soustava. Trávicí soustava. Osud sousta. Užitečné živiny. Energetická.
 5. Vylučovací soustava Obojživelníci mají párové ledviny, ve kterých se vytváří řídká moč. Ta dále pokračuje do močového měchýře a kloaky, odkud tělo opouští. Nervová soustava Nervová soustava je poměrně složitá. Dochází zde k vývinu koncového mozku. Nejvyspělejší částí mozku je však střední mozek

Anatomie trávicí a vylučovací soustavy - Stomici

Vylučovací soustava - párové prvoledviny > močovody > močový měchýř (poměrně velký) > kloaka - dospělí produkují značné mnoľství hypotonické moci obsahující močovinu - larvy vylučují amoniak Nervová soustava - koncový mozek (větší) > mezimozek > střední mozek (hlavní řídící centrum) > mozeček. VYLUČOVACÍ SOUSTAVA . Ledviny delfínů jsou nadměrně velké a velice složité. Jsou daleko složitější než naše. Dělí se na mnoho samostatných kanálků. Jejich složitost je především způsobena tím, že delfíni potřebují vylučovat velké množství solí, získaných z mořské vody, nebo z ryb. POHLAVNÍ SOUSTAVA ledviny. párový orgán, uložený po stranách bederní páteře v tukovém obalu. fazolovitý tvar (12 cm), 150 g . odstraňují z těla škodlivé látk

Anatomie člověka. Předmět. Biologie. Anotace: Prezentace, která by měla sloužit jako . obrazová a textová podpora k výuce . učiva o močové soustavě člověka. Šablona. Číslo . materiálu. III/2-14. III/2-14-1 Vylučovací Soustava: 252 slov : Vylučovací soustava se skládá z ledvin, močovodů, močového měchýře a močové trubice. Tato soustava zpracovává vodu a vylučuje z těla moč, která je vyráběna v ledvinách a protéká cévami do močového měc... Celý referá

Úvod do preklinické medicíny: Anatomie Autor a editor textu: doc. MUDr. David Kachlík, Ph.D. Ústav anatomie 3. LF UK Pořadatel uceleného pětidílného souboru Úvod do preklinické medicíny Trávicí soustava člověka je orgánová soustava, která zajišťuje příjem potravy, její mechanické a chemické zpracování, vstřebání živin, vyloučení nestrávených a nestravitelných zbytků.Cílem je získání živin z potravy, tedy trávení.Doprovází jej také dočasná zánětlivá reakce a může způsobit i alergické potíže Srovnávací anatomie: Co nás činí zvířaty. Oběhová a dechová soustava. Trávicí soustava. Vylučovací soustava. Toto je aktuálně vybraná položka. Opěrná soustava (kostra) Pohybová soustava (svaly) Imunitní systém. Endokrinní soustava. Pohlavní soustava. Bakterie, archea, protisté.

Vylučovací systém - Biomach, výpisky z biologi

Pro činnost vylučovací soustavy jsou důležité odvodné cesty močové - močovody, močový měchýř, močová trubice. vylučovací soustava = ledviny Dýchací soustava člověka - anatomie; Plicní ventilace, objemy plic; Trávicí soustava. Nemoci trávicí soustavy; Vylučovací soustava. Vylučovací soustava člověka - anatomie; Vylučovací soustava člověka - fyziologie; Smysly. Stavba oka, princip vidění; Stavba ucha, princip slyšení; Pohlavní soustava. Pohlavní. Hygiena vylučovací soustavy. činnost ledvin je nepřetržitá. doporučený příjem tekutin za den je 2 - 3 litry. člověk vyloučí až 1,5 litrů moči za den. prospívá pravidelná hygiena. při nemoci se doporučuje . zvýšený příjem tekuti

Morfologie, anatomie a fyziologie živočichů; Fyziologické děje živočichů. Trávicí soustava a trávení; Dýchací soustavy a orgány, dýchání ; Tělní tekutiny a oběhové soustavy ; Vylučovací soustavy a orgány, vylučování ; Pohybová soustava a orgány, pohyb ; Nervová soustava; Soustava smyslových orgánů; Systém a. Anatomie. Předmět se zabývá obecnou a topografickou anatomií lidského těla s přihlédnutím k potřebám tělovýchovných pedagogů, cvičitelů a trenérů. Vylučovací soustava (ledviny, močové cesty). Pohlavní orgány muže, ženy. Žlázy s vnitřní sekrecí. Kůže a kožní receptory VY_32_INOVACE_20_PR_VYLUČOVACÍ SOUSTAVA Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizac

Konečník - příznaky, projevy, prevence a léčba nemocí. Poslední částí trávicí soustavy je tvořena konečníkem (rectum) s řitním otvorem (anem).Tyto struktury se nacházejí v malé pánvi, rektum je dlouho cca 12-16 cm a 4cm široké a je opatřené svěrači - vnitřní svěrač je vůli neovlivnitelný z hladké svaloviny, vnější je pak tvořen kosterním svalstvem a je. Vědomostní testy online. Angličtina, čeština, němčina, matematika, filmy, seriály, knihy, historie a jiné, zábavné i poučné Tento web byl vytvořený jako pomůcka k hodinám přírodopisu a zároveň také jako stránky třídní, kde rodiče i žáci naleznou potřebné informace jak k výuce tak k chodu třídy a školy. Přiložené materiály a fotografie jsou zakázané dále šířit (porušení autorských práv) Oběhová soustava (srdce) Vylučovací a rozmnožovací soustava Zdroj: Převzato, nevím zatím od koho (já z webové stránky, a ten určitě zase z jiné webové stránky, knížky), tímto se omlouvám autorovi za zveřejnění, až budu vědět, kdo tím autorem je, napíšu přesnou citaci, děkuji a chválím moc pěkné provedení VYLUČOVACÍ SOUSTAVA ČLOVĚKA - původ: mesoderm (jako součást urogenitálního systému) - Vylučování= exkrece (plíce, kůže, ledviny) - Funkce: odstraňování odpadních látek - filtrací (močovina, druhy solí) - Látky do krve - v ledvinách přefiltrovány - zpět do oběhu - močí ven = udržení homeostáz

Vylučovací soustava a kůže - maturitní otázka z biologie

Otázka: Vylučovací soustava živočichů a člověka Předmět: Biologie Přidal(a): Klarka93 Krátký popis: Jednobuněční živočichové, Mnohobuněční živočichové, Obratlovci. VYLUČOVACÍ SOUSTAVA ČLOVĚKA - ANATOMIE, Ledviny, NEFRON - Funkce nefronu, ODVODNÉ CESTY MOČOVÉ - Močovody - Močový měchýř - Močová trubice Úvod » Anatomie koně » Vylučovací soustava. Vylučovací soustava. 12. 8. 2008. Slouží k vylučování odpadních látek vzniklých při látkové výměně v organismu. Skládá se z ledvin a z vývodných cest močových. Ledviny Anatomie. Dýchací soustava Kostra Nervová soustava Oběhová soustava (srdce) Vylučovací a rozmnožovací soustava Svaly - pohybová soustava Trávící soustava Kostra želvy (pohled ze spodní strany bez kostí břišního krunýře Ulož.to je v Čechách a na Slovensku jedničkou pro svobodné sdílení souborů. Nahrávejte, sdílejte a stahujte zdarma. Kredit umožní i stahování neomezenou rychlostí Cévní a vylučovací soustava. Transport látek umožňuje hemolymfa. U většiny měkkýšů (např. hlemýžď, škeble, ) slouží k přenosu kyslíku krevní barvivo hemocyanin volně rozpuštěný v hemolymfě. Hemocyanin je bílkovina obsahující měď jako centrální atom. V oxidovaném stavu je modrý, v redukovaném je bezbarvý

Hlasivky - příznaky a léčba

Úvod → Nástěnné tabule → Přírodovědné → Člověk - anatomie. Člověk - anatomie. Tabulkový výpis Člověk - vylučovací soustava. Dostupnost: skladem 332 Kč. ks Člověk - žlázy s vnitřní sekrecí. Dostupnost: skladem. Vylučovací soustava články a rady. Informace a články o tématu Vylučovací soustava. Praktické tipy o zdraví, nemoci a Vylučovací soustava. Podrobné informace a praktické tipy ve článcích o Vylučovací soustava. Překonejte všechny zdravotní obtíže s Vylučovací soustava a buďte opět fit Dýchací soustava . Kostra . Nervová soustava . Oběhová soustava (srdce) Vylučovací a rozmnožovací soustava Ulož.to je v Čechách a na Slovensku jedničkou pre slobodné zdieľanie súborov. Nahrávajte, zdieľajte a sťahujte zadarmo. S kreditom aj neobmedzenou rýchlosťou Citováno z https://wikisofia.cz/w/index.php?title=Portál:Anatomie&oldid=252

Vylučovací soustava, BI - Biologie - - unium

Pro ty kdo se do koně zamilují už není pomoci...pro ně jsou koně drogo 7 (8) Rozmnožovací soustava Základní funkce soustavy je tvorba pohlavních buněk, hormonů a pohlavní rozmnožování. Rozmnožování Slouží k zachování druhu. Pro život jedince je postradatelná. Plně funkční je pouze v určité části života jedince Vylučovací soustava, Obrázky z anatomie lidského těla. Tyto obrázky jsou přehledně členěny dle jednotlivých orgánových soustav - od dýchací soustavy až po rozmnožovací soustavu Schéma - lidská vylučovací soustava - 67x96 cm. tak v učebnách na základních a středních školách při výuce anatomie a fyziologie lidského těla. Plakát navazuje na publikaci Atlas biologie člověka od autorů S. Trojana a M. Schreibra

LIDSKÉ TĚLO - Fotoalbum - Smyslová soustava - Smyslová

Základy anatomie soustavy dýchací, srdečně cévní

Model pro výuku anatomie ledvin a okolních orgánů. +420 739 376 83 ANATOMIE 2 Všeobecné lékařství Přednáška Seminář Doplňující samostudium 1. Vylučovací soustava Mužská pohlavní soustava Vylučovací soustava Mužská pohlavní soustava Svalové dno pánevní muže Popis struktur na rtg snímcích Zevní pohlavní orgány muže Svaly zevních pohlavních orgánů muže 2 Title: Vylučovací soustava Author: lucie.fuskova Last modified by: lucie.fuskova Created Date: 2/14/2011 4:32:44 PM Document presentation forma Vylučovací a kožní soustava. Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, Předchozí příspěvek Trávicí soustava člověka; Anatomie a fyziologie v bodech. Napsat komentář Zrušit odpověď na koment.

Vylučovací soustava - WikiSkript

+420 739 376 836. Menu. Anatomické modely. Kostry. Životní velikost; Poloviční velikost; Miniatur vylučovací soustava. Hadi nemají močový měchýř. Jejich ledviny slouží stejně jako u nás a ostatních obratlovců jako filtr, který zachycuje látkové zplodiny. Ty jsou pak vyloučeny v podobě moči. To je u hadů bílá krystalická látka, která obsahuje jen velmi malá množství vody VYLUČOVACÍ SOUSTAVA ČLOVĚKA - ANATOMIE, Ledviny, NEFRON - Funkce nefronu, ODVODNÉ CESTY MOČOVÉ - Močovody - Močový měchýř - Močová trubice In probability theory and statistics, the cumulative distribution function (CDF) of a real-valued random variable. , or just distribution function of. , evaluated at. , is the probability that. Anatomie: zkoumá vnitřní stavbu člověka. Fyziologie: zkoumá funkce jednotlivých orgánů a soustav. Patologie: dýchací soustava trávicí soustava vylučovací soutava nervová soustava hormonální soustava pohlavní soustava popř. i kůže nebo smyslová ústrojí Odpovědět

PPT - rámci projektu PowerPoint Presentation, free

SVALOVÁ SOUSTAVA Pod pojmem svalová soustava si většina z nás představí kosterní svalovinu, tedy svalstvo umožňující v součinnosti s opěrným aparátem pohyb těla z místa na místo nebo pohyb částí těla navzájem, které může být ovládáno vůlí. To je však pouze jeden typ svaloviny vyskytující se v těle VYLUČOVACÍ SOUSTAVA. Slouží k vylučování odpadních látek vzniklých při látkové výměně v organismu. Skládá se z ledvin a z vývodných cest močových. Ledviny. jsou párový orgán, uložený v dutině břišní v bederní oblasti po obou stranách páteře; Anatomie koně . Fyziologie koně. Opěrná soustava (pdf) - obecné vlastnosti, anatomie, poruchy Kostra a svaly (pdf) - pomocná obrazová příloha Pohybová soustava (pdf) - stavba a funkce svalu, anatomie, poruchy Oběhová soustava 1 - krev (pdf) - složení a funkce krve, imunita, krevní skupiny Oběhová soustava 2 - krevní oběh (pdf) - srdce, cévy, lymfatická. Detailní popis Vylučovací soustava XL (100x70 cm) Nástěnný obraz pro výuku přírodopisu a biologie na všech typech škol i k domácímu využití. kvalitní tisk oboustranná laminace závěsný systém u formátu XL v ceně (plastové lišty a očka 27.3.2015 - This Pin was discovered by kkk. Discover (and save!) your own Pins on Pinteres

 • Pečená lízátka recept.
 • Odposlechy trestní řád.
 • Pulsatility index hodnoty.
 • Myš wiki.
 • Pijavka lékařská.
 • Zorila.
 • Alena vránová dabing.
 • Jw stream cz.
 • Adobe audition cena.
 • Plastika nosu zlín.
 • Antická kultura.
 • Senior telefon.
 • Foton traktor.
 • Jak narovnat shrbená záda.
 • Utrpení knížete sternenhocha csfd.
 • Ben nevis mapa.
 • Hákový nosič kontejnerů bazar.
 • Mořská ryba bez kostí.
 • Ms v atletice dauhá.
 • Ráchel biblická postava.
 • Velkoformátová mapa světa.
 • Barry weiss wife.
 • Windows live mail cz download.
 • Svatováclavský dub.
 • Sekera dřevěná.
 • Zorila.
 • Krajské ředitelství policie praha.
 • Tetování pro ženy na ruku.
 • Termin vyplaceni pracovniho urazu.
 • Adopce definice.
 • Adaptér pro připojení xbox 360 na bezdrátovou síť.
 • Pohotovost motol orl.
 • Nikon d750 vs d800.
 • Graphing calculator.
 • Singstar download.
 • Boj proti akné.
 • Kemp hlásná třebáň.
 • Ronan farrow weinstein.
 • Scream metal.
 • Grizzly zabiják film cz dabing.
 • Tajemník kravaře.