Home

Periodická tabulka prvků oxidační čísla

Periodická soustava prvků - Taháky a tabulky | Centrshop

Periodická soustava prvků - Uč se online! - Vše co

Chemická tabulka - Internetový obchod Chrome

Periodická tabulka prvků: Sír

 1. Definice oxidačního čísla podle IUPAC: Oxidační číslo: Udává stupeň oxidace atomu ve sloučenině. Je definováno jako náboj, který by atom měl, pokud bychom mu přisoudili elektrony podle následujících pravidel: (1) oxidační stav volných (nevázaných) prvků je roven nule; (2) jednoduché (jednoatomové) ionty mají oxidační číslo rovno náboji; (3) v běžných.
 2. Periodická tabulka. Periodická, neboli Mendělejevova tabulka prvků vás v obchodech pár desítek korun stojí. Odteď už si ji nemusíte kupovat. V této tabulce naleznete všechno potřebné, a to zdarma. Pokud potřebujete jen rychle nahlédnout, mrkněte se na PNG (obrázkovou) verzi. Tabulka na webu
 3. klikněte na tabulku ke stažení v PDF Citujte jako: Periodická soustava prvků dle IUPAC. Osobní webové stránky Ladislava Nádherného na VŠCHT Praha [online]. Praha: VŠCHT Praha, 2017 [cit. 2019-09-13]
 4. Dnešní periodická tabulka prvků je grafickým vyjádřením periodického zákona, jehož původní (Mendělejevovo) znění bylo: Oxidační čísla prvků v elementárním stavu jsou rovna nule, např. \(\ce{Cl^0_2, Na^0, P^0_4, O^0_3, S^0_8}\)
 5. Tabulka přípon (koncovek) oxidačních čísel !!! nutno znát nazpaměť !!! Oxidační číslo Koncovka Příklad I -ný sulfid železný, tzn. železo má oxidační číslo I (1) II -natý oxid uhelnatý , tzn. uhlík má oxidační číslo II (2) III -itý hydroxid železitý , tzn., že železo má oxidační číslo IV -ičitý oxid uhličitý CIVO-I

Počet stran 2. EAN 8594155750832 1 Historie periodické tabulky prvků. 2 Periodická tabulka prvků. 3 Periodicita fyzikálních a chemických Prvky v periodické tabulce jsou uspořádané do 7-mi horizontálních řad - period, které jsou počet valenčních elektronů je totožný s číslem skupiny, ve které se prvek nachází (výjimka. 4. OXIDAČNÍ ČÍSLO: nejvyšší kladné oxidační číslo atomu prvku je rovno číslu skupiny, kde se prvek nachází; záporné oxidační číslo závisí na elektronegativitě prvků (nabývají ho prvky od 4. skupiny - určí se jako rozdíl čísla 8 a čísla skupiny, např. O 2: 8 - 6 = 2) 5 Objevitel. Tento prvek je známý již od starověku.Není znám konkrétní objevitel. Výskyt. V přírodě se zinek vyskytuje pouze ve sloučeninách. Nejznámější a hlavní rudou je minerál sfalerit (sulfid zinečnatý - ZnS) a poté i kalamín (uhličitan zinečnatý - ZnCO 3). Zinek je však i biogenní prvek, a vyskytuje se tedy v živých organizmech, převážně jako součást.

Otázka: Periodická soustava prvků + prvky III.A skupiny Předmět: Chemie Přidal(a): Téra2507 - původní znění periodického zákona podle mendělejevia: fyzikální a chemické vlastnosti prvků i sloučenin jsou periodicky závislé na relativní atomové hmotnosti prvku - vychází z periodického zákona : Fyzikální a chemické vlastnosti prvků jsou periodickou funkcí jejich. Periodická soustava prvků pro Android. Bez reklam. Aplikace nevyžaduje žádná oprávnění. U prvků je uveden český a latinský název, značka, protonové číslo, relativní atomová hmotnost, oxidační čísla, Paulingova elektronegativita, počet stabilních izotopů, počet nestabilních izotopů, teplota tání, teplota varu a hustota Periodická soustava prvků. Periodická tabulka prvk 3 11 Na 0,93 12 Mg 1,31 13 Al 1,61 14 Si 1,8 15 P 2,19 16 S 2,58 17 Cl 3,16 18 Ar 3,3 1807 22 1 1808 22 3 1825 25 1 1824 25 3 1669 23 1 ~ 25 4 1774 26 2 1894 25 3 Periodická tabulka prvků Author: www. Periodická soustava prvků a její tabulka. Tabulka chemických prvků ke stažení zdarma zde: Tabulka chemických prvků. 2. Periodická tabulka chemických prvků zdarma ke stažení zde: Periodicka tabulka prvku Chemické značky. chemická značka actinia je ac. chemická značka antimonu je sb. chemická značka argonu je ar

Vodorovné řady prvků v periodické soustavě prvků se nazývají periody Označují se arabskými čísly 1 - 7 nebo velkými písmeny K - Q. Prohlédni si schéma atomu vodíku, lithia a sodíku. Kolik mají vrstev elektronů? Vyhledej tyto prvky v periodické soustavě prvků. Ve kterých periodách se nachází Oxidační čísla jednotlivých prvků můžete nalézt v periodické soustavě prvků. Křížové pravidlo. K tomu, abychom vyjádřili oxidační číslo ve sloučeninách, které mají prvky v různém poměru, nám pomáhá křížové pravidlo Studijní materiál Periodická soustava prvků a její zákonitosti, anorganické názvosloví z předmětu Chemie - otázky k maturitě, střední škol PERIODICKÁ SOUSTAVA PRVKŮ Dmitrij IvanovičMendělejev (1834-1907) - ruský chemik - sestavil první tabulku prvků-předpověděl vlastnosti prvkůdo té doby neobjevených (např. Ga, Ge, Sc) = uspořádání všech chemických prvkův podobětabulky podle jejich rostoucího protonového čísla 1. starý periodický zákon (Mendělejev.

Chemická tabulka – Aplikace pro Android ve službě Google Play

Grafvýskytu prvků ve Vesmíru a poměrné zastoupení jejich izotopů na Zemi.S komentářem kde a jak prvky vznikají (+ dosud neodpovězené otázky jejich vzniku) WinCEPeriodická tabulka existuje od července 2001 i ve verzi pro WindowsCE vz. 3.0. - je tedy použitelná např. iPAQ (Compaq).Došlo sice k redukci možností, ale základní funkce jsou zachovány (názvy ve 4 jazycích. Periodická tabulka prvků 123456789 10 11 12 13 14 15 16 17 18 I.A II.A III.B IV.B V.B VI.B VII.B VIII.B VIII.B VIII.B I.B II.B III.A IV.A V.A VI.A VII.A VIII.

Periodická tabulka prvků - ZŠ U Dvora Letohra

Nukleonové číslo. Neutrony jsou umístěny spolu s protony v jádře atomu. Mají téměř stejnou hmotnost 1,6747·10-27 kg, ale nemají náboj. Počet neutronů se značí N, ale u značky prvku se neuvádí.. Protonům a neutronům se dohromady říká nukleony, protože jsou oboje umístěny v jádře atomu.. Jádro se latinsky řekne nucleus - odtud název nuklenony Periodická soustava prvků (též periodická tabulka) je grafické uspořádání všech známých chemických prvků do tabulky. Jsou řazeny podle jejich rostoucího atomového čísla a podobných vlastností. Prvky lze třídit do skupin (svisle) nebo do period (vodorovně).. Periody se značí číslicemi 1-7 nebo písmeny K-Q. Z tohoto označení lze zjistit valenční vrstvu každého.

po objasnění struktury atomu a významu protonového čísla bylo pozměněno původní znění periodického zákona. PERIODICKÝ ZÁKON: Vlastnosti prvků jsou periodickou funkcí jejich protonového čísla. vyplívá z pravidel, jimiž se řídí výstavba elektronového obalu atomu. Periodická tabulka prvků Hydroxidy jsou tříprvkové sloučeniny, které obsahují HYDROXIDOVÉ ANIONTY OH-vázané na kationty kovu (případně na kation amonný NH 4 +).. 1. POMOC při jejich zasažení silným hydroxidem. Postižené místo omýváme proudem studené vody

Mendělejevova periodická tabulka prvků nás provázela celou školní docházkou tak, že si většina z nás určitě vzpomene alespoň na dusík, uhlík, kyslík a vodík. Mnozí jistě přidají další prvky, případně jejich atomová čísla 4. OXIDAČNÍ ČÍSLO: nejvyšší kladné oxidační číslo atomu prvku je rovno číslu skupiny, kde se prvek nachází; záporné oxidační číslo závisí na elektronegativitě prvků (nabývají ho prvky od 4. skupiny - určí se jako rozdíl čísla 8 a čísla skupiny, např. O2: 8 - 6 = 2) 5

Periodická tabulka - Wikipedi

 1. Mendělejevova periodická tabulka prvků přehlednou a jednoduchou formou zobrazuje chemické prvky a jejich zařazení v periodickém systému. Jednotlivé chemické prvky jsou v tabulce uspořádány vzestupně podle rostoucího protonového čísla. V současné době obsahuje periodická tabulka prvků sto osmnáct známých prvků, z nich
 2. Chemie - Periodická tabulka prvků. Jak se orientovat v periodické tabulce prvků? U každého prvku se nachází: hmotnostní číslo; elektronová konfigurace; oxidační číslo (čísla) hustota (kg/m) značka prvku; elektronegativita; český název; latinský název; skupenství při běžné teplotě; zařazení prvku; Zde jsou odkazy.
 3. Oxidační čísla prvků ve sloučeninách. Kyslík. má v oxidech, hydroxidech,kyselinách,solích oxidační číslo -II. V peroxidech má oxidační číslo -I. Např. H2IO2-I. Vodík. má vždy oxidační číslo . I ( výjimka např. NaI H-I -prvek s nižší elektronegativitou má kladné oxidační číslo
 4. Periodická soustava prvků. 3. a) Periodická soustava prvků (zákonitosti uspořádání prvků v periodické tabulce, periody, skupiny, elektronegativita, oxidační čísla atd.) o tabulka se vyčleňuje ze 6. periody 14 prvků za lanthanem (lanthanoidy).
 5. Mendělejevova periodická tabulka prvků nebyla prvním pokusem sestavit prvky podle některých jejich vlastností. Historicky první doloženou tabulku pocházející z roku 1772 vytvořil Louis-Bernard Guyton de Morveau. Zahrnovala chemicky jednoduché látky a použil ji Antoine Lavoisier
 6. jednotlivých prvků (periodická tabulka prvků) jsou základem pro tvoření zápisu chemických vzorců. Oxidační číslo prvku je základním pojmem, na kterém je vybudováno názvosloví anorganické chemie. Oxidační číslo prvku můžeme ve většině anorganických sloučeni

Skupiny sedmi prvků 1864, John Alexander Reina Newlands (1837-1898) Periodická tabulka prvků2010. 8 Periodicky se měnící vlastnosti Atomové číslo - efektivní náboj jádra Oxidační čísla Atomový poloměr Ionizační energie Elektronová afinita Elektronegativit Webová aplikace pro studenty základních, středních i vysokých škol pro naučení a procvičení chemického názvosloví Periodická tabulka prvků. Periodická tabulka prvků (neboli periodická soustava prvků; název Mendělejevova tabulka prvků je naproti tomu striktně vzato pouze názvem původní Mendělejevovy tabulky) je uspořádáním všech chemických prvků v podobě tabulky podle jejich rostoucího atomového čísla, seskupené podle jejich cyklicky se opakujících podobných vlastností Oxidační číslo kyslíku je vždy -II. Postup při psaní vzorců: 1. Pořadí prvků je v názvu a ve vzorci OPAČNÉ ! 2. Zapíšeme oxidační čísla prvku. 3. Provedeme tzv. KŘÍŽOVÉ PRAVIDLO. 4. SOUČET všech oxidačních čísel ve vzorci musí být 0 ! Název oxidů je dvouslovný : 1. PODSTATNÉ JMÉNO - má koncovku -id O. Nejlepší Mendělejevova periodická tabulka na Google Play. Nový způsob, jak se učit chemii. Chemie je věda o látkách, jejich vlastnostech, struktuře a přeměnách, které jsou výsledkem chemických reakcí, jakož i o zákonech, kterými se tyto přeměny řídí. Všechny látky jsou složeny z atomů, které jsou díky svým chemickým vazbám schopny utvářet molekuly

1871 - Dimitrij Ivanovič Mendělejev = vyvrcholením všech snah byla jeho periodická soustava prvků . Mendělejův (periodický) zákon = Vlastnosti prvků a jejich sloučenin jsou periodickou funkcí jejich protonového čísla (dříve atomových vah). Periodická tabulka Obrázek 1: Periodická tabulka prvků (zdroj: Wikipedia.org) Periodický zákon a periodicita chemických vlastností. Periodický zákon formuloval D. I. Mendělejev roce 1869, když zjistil, že vlastnosti prvků jsou periodickou funkcí jejich atomové hmotnosti Oxidační číslo Oxidační číslo prvku je zdánlivý náboj, který by měly jednotlivé atomy ve sloučenině, jestliže by vazebné elektrony patřily prvku s větší elektronegativitou. Oxidační čísla se značí římskými číslicemi a jejich hodnota se zapisuje vpravo nahoře za symbolem prvku

Oxidační číslo je zdánlivý náboj, který je přítomný na atomu, pokud bychom přiřadili vazebné elektrony tomu prvku, který má vyšší elektronegativitu. Přestože.. Stažení royalty-free Periodická tabulka prvků. Vektorové Illustrator eps 10. stock vektor 60039849 z Depositphotos kolekce miliónů prémiových stock fotografií vysokého rozlišení, vektorových obrázků a ilustrac

Periodická tabulka prvků oxidační číslo prvků dané skupiny (pozn. maximální záporné oxidační číslo získáme tak, že od čísla 8 odečteme číslo skupiny) - najdeme zde kovy, polokovy i nekovy 3 / 9. Periodická soustava prvků - maturitní otázk Nejstarší objevená tabulka. Periodická tabulka letos slaví 150. výročí. Právě v roce 1869 ji poprvé představil ruský chemik Dmitrij Mendělejev. Pravděpodobně nejstarší dochovaná tabulka pochází z roku 1885, její dataci historici určili podle chybějících prvků Web 2.0 Interaktivní periodická tabulka s aktivní úpravou ukazujíci názvy, elektronové struktury, oxidační čísla, vizualizace trendů, orbitaly, izotopy, hledání. 4 Be Beryllium 9,01222 2. 5 B Bor 10,812 3. Pro prvky s nestabilními izotopy, je hmotnostní číslo izotopu s nejdelším polčasem rozpadu v.. Periodická tabulka prvků

Mendělejova periodická tabulka prvků se narodila 6. března 1969. Obsahuje chemické prvky řazené do vodorovných řad (period) dle rostoucí hodnoty protonového čísla a do svislých sloupců (skupin prvků) na základě podobných chemických vlastností prvků. Periodická tabulka prvků grafickou formou vyjadřuje periodický zákon. Obecná chemie — Atomy a prvky, Radioaktivní rozpad, Elektronová konfigurace atomů, Směsi, Periodická tabulka prvků, Výpočty složení směsí, Chemická vazba, Chemické reakce a rovnováhy, a další d - prvky (periodická tabulka) Jsou to prvky přechodné, které zaplňují vedlejší podskupiny B. Jejich elektronová konfigurace je ns2(n-1)d1-10. To neplatí u všech prvků

- grafickým uspořádáním periodického zákona je Periodická tabulka prvků, ve které jsou prvky uspořádány : podle rostoucího protonového čísla; do 7 period ( 1-7) do 18 skupin ( 1 - 18) tabulka dlouhá - klasická, nejčastěji používaná, lantanoidy a aktinoidy jsou odděleně, více přehlednějš Periodická tabulka, tak, jak ji známe a máme rádi, alespoň já ano, znázorňuje realitu. Představuje způsob, jak porozumět utřídění světa v jeho základní podobě. Podoba tabulky ale není pevně daná, Mendělejevův současník si ji představoval jako šroub, nebo cylindr, kde se na sebe prvky vzájemně nabalují

CHEMIE NA GYMNÁZIU POLIČKA - Chemický software ke stažení

Periodická soustava prvků

Oboustranná karta A5, 15,5 x 24,5 cm, měkká vazba. Praktická periodická tabulka, aktualizované vydání v souladu s IUPAC - International Union of Pure and Applied Chemistry, umožňující díky přehlednému zařazení informací jednoduchý a rychlý přístup k nadstandardnímu počtu údajů, které charakterizují vlastnosti jednotlivých prvků vlastnosti prvků jsou periodickou funkcí jejich protonového čísla (původně : rel. atomové hmotnosti, nahrazeno později Z) vyslovil D.I. Mendělejev (1864) empiricky odvozený zákon, který postihuje periodicky se opakující podobné fyzikální a chemické vlastnosti prvků Příklad: H 2 SO 4--> oxidační čísla prvků H I, S VI, O-II--> součet ox.čísel 2.I + 1.VI + 4.(-II) = 0 součet oxidačních čísel všech atomů prvků obsažených ve víceatomovém iontu je roven počtu elementárních náboj. Periodická tabulka prvků - výuková tabulka. Vhodný doplněk k výuce chemie na základních a středních školách. Najdete zde chemickou značku prvku, český a latinský název, oxidační číslo, elektronegativitu, protonové číslo, hmotnostní číslo a elektronová konfigurace Velká periodická tabulka prvků rusky, polsky, česky, maďarsky. bod tání, bod varu, oxidační číslo, objemová hmotnost, atomová hmotnost, konfigurace elektronů, jméno objevitele a rok objevení, název prvku ve 4 jazycích. Natištěno na plastovém papíru (150 g/m2), se dvěma očky

Tabulka periodicka soustava prvku | NEJRYCHLEJŠÍ

Oxidační číslo - Wikipedi

Tento portál vznikl v rámci projektu OP VK Propagace přírodovědných oborů prostřednictvím badatelsky orientované výuky a popularizace výzkumu a vývoje. Periodická tabulka prvků a periodicita vlastností České chemické názvosloví je zajímavé existencí koncovek pro jednotlivá oxidační čísla, tento koncept poprvé zavedl Vojtěch Šafařík. Prvky. České názvy některých prvků obsahují zdvojené souhlásky nebo jiné nepravidelnosti (viz tabulka)

Periodická tabulka pro tisk - broukej

Periodická soustava prvků, periodický zákon - maturitní otázka 23/26. Kategorie: Chemie. Typ práce: Maturitní otázky. Škola: nezadáno/škola není v seznamu. Charakteristika: Vypracovaná maturitní otázka z chemie se zabývá klasifikací prvků, snahami chemiků o uspořádání prvků do určitého systému a periodickým. Praktická periodická tabulka, aktualizované vydání v souladu s IUPAC - International Union of Pure and Applied Chemistry, umožňující díky přehlednému zařazení informací jednoduchý a rychlý přístup k nadstandardnímu počtu údajů, které charakterizují vlastnosti jednotlivých prvků. Tabulka je určena všem zájemcům o chemii, žákům základních škol a. První mezinárodní tabulka vznikla v roce 1903 a obsahovala 78 prvků. Periodická tabulka dnes. V současné době obsahuje periodická soustava 118 prvků, což je oproti Mendělejevově tabulce z roku 1869 téměř dvojnásobek. 94 prvků se přirozeně vyskytuje na Zemi, ostatní byly připraveny uměle

Periodická soustava prvků - Periodická tabulka prvků

Tabulka obsahuje vzorky všech prvků, které mají neradioaktivní nuklidy od vodíku až po bismut. Reaktivnější prvky, jako je například cesium, jsou skladovány v inertní atmosféře argonu. Prvky jsou v periodické tabulce prvků seřazeny do 18 skupin podle jejich rostoucího protonového čísla (počtu protonů v jádře) a podle. periodická tabulka prvků, charakteristické vlastnosti prvků, chemické vlastnosti, fyzikální vlastnosti, organické sloučeniny, názvosloví, atomové a iontové poloměry, měrný elektrický odpor, teplota tání, skupenské teplo tání, elektronová struktura, elektronegativita, teplotní koeficient elektrického odporu, teplota varu. Tabulky Lamino: Chemie - Periodická soustava prvků - Harvanová, Lenka ; Laminátová kartička určená především pro žáky základních a středních škol nabízí graficky přehledné a stručné znázornění periodické tabulky chemických prvků. U každého prvku jsou uvedeny veškeré základní údaje, tedy český i latinský název,. Periodická tabulka prvků - Kotlík, Bohumír; Květoslava, Růžičková ; Periodická tabulka prvků bude vaším nepostradatelným pomocníkem nejen v hodinách chemie. Díky laminovaným deskám se tabulka nepoškodí a zůstane dlouhou dobu jako nová

Periodická tabulka v češtině - tahák do kapsy nejen proTabulka periodicka soustava prvku | Sleviste

8 Periodický zákon, periodická tabulka, periodicita

Periodická tabulka prvků pro tisk a zdarma ke stažení. U každého prvku je hmotnostní číslo, elektronová konfigurace, oxidační číslo (čísla), hustota (kg/m), značka prvku, elektronegativita, český název, latinský název, skupenství při běžné teplotě, zařazení prvku a další informace. Barevné řazení Atomy některých prvků se vyskytují jen v jednom nebo několika málo oxidačních stavech (viz Tabulka 1), oxidační čísla zbylých atomů pak můžeme dopočítat. Tento postup je obvykle snazší než porovnávání elektronegativity Periodická tabulka prvků - free download. dále v ní najdete protonová čísla, relativní atomovou hmotnost, elektronegativitu, elektronovou konfiguraci, oxidační čísla, dobu objevu, skupenství nebo třeba zda je prvek radioaktivní.. Po odeslání zadání se na displeji mobilního telefonu objeví popis prvku obsahující tyto informace: český a latinský název, značku, protonové číslo, hmotnost, elektronegativitu, elektronovou konfiguraci, teplotu tání, teplotu varu, skupinu, periodu, skupenství a oxidační čísla. Program Periodická tabulka je užitečný. Název materiálu 20. Periodická soustava prvků Oveno ve výuce dne 13. 6. 2013 Pedmt Chemie Roník První Klíová slova Periodický zákon, dlouhá periodická tabulka, periody, skupiny, prvky nepechodné, pechodné, vnitn pechodné, kovy, nekovy, vlastnosti prvků, oxidaní ísla. Anotace Úvodní snímek vnovaný chemickým prvkům.

Tabulka obsahuje: - český a mezinárodní název, značku prvku, protonové číslo - relativní atomovou hmotnost - Paulingovu elektronegativitu - oxidační čísla - rozdělení na kovy /polokovy/ nekovy, rozdělení na s, p, d, f prvky - teplotu tání a varu, hustotu - první ionizační energii - neutronové a nuleonové. Periodická tabulka - Uspořádání prvků dle jejich protonových čísel. Fyzikální a chemické vlastnosti daného prvku, jakož i jeho sloučenin, souvisí s jeho umístěním v tabulce. Tabulka je rozdělena do skupin a period. Začíná vodíkem umístěným v 1.periodě vlevo. Ve směru zleva doprava se zvyšuje protonové číslo prvků periodická soustava prvků, hov. též Mendělejevova tabulka prvků - uspořádání chem. prvků podle periodického zák., formulovaného 1869 D. I. Mendělejevem: vlastnosti prvků jsou periodickou funkcí jejich at. hm., v pozdějším upřesnění: jejich protonového čísla. P. s. p. se znázorňuje pomocí tabulky (viz Mendělejevovu periodickou tabulku) Oboustranná tabulka, A4, lamino. Naše cena s DPH: U každého prvku je uvedeno oxidační a protonové číslo, značka, český a latinský název prvku, hmotnostní číslo a elektronová konfigurace. S titulem Periodická soustava prvků pro S. Periodická tabulka Periodic table of elements. Anotace: Text je shrnutím informací o periodické tabulce prvků. Přináší přehled o historii klasifikace prvků, vývoji periodické tabulky a typech tabulek využívaných v minulosti. Následující části se zabývají periodicitou vlastností prvků. Za využití tohoto principu je.

 • Zlomky 4. třída pracovní list.
 • Www drogeriemarkt de.
 • Dave bautista weight.
 • Jak oživit svatbu.
 • Sběratelský antikvariát praha.
 • Museum of modern art umělecká díla.
 • Velkoobchod scrapbook.
 • Návštěvníci 2: v chodbách času.
 • Free diving.
 • Rwanda film.
 • Klopeiner see tipy na výlet.
 • Moucha moniak.
 • Jak udělat bumerang.
 • Svatební podvazek xl.
 • Lilie bělostná.
 • Humus recept.
 • Heather locklear melrose place.
 • Star wars povstalci postavy.
 • Ondřej sokol otec.
 • Leiomyosarkom.
 • Dkny be delicious.
 • Letni prikryvka pro deti.
 • Křeče v žaludku po alkoholu.
 • Hypomagnesemie.
 • Strava aplikace.
 • Jak bude vypadat vaše dítě zdarma.
 • Světelný den.
 • Mláďata králíka domácího.
 • Nymburk počet obyvatel 2019.
 • Kdy se s ním poprvé vyspat.
 • Bílé lodičky s páskem.
 • Ac sparta praha dorostenky.
 • Tim roth once upon a time in hollywood.
 • Check symbol word.
 • Gmail podpis obrázek.
 • Eskalator rusko.
 • Mountfield elektrokola.
 • Maroko tipy.
 • Aerobik cviky.
 • Noty na flétnu piráti z karibiku.
 • Chimchar evolution.