Home

Plastická chirurgie atestace

MUDr. Vlastimil Víšek, CSc. Specializace: Plastická chirurgie Vzdělání: Lékařská fakulta UK Praha Atestace 1. stupně z oboru chirurgie Atestace 2. stupně z oboru plastická chirurgie Kandidát lékařských věd Soudní znalec v oboru: zdravotnictví, odvětví: chirurgie, specializace: plastická chirurgie Certifikáty a kurzy Licence od ČLK pro lékařskou praxi v oboru chirurgie. PLASTICKÁ CHIRURGIE MUDr. David Štěpán. Na našem pracovišti (Brno) 1957, promoce 1983 na Masarykově univerzitě v Brně, atestace z všeobecné chirurgie 1986, z plastické chirurgie 1991. 1983 - 1993 Klinika plastické a estetické chirurgie v Brně, Berkova 34 Atestace z chirurgie I. stupně, 1975 Atestace z plastické chirurgie, absolvoval s pochvalným listem za výtečné znalosti, 1982 Licence od České lékařské komory pro obor chirurgie a plastická chirurgie Pracoval několik let na II. chirurgické klinice FVL UK Praha 2 i na klinice plastické chirurgie FNKV Praha 10 a absolvoval několik zahraničních stáží na klinikách v USA a ve Francii. V současné době je primářem plastické chirurgie Ústavu estetické medicíny. Atestace. 1988 Všeobecná chirurgie I. stupně; 1993 Plastická.

Narozen 18. 9. 1957, promoce 1983 na Masarykově univerzitě v Brně, atestace z všeobecné chirurgie 1986, z plastické chirurgie 1991. 1983 - 1993 Klinika plastické a estetické chirurgie v Brně, Berkova 34 1993 - 1995 Klinika rekonstrukční chirurgie a popálenin nemocnice Brno Bohunic 1987 - atestace z všeobecné chirurgie 1992 - atestace z plastické chirurgie 1993 - řádná registrace pro obor plastická chirurgie u Medical Board of South Australi

tel.: +420 271 019 111 fax: +420 271 019 42 I.atestace z oboru chirurgie. dětská chirurgie; thorakochirurgie; neurochirurgie; ústní , čelistní a obličejová chirurgie; plastická chirurgie; fyziatrie, balneologie a léčebná rehabilitace; nukleární medicina; klinická onkologie (zavedla vyhláška č. 77/1981 Sb.) posudkové lékařství (zavedla vyhláška č. 77/1981 Sb. Specializovaná způsobilost /atestace/ v oboru plastická chirurgie: 19.6.2008, IPVZ Praha Specializovaná způsobilost /atestace/ v oboru chirurgie I.stupně: 18.4.2000, IPVZ Praha Lékařská fakulta UP Olomouc, studijní obor všeobecné lékařství: 5.6.1997, Olomou

Plastická estetická chirurgie - MUDr

Toužíte být krásnější? Plastická chirurgie Esthé nabízí zákroky jako liposukce, zvětšení prsou, plastická operace nosu a další. Navštivte pobočku Esthé v Praze Plastická operace stydkých pysků Po atestaci ze všeobecné chirurgie pracoval více než 20 let na Klinice plastické chirurgie 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kde také habilitoval. Člen zkušební komise pro atestace v oboru plastické chirurgie při Ministerstvu zdravotnictví ČR Atestace. 1997 - chirurgie I.stupeň; 2003 - plastická chirurgie; Pracovní zaměření. estetická chirurgie; rozštěpové vady, vrozené vývojové vady dětí; ptózy očních víček klasickou i miniinvazivní metodou; chirurgie ruky; chirurgie kožních nádor 2005: atestace v oboru Plastická chirurgie, Praha 2002-2003: studium plastické chirurgie, Univerzita Sophie Antipolis, Univerzita v Nice, Francie 2001: Diplom mikrochirurgických studií, Univerzita Henri Poincaré, Nancy, Franci

MUDr. Vlastimil Víšek, CSc. Altos c

 1. Atestace. všeobecné lékařství; plastická chirurgie; Praxe. 1994 - 99 Chirurgické oddělení Městské nemocnice Neratovice; 1999 - 2004 Jednodenní chirurgická klinika Palas Athena; Od roku 2004 Klinika plastické chirurgie Fakultní nemocnice Na Bulovce; Od roku 2011 soukromá klinika Perfect Clini
 2. Plastická chirurgie je především umění komunikace s pacientem. Tomáš Kubek Ph.D. je atestovaný plastický chirurg s licencí České lékařské komory s praxí v oboru plastická chirurgie. Kvalifikaci získal na prestižní Klinice plastické a estetické chirurgie FN u sv
 3. 1977-1983 - Lékařská Fakulta Univerzity Palackého Olomouc 1983-1986 - NsP Kadaň chirurgické odd. 1986 - atestace z chirurgie I. stupně 1986-1989 - KNsP Ostrava odd.plastické chirurgie 1989-1993 - NsP Třinec odd. plastické chirurgie 1991 - atestace z plastické chirurgie 1993 - dosud - soukromá prax

Atestace. 1998 - chirurgie I.st 2007 - plastická chirurgie Držitel licence ČLK a specializované způsobilosti pro obor chirurgie a plastické chirurgie Plastická chirurgie Pro vaše krásné zuby Maminky a ženy Oddělení tělovýchovného lékařství odborný lékař, atestace z plastické chirurgie, atestace z popáleninové mediciny. MUDr. Igor Slaninka, Ph.D.. Ceníky zákroků operace prsou, prsních implantátů, obličeje, krku, očních víček, uší, břicha a liposukce. Zákroky v celkové i lokální anestezii

Plastická chirurgie Brno, MUDr

 1. Atestace z chirurgie II. stupně; Atestace z plastické chirurgie; Licence od České lékařské komory pro obor chirurgie a plastická chirurgie; Stáže a absolvované kurzy. Klinika plastické a rekonstrukční chirurgie FN u Sv. Anny v Brn
 2. Termíny atestačních zkoušek pro rok 2020 Specializační obory dle zákona č. 67/2017 Sb. Termín konání atestací Místo konání atestací Lékaři 1 alergologie a klinická imunologie 15.-16. 6. 2020 2. LF UK Praha 7.-8. 12. 2020 3. LF UK Prah
 3. Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie FN Brno 2010 - 2016 Klinika plastické a estetické chirurgie FN u sv. Anny 2014 Atestace v oboru plastická chirurgie. nyní působí: od 5/2016 Zástupce primáře Centra plastické chirurgie a chirurgie ruky FN Ostrava od 9/2016 Plastický chirurg kliniky Dermi v Brn
 4. Základní informace Náplň oboru. Oddělení cévní chirurgie má na Chirurgické klinice FN v Hradci Králové dlouholetou tradici a v současné době je specializovaným a spádovým pracovištěm pro Královehradecký kraj a svým významem tyto hranice velmi často přesahuje i na sousední kraje (Pardubický, Středočeský, Liberecký)
 5. oplastika apod.. Do skupiny estetické chirurgie řadíme výkony, které může provádět nejen plastický chirurg, ale i.
 6. Prim. MUDr. Pavel Horyna působí jako plastický chirurg na klinice MEDICOM Clinic v Praze a Ústí nad Labem od roku 2014 a od roku 2019 zastává i funkci primáře.Vystudoval 3. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. V roce 2002 získal atestaci v oboru chirurgie, od roku 2005 se specializuje na chirurgii estetickou. Je držitelem licence České lékařské komory pro obor.

Profil MUDr. Jiří Paroulek Narozen ve Znojmě v roce 1969. Vystudoval I. Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy Praha, promoce r. 1995. Praxe: 1995 - 2001: oddělení chirurgie okresní nemocnice Jindřichův Hradec od 2001: Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie Vysoké nad Jizerou, t. č. jako zástupce primaře Atestace: 1998: Všeobecná chirurgie I... 1997 Atestace 1.stupně z všeobecné chirurgie 2004 Nadstavbová atestace z plastické chirurgie. Lékařská praxe: 1994 - 1998 Popáleninové centrum Fakultní nemocnice Ostrava 1998 - 2000 Medicom International Brno 1999 - 2000 Medicom's Prostějov 2000 - dosud Plastická chirurgie Fakultní nemocnice Olomouc, I.P.Pavlova 6/95, 779 00. Atestace z chirurgie. Atestace z hrudní chirurgie. Seznam akreditovaných pracovišť pro hrudní chirurgii. Podzimní setkání hrudních chirurgů 29.11.2019, Praha. Výbor sekce. Mezinárodní spolupráce Plastická chirurgie 1 měsíc; Neurochirurgie 1 měsíc; Evroá atestace z Orální a maxilofaciální chirurgie, chirurgie hlavy a krku. Je zaštítěna UEMS, absolvent - FEBOMFS: Fellow of the European Board of Oro-Maxillo-Facial Surgery, Head and Neck Surgery Zkoušku může vykonat:.

specialista na liposukci MUDr. Petr Šíma. Dr. Šíma, narozen 1976, se po absolvování Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni specializuje na chirurgii - v roce 2004 skládá 1. atestační stupeň a roku 2009 získává atestaci - specializovanou způsobilost pro oblast chirurgie, následovanou o rok později atestací z chirurgie EU Je absolventem Fakulty všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze. Atestace získal nejdříve z chirurgie I. a II. stupně a v roce 1994 v oboru plastická chirurgie. Od roku 1995 do současné doby pracuje jako plastický chirurg..

Od 2013 - Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie FN Olomouc, rekonstrukční chirurg. Atestace: 2005 - Chirurgie I. st. 2009 - Plastická chirurgie. Doktorské studium (Ph.D.): 2010 - Doktorát z chirurgie - Disertace: Funkční vývoj střední obličejové etáže u pacientů s rozštěpem patra. Odborné stáže a kurzy Kromě atestace z plastické chirurgie složil také atestaci z vnitřního lékařství. Do roku 2011 působil současně i jako plastický chirurg ve FN Olomouc, od tohoto roku se věnuje celou svou osobností práci plastického chirurga v Perfect Clinic, a od roku 2012 žije v Liberci, místě pobočky kliniky Atestace: Atestace I. stupně v oboru chirurgie Atestace II. stupně v oboru plastická chirurgie. Praxe: prof. MUDr. Markéta Dušková, CSc. začínala jako sekundární lékařka Chirurgické kliniky ILF, FN Bulovka, poté působí dosud na Klinice plastické chirurgie UK - 3. LF a FNKV, Praha, v současnosti jako profesorka Poté co se oddělení v rámci reorganizace nemocnice stalo součástí odd. ortopedie, traumatologie a rekonstrukční chirurgie pracuje od roku 2007 jako vedoucí stanice rekonstrukční chirurgie. Od roku 2006 pracuje na oddělení plastické chirurgie Ústavu estetické medicíny v Praze. Atestace. I. st. chirurgie; maxillofaciální chirurgie Nacházíte se: Zbynekmlcoch.cz Medicína Atestace, atestační otázky, kmen, kmenový test 2020 Atestační otázky plastická chirurgie 2020, doporučená literatura Sponzorované odkazy: Slovník - hledej

1983: atestace 1 stupně z oboru chirurge: 1987: kandidát lékařských věd: 1988: atestace 2.stupně z oboru plastická chirurgie Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví - vzdělávací instituce poskytující vzdělávání všem odborným pracovníkům ve zdravotnictví i v jiných resortech Atestace z chirurgie I. st. Atestace z plastické chirurgie; 2011 úspěšné zakončení doktorandského studia titutem PhD. - téma Use of allogenic acellular dermis for reconstructuion full thickness burns Plastická a estetická chirurgie Křenová 73, 602 00 Brn 2005 atestace z plastické chirurgie; držitel licence ČLK pro výkon soukromé lékařské praxe v oboru plastická chirurgie; držitel licence ČLK pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře pro obor plastická chirurgie; Praxe v oboru. 1995 - 2000 Chirurgické oddělení nemocnice v Semilech 2000 - dosud Oddělení plastické a. Plastická chirurgie MUDr. Němeček. Klinika plastické chirurgie v Karlových Varech nabízí celou řadu zákroků z oboru plastické chirurgie. Home; Atestace v oboru plastické chirurgie v roce 2003. Licence pro výkon samostatné lékařské praxe v roce 2004

Atestace I. st. z chirurgie : 1990 - dosud: Oddělení plastické chirurgie FN Plzeň: 1994: Odborná stáž oddělení plastické chirurgie Všeobecné nemocnice Milosrdných sester Linec (prof. MUD r. G. Bauer) 1995: Atestace z plastické chirurgie : 2000 - dosud: Privátní lékařská praxe (osvědčení) od roku 200 Atestace z plastické chirurgie : 1997 Licence České lékařské komory : 2000 Soukromá ordinace v Pardubicích : 2000 . V roce 1997 absolvoval atestaci z plastické chirurgie. V té době již dva roky pracoval na Oddělení plastické chirurgie privátní nemocnice Sanus v Hradci Králové od roku 1996 jako zástupce primáře Atestace: 2005 - Chirurgie I. st. 2009 - Plastická chirurgie Doktorské studium (Ph.D.): 2010 - Doktorát z chirurgie - Disertace: Funkční vývoj střední obličejové etáže u pacientů s rozštěpem patra Odborné stáže a kurzy: 2003 - II. interní klinika FN U sv. Anny Brno, Masarykova univerzita 2003 - 2005 - I. chirurgická klinika. 2013 Atestace z plastické chirurgie. Lékařská fakulta UK, Bratislava. 2014 FEBOPRAS, Evroá atestace z plastické chirurgie. Brusel, Belgicko . 2017 Získání titulu PhD. na Lékařské fakultě UK. Bratislava, Slovenská republika. 2018 Členství v ISAPS 2016 atestace v oboru Plastická chirurgie, FN u sv. Anny v Brně; od 2008 - ÚCHR a PCH Vysoké nad Jizerou; 2012 - Odborná stáž v plastické chirurgii: Klinika plastické chirurgie FN Královské Vinohrady, Praha ( 4 měsíce) 2014 - Odborná stáž v plastické chirurgii: Klinika plastické a estetické chirurgie FN u sv. Anny, Brno ( 2.

2004 Atestace v oboru plastická chirurgie 1997 Atestace I. stupně v oboru všeobecné chirurgie 1994 Promoce Univerzita Palackého v Olomouci - Lékařská fakulta . Lékařská praxe: 2016 - dosud GIA clinic s.r.o. 2000 - 2017 Plastická chirurgie Fakultní nemocnice Olomou Atestace z chirurgie I. st. Atestace z plastické chirurgie II. st. Členství: Společnost plastické chirurgie při české lékařské společnosti JEP; Česká lékařská komora; Vědecké projekty: Experimentální model ischemicko-reperfúzního poškození laloku musculus latissimus dorsi, Grantová agentura: IGA MZ ČR, Projekt NT. Dosažené vzdělání a atestace. atestace z plastické chirurgie atestace z vnitřního lékařství chirurg s atestací I.a II. stupně. Lékařská specializace. rekonstrukční a estetická chirurgie veškeré spektrum kosmetických operací plastická chirurgie. Působení: lékař kliniky plastické chirurgie Perfect Clinic v Praze a Liberc

MUDr. Václav Poláček, CSc. Plastická chirurgie Praha

 1. od 1/2015 v přípravě vzdělávací nástavbový obor onkochirurgie modul chirurgie prsu; 6/2014 Specializovaná způsobilost plastická chirurgie; 2/2011 Specializovaná způsobilost chirurgie; 5 /2005 Atestace 1. stupně z chirurgie; 1996 - 2003 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha; 1992 - 1996 Gymnázium Na Vítězné.
 2. Vzdělání, specializace: Atestace I. stupně z chirurgie, 1991 Atestace II.stupně z oboru plastická chirurgie, 2001 Licence od České lékařské komory pro o.. 244 471 386 606 048 188 RU EN DE C
 3. istration) v oboru Management a řízení ve zdravotnictví, Business Institut Prah
 4. Atestace: Atestace všeobecné lékařství; Atestace v oboru plastická chirurgie; Praxe: 1994 - 99 Chirurgické oddělení Městské nemocnice Neratovice; 1999 - 2004 Jednodenní chirurgická klinika Palas Athena; 2004 - 2012 Klinika plastické chirurgie Fakultní nemocnice Na Bulovce; 2011 - 2015 soukromá klinika Perfect Clini
 5. Kde nás najdete. Naši ordinaci naleznete v Trutnově v Poliklinice Masarykův dům - Palackého 201, Horní Předměstí.Parkování pro pacienty je omezeně možné přímo za domem. Vjezd na parkoviště je první odbočkou před poliklinikou (musíte přejet chodník) směrem od náměstí

MUDr. Dušan Záruba - Ústav estetické medicín

 1. Plastická a rekonstrukční chirurgie - nástavbová atestace; Praxe: chirurgické oddělení Nemocnice Na Fantišku Praha 1; Klinika plastické a rekonstrukční chirurgie Fakultní nemocnice na Bulovce; Ambulance plastické chirurgie - Staroměstská poliklinika s. r. o. INTER CLINIC Praha - Radotín, spol. s r. o. - klinika plastické chirurgie
 2. 2002, 2003 Klinika plastické chirurgie Nemocnice u sv.Anny Brno - 4měsíční stáž; 2003 Klinika plastické chirurgie FNKV Praha 10 -8měsíční stáž; 2004 Nemocnice Na Homolce - specialistka pro obor plastická chirurgie; 2004 založení vlastní privátní praxe v oboru plastická a estetická chirurgie Eleganz clinic - MUDr
 3. 2014 atestace v oboru plastická chirurgie. 2016 - 2017 Centrum plastické chirurgie a chirurgie ruky FN Ostrava, zástupce primáře. od 9/2017 Klinika plastické a estetické chirurgie FN u sv. Anny Členství: Česká lékařská společnost JEP. Česká společnost plastické chirurgie
 4. 2. Atestace: 1981 - 1984 - Všeobecná chirurgie-Hybešova nemocnice Brno; 1984 - 1991 - Plastická chirurgie- Klinika plastické chirurgie nemocnice u sv. Anny, Brno; 3. Postgraduální studium: 1991 - 1992 - Fellowship Chirurgie ruky a mikrochirurgie, 12 měsíců - Jewish Hospital, Louisville Hand Surgery, Kentucky, US
 5. Estetická chirurgie obsahuje jen n˙kolik výkono z celé rozmanité akály plastických operací, které mo~e plastický chirurg provád˙t. Myslím si, ~e estetická plastická chirurgie je krásná, ale pokud chirurg provádí pouze tyto zákroky, ochuzuje se o krásu rekonstruk ní chirurgie

MUDr. David Štěpán názory - plastický chirurg Brno ..

Prim. MUDr. Miroslav Krejča názory - plastický chirurg ..

 1. iinvazivní.
 2. Atestace: Atestace I. stupně v oboru chirurgie. Atestace II. stupně v oboru plastická chirurgie. Praxe: Doktorka Schwarzmannová začínala na chirurgickém oddělení v Oblastní nemocnici v Kolíně, a dále pokračovala na Kliniku plastické chirurgie 3. LF UK a FNKV. Publikační činnost
 3. ( Histological verification in motor regeneration of nerve graft) Sympozium plastické chirurgie s mezinárodní účastí 2005, 26.-27. 5. 2005, Rožnov pod Radhoštěm , hotel Relax ( Abstract Book) Kapitoly v učebnicích: Veselý, J. a kolektiv autorů, Plastická chirurgie pro lékařské fakulty a postgraduální výchovu, LF MU Brno 200
 4. Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie FN Brno; Vzdělání. 2008: Postgraduální studium v oboru chirurgie - titul Ph.D., Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno Use of allogenic acellular dermis for reconstructuion full thickness burns 2007: Atestace v oboru plastická chirurgie; 2003: Atestace v oboru chirurgie

Atestační otázky - Chirurgie - katedra IPV

1990 - Atestace z chirurgie I.st., 1997 - Atestace z chirurgie II.st., 2005 - ukončeno doktorandské studium PhD. (téma disertační práce - Syndrom obstruktivní defekace) 2014 Atestace z koloproktologie . Zahraniční stáže, pracovní činnost: 1991-Paine - Hannover (všeobecná chirurgie) 1994-Dijon (laparoskopie,digestivní chirurgie 2003 - atestace z plastické chirurgie; od roku 2018 pracuji v klinice plastické a estetické chirurgie Clinic for Luck; Členství v mezinárodních chirurgických asociacích. Všeobecná chirurgie Mulačova nemocnice Plzeň; Plastická chirurgie Fakultní nemocnice Plzeň. 1987 - atestace z všeobecné chirurgie; 1992 - atestace z plastické chirurgie; 1993 - řádná registrace pro obor plastická chirurgie u Medical Board of South Australia; 1995 - řádná registrace v oboru plastická chirurgie u General Medical Council, UK; 1996 - Licence České Lékařské Komory pro obor Plastická chirurgie chirurgie štítné žlázy, Cambridge, Velká Británie. 2009 - 2010 St. Bartolomeus Hospital, Senior Clinical Fellow všeobecná otorinolaryngologie, Londýn, Velká Británie. 2002 - 2009 Fakultní nemocnice U sv.Anny, sekundární lékař Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Brno. Vzdělán

2007 - dosud - lékařka Kliniky popálenin a rekonstrukční chirurgie FN Brno; 2015 - dosud - lékařka Oddělení plastické chirurgie Dětské nemocnice FN Brno KDCHOT; Atestace. 2014 - plastická chirurgie. Odborné stáže a kurzy. 2001 - 2004 - stáž: Urologická ambulance Brno, Jana Babák 2002 - 2003 - Oddělení plastické chirurgie Baťovy krajské nemocnice ve Zlíně 2003 - dosud - Klinika plastické a estetické chirurgie FN u sv. Anny v Brně . Atestace 1998 - chirurgie I.st 2007 - plastická chirurgie Držitel licence ČLK a specializované způsobilosti pro obor chirurgie a plastické chirurgie. Odborné zaměřen Atestace z chirurgie I. stupeň 1992 Atestace z plastické chirurgie 1997. Držitel licence České lékařské komory pro obor plastická chirurgie Držitel Oprávnění pro provoz lékařské praxe v oboru plastická chirurgie Člen Mezinárodní společnosti estetické chirurgie /ISAPS

Nikoleta Torišková je lékařka - chirurg působící v okrese Praha.Vystudovala na zahraniční lékařská fakulta a studium zakončila promocí v roce 1997. Má atestaci v oboru plastická chirurgie.V současnosti provozuje lékařskou praxi v oboru plastická chirurgie pod registrovaným názvem MUDr.Nikoleta Torišková, s.r.o. (IČ: 28944631 1983 - atestace z chirurgie I. st. 1982 - dosud - Klinika plastické chirurgie FN u sv. Anny. 1988 - atestace z plastické chirurgie . 1992 - 1995 - konzultant pro plastickou chirurgii v Úrazové nemocnici Brno, ve vedlejším pracovním poměru. 1995 - dosud - přednosta Kliniky plastické a estetické chirurgie Fakultní. MUDr. Petr SIROTEK - Estetická a plastická chirurgie Kladno Krása je všude výtaným hostem, buďte i vy naším. Oboru chirurgie se věnuji již od roku 1985. Za tu dobu jsem přesvědčen, že plastická chirurgie pomáhá vylepšovat nejen tělesné nedostatky,ale především zvedá sebevědomí. Buďte krásnější a spokojenější

12/2017 - atestace z plastické chirurgie FNKV, Praha 6/2018 plastický chirurg Premier clinic, Praha 4/2018 - plastický chirurg Medica Chirurgica s.r.o., Zlín. Kongresy a kurzy: 2011 - XVII. Vzdělávací sympózium s mezinárodní účastí - plastická, rekonstrukční a estetická chirurgie IKEM, Praha 2012 - XI Prim. MUDr. Petr Pachman působí jako plastický chirurg na klinice MEDICOM Clinic v Brně od roku 2013 a od roku 2019 zastává i funkci primáře.Od roku 2007 získával zkušenosti v oboru plastické chirurgie v mnoha státních nemocnicích i na soukromých klinikách, kde provedl více než 3000 zákroků na poli estetické chirurgie. . Zúčastnil se rovněž řady prestižních. Medica Aesthetica . Poliklinika Viniční 235 - 5. patro 615 00, Brno . TEL: +420 724 292 929 TEL2: +420 533 306 292 IC Klinik

Atestace (lékařství) - Wikipedi

Esthé - klinika plastické chirurgie Na Příkopě 1047/17, Praha, Staré Město - Naplánovat trasu Plastická chirurgie vlastníků J. Měšťáka, L. Kmenta, K. Urbana a O. Měšťáka nabízí plastické operace jako jsou zvětšení prsou, modelace prsou, liposukce, operace očních víček, facelift, plastika uší, plastika nosu. Atestační zkoušky. Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje přehled termínů a míst konání atestačních zkoušek a složení atestačních komisí pro rok 2021.. Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje přehled termínů a míst konání atestačních zkoušek pro rok 2020, který byl upraven s ohledem na zrušení některých termínů zkoušek z důvodu trvání nouzového stavu

Specializační vzdělávání se uskutečňuje při výkonu povolání lékaře nebo zubního lékaře formou celodenní průpravy na akreditovaných pracovištích, a to v rozsahu odpovídajícím stanovené týdenní pracovní době (v úvazku 1,00). Vzdělávání může probíhat jako rozvolněná příprava, tzn. i při nižším rozsahu, než je stanovená týdenní pracovní doba (v. V Úrazové nemocnici jsem pracoval do atestace z všeobecné chirurgie a poté jsem nastoupi na Kliniku popálenin a rekonstrukční chirurgie do Fakultní nemocnice Brno - Bohunice, kde jsem se postupně seznámil s prací v oblasti popáleninové medicíny a plastické a rekonstrukční chirurgie. Na klinice pracuji s malým úvazkem dodnes

MUDr. Suk Marek - Estheticon.c

Praha - Plastická chirurgie je dobrý byznys. Možná až příliš. Ze špatně placeného veřejného zdravotnictví se do ní totiž podle expertů v Česku uchylují i lékaři, kteří ji provádět nesmějí. Úřady přitom soukromé praxe tolik nekontrolují 2005 - 2008 Chirurgie Děčín; 2016 atestace v oboru Plastická chirurgie, FN u sv. Anny v Brně; od 2008 - ÚCHR a PCH Vysoké nad Jizerou; 2012 - Odborná stáž v plastické chirurgii: Klinika plastické chirurgie FN Královské Vinohrady, Praha ( 4 měsíce • Atestace, atestační zkoušky 2020 - změny postgraduálního vzdělávání léka • Plastická chirurgie - kmen, kmenová příprava, test - podmínky 2020 • Pneumologie a ftizeologie - kmen, kmenová příprava, test - podmínky 202 Vzdělání; Atestace v oboru plastická chirurgie: 2013: První atestace v oboru všeobecná chirurgie: 2004: Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králov Klinika Dr. Pírka je zdravotnické zařízení založeno v roce 1934. Poskytuje zdravotní péči na odděleních ortopedie, chirurgie, kardiologie, neurologie, gastroenterologie a fyzioterapi

Profil | Plastická chirurgie Plzeň - AESTHGERY - PlastikaprofMUDr

Kontakt. 1. LF UK Praha Kateřinská 32 121 08 Praha 2. Tel.: 224 961 111 Fax: 224 915 413 Email: office@lf1.cuni.cz IČ: 00216208 DIČ: CZ00216208. Úřední hodiny. Atestace: Atestace I. stupně z všeobecné chirurgie 1994 Atestace z plastické chirurgie 2001 Disertace na téma Funkční náhrada ruky zakončená v roce 2008 získáním titulu Ph. D. Držitel licence České lékařské komory v oboru plastická chirurgie. 2000 - Atestace z všeobecné chirurgie I. st. 2008 - Atestace z plastické chirurgie. Držitel diplomu celoživotního vzdělávání lékařů v oboru plastické chirurgie. Držitel licence České lékařské komory v oboru chirurgie a plastická chirurgie . Praxe . 1997 - 2000 Chirurg. odd. Nemocnice s poliklinikou Stod. 2000 - 2002 Chirurg.

MUDr

Plastická chirurgie Praha - Klinika Esthé Prah

Plastická chirurgie Zavřít. Plastická chirurgie. Zákroky v oblasti hlavy Plastika očních víček Plastika nosu, rhinoplastika 2000 - Atestace v oboru anesteziologie a resuscitace II.stupně 2000 - Kurz svodné a porodnické analgézie - Nemocnice na Bulovce. powered by Plastická-chirurgie.info 2015-2016 Facial plastic surgery fellowship - postgraduální stáž v obličejové plastické chirurgii - Rotterdam/Ghent, 6 měsíc 1998 - I. atestace z chirurgie; 2003 - II. atestace z chirurgie; 2004 - Státní doktorandská zkouška; 2005 - atestace z traumatologie; 2007 - habilitace a jmenování docentem; Praxe: Chirurgie, ortopedie, plastická chirurgie. Léčba hemoroidů. 2003 - atestace z plastické chirurgie 2003 - licence lékařské komory pro obor plastická chirurgie 2009 - vlastní privátní zařízení v Chrudimské nemocnici a.s

Doc. MUDr. Jan Měšťák, CSc. - Plastická chirurgie Prah

Martin Paciorek je lékař - chirurg působící v obci Ostrava (okres Ostrava - město). Vystudoval na 3. LF Univerzity Karlovy v Praze a studium úspěšně zakončil promocí v roce 2004. Má atestaci v oboru plastická chirurgie.Rozvíjí svojí lékařskou praxi v oboru plastická chirurgie chirurgie plastická. Dle odbornosti: chirurgie plastická. Oerační náprava převážně zevně viditelných vrozených či získaných tvarových, velikostních a funkčních odchylek jednotlivých částí lidského těla od normálu (např. plastika prsu, plastika nosu, plastika víček a další Dobrý lékař se učí celý život říká Libor Polák. Medicína je nesmírně dynamicky se vyvíjející obor a plastická chirurgie v tomto ohledu rozhodně není výjimkou. Proto bylo pro MUDr. Libora Poláka absolvování Lékařské fakulty na Univerzitě Palackého v Olomouci pouze začátkem doživotního vzdělávání, které je pro kvalitní lékařství nezbytné

Plastická chirurgie Brno MUDr

Plastická chirurgie a špatní lékaři. Před volbou lékaře si ověřte jeho aprobaci. Kvalitní kardiolog vám může voperovat nové srdce a zachránit život, ale těžko mu svěříte operaci prsou. Atestace chirurgie. Každý lékař zabývající se estetickou chirurgií musí mít atestaci z plastické chirurgie 2005: atestace v oboru Plastická chirurgie, Praha 2002-2003: studium plastické chirurgie, Univerzita Sophie Antipolis, Univerzita v Nice, Francie 2001: Diplom mikrochirurgických studií, Univerzita Henri Poincaré, Nancy, Francie 2000: Specializované studium a odborná zkouška v oboru plastická chirurgie, Univerzita Henri Poincaré, Nancy.

Plastická a estetická chirurgie Poděbrady - prim

Informace a články o tématu Estetická a plastická chirurgie. Praktické tipy o zdraví a Estetická a plastická chirurgie. Podrobné informace., které se vám budou snadno a rychle vařit Chirurgie, Plastická chirurgie, Pro zavedenou oční ambulanci v Českých Budějovicích hledáme očního lékaře s atestací, případně i bez atestace. 0,8 úvazku, po dohodě možno sjednat i kratší úvazek. Mzda 45.000,- Kč (pro lékaře s atestací, bez atestace dle dohody) odměny, 5 týdnů dovolené.. Vzdělání; Atestace v oboru plastická chirurgie: 2011: Chirurgický kmen - atestace z chirurgie: 2006: Univerzita P. J. Šafárika Košice, Lékařská fakulta, obor všeobecná medicín Komplexní řešení pro Vaši krásu! Jediná estetická chirurgie, plastická chirurgie a estetické dermatologie s atestovaným plastickým chirurgem v Poděbradech. Zabýváme se i diagnostikou zhoubných a nezhoubných útvarů na kůži. Certifikované zdravotnické přístroje vysoké kvality 1996 - atestace I. stupně (ortopedie Kladno) 2003 - atestace II. stupně (ortopedie Mladá Boleslav - vedoucí lékař traumatologického odd. v rámci Ortopedicko-traumatologického odd.) Stáže a školení související s ortopedickou praxí. 1994 - kurs Plastická chirurgie ruky (Plast. chirurgie Vinohrady

Náš tým German Med Clini

Ambulance chirurgie v Nemocnici Písek a. s. poskytuje nepřetržitý provoz pro akutní pacienty 24/7. ÚPS (ústavní pohotovostní službu) zajišťují vždy dva lékaři, z nichž jeden má má plnou specializovanou způsobilost v oboru chirurgie (atestace) z všeobecné chirurgie V roce 1997 se v rámci II. atestace věnoval problematice disekující osteochondrózy kolenního kloubu, v praxi tedy od té doby uplatňuje nejnovější metody a operační postupy v její léčbě. Další oblastí, které se dlouhodobě věnuje, je meniskopexe (sutura menisků). Chirurgie, ortopedie, plastická chirurgie

Sanus Hradec Králové

MUDr. Tomáš Kubek, Ph.D. Estela plastická chirurgie

Plastická chirurgie je atestačním oborem od roku 1966. V minulosti byla nástavbovým oborem, to znamená, že podmínkou pro zařazení do specializační přípravy v plastické chirurgie bylo složení atestace s chirurgie I. stupně. Po vstupu do Evroé unie se plastická chirurgie stala tzv. základním oborem s jednostupňovou. 2003 - licence lékařské komory pro obor plastická chirurgie 2003 - atestace z plastické chirurgie 2000 - licence lékařské komory pro obor chirurgie 1997 - 2009 Oddělení plastické a estetické chirurgie SANUS Hradec Králové 1993 - atestace z chirurgie I. stupně 1983 - 1989 Lékařská fakulta UK Hradec Králové. Studijní pobyt MUDr. Ivan Justan, Ph.D. nabízí kompletní spektrum operací z plastické i estetické chirurgie. Díky kvalifikaci získané na prestižní Klinice plastické a estetické. Atestace v oboru plastická chirurgie 2006 Slovenská lékařská fakulta, Bratislava Atestace v oboru všeobecná chirurgie 2000 Slovenská lékařská fakulta, Bratislava Diplom v oboru všeobecné lékařství 1997 Lékařská fakulta university J.A. Komenského, Bratislav

MUDr. Lubomír Raška - Privátní plastická chirurgie

Ve středu od 7.00 máme operační den jednodenní chirurgie, kdy provádíme operace předem objednaným. Zaměstnanci a spolupracující lékaři: MUDr. Přemysl Dörr st. - všeobecný chirurg, vzdělání : atestace II. stupně v oboru všeobecné chirurgie. Je zkušený operatér v oboru všeobecné chirurgie a laparoskopie Atestace a plná kvalifikace v oboru chirurgie. 2015. Licence ČLK pro výkon soukromé lékařské praxe, funkce lektora, odborného zástupce, primáře pro poskytování poradenských služeb v oboru traumatologie a chirurgie, v obou oborech II.- primářská licence. 2014. Atestace a plná kvalifikace v oboru traumatologie. 201 Je držitelkou atestace ze všeobecné chirurgie a plastické chirurgie. Absolvovala 4 roky praxe na všeobecné chirurgii a přes 20 let pracuje na Klinice plastické chirurgie v Praze. Absolvovala také řadu stáží a studijních pobytů v zahraničí - USA, Německo, Finsko, Velká Británie a Brazílie včetně stáže u profesora. MUDr. Alica Hokynková je atestovaný plastický chirurg s licencí České lékařské komory. Věnuje se téměř celému spektru plastické a estetické chirurgie, zejména kožním nádorům, operativě ruky, postbariatrické chirurgii, estetické medicíně se zaměřením na aplikaci botoxu a výplňových materiálů

MUDr. Pavel Novák Estela plastická chirurgie

Medicína je nesmírně dynamicky se vyvíjející obor a plastická chirurgie v tomto ohledu rozhodně není výjimkou. Proto bylo pro MUDr. Libora Poláka absolvování Lékařské fakulty na Univerzitě Palackého v Olomouci pouze začátkem doživotního vzdělávání, které je pro kvalitní lékařství nezbytné. Teprve po deseti letech působení v několika předních zdravotnických. Atestace - Všeobecná chirurgie 1. stupně 1988; Všeobecná chirurgie II. Stupně 1997; Plastická a rekonstrukční chirurgie 2007; MBA PIBS Prague 2006; Praxe. Chirurgické oddělení Nemocnice Na Františku Praha 1; Klinika plastické a rekonstrukční chirurgie Fakultní nemocnice na Bulovc

 • Strava při rakovině.
 • Inglot brno.
 • Polonium polokov.
 • Citat o princezne.
 • Silová metoda rám.
 • Stromy rostoucí u vody.
 • P shine praha 1.
 • Fylogeneze rostlin.
 • Kuřecí prso váha.
 • Výprodej smart tv.
 • Rozvoz potravin.
 • Guess de.
 • Kino frýdlant nad ostravicí rezervace.
 • Minikiwi issai.
 • Tj tesla brno otevírací hodiny.
 • Castle bravo.
 • Ivar the boneless postavy.
 • Krotitele duchu 1984 online.
 • Vw amarok 2.0 tdi.
 • Kurník pro 40 slepic.
 • Vidlička a nůž.
 • Vstupenky colours of ostrava 2018.
 • Knock out.
 • Bolest ledvin při nádechu.
 • Krbová obestavba svépomocí.
 • Rozloučení v práci.
 • Detektor přerušení kabelu.
 • Nejdelší visutý most v rakousku.
 • Pink floyd breathe.
 • Marshall reproduktor recenze.
 • Krepelci vejce praha.
 • 5 sinfonie beethoven.
 • Palanda pro 3 osoby.
 • Hasiči prostějov.
 • Zapojení sporáku liberec.
 • Restaurace dragoun cheb.
 • Cesenatico mobile home.
 • Firefox quantum 64 bit.
 • Fermentovaná cuketa.
 • Vanish shake&clean.
 • Lonely planet black friday.