Home

Lithium plamen

Lithium - Rodicka.c

Vlastnosti. Lithium je měkký, lehký a stříbrolesklý kov.Je prakticky nejlehčím tuhým prvkem vůbec.Na vzduchu hoří narůžovělým plamenem.Alkalické kovy se vyznačují také tím, že plamen charakteristicky barví, a proto se využívají i při tzv. plamenových zkouškách k důkazu solí alkalických kovů a solí kovů alkalický zemin Některé prvky mají schopnost barvit plamen, barva plamene pak je typická pro daný prvek. S touto vlastností se můžeme setkat u alkalických kovů, kovů alkali.. Lithium chlorid LiCl zbarvuje plamen červeně. Při smísení kyseliny borité chloridu měďného (CuCl) a lithiumchloridu (LiCl) Vznikne modrý plamen. Magnésium (hořčík Mn) Září oslnivou bílou barvou. Jediný problém je že není rozpustný. Pokud máte zájem o tuto látku kontaktujte Lithium barví plamen karmínově červeně. Sloučeniny alkalických kovů mají převážně iontový charakter. Na vzduchu se lithium oxiduje, a proto se uchovává v ochranném prostředí (většinou v petroleji). Stejně jako sodík a draslík má nižší hustotu než voda, což znamená, že na vodě plave. Všechny alkalické kovy jsou. Lithium, chemický prvek Li, nejlehčí kov na Zemi. Popis, fyzikální a chemické vlastnosti, reakce a sloučeniny. Výskyt v přírodě, významná ložiska a zásoby lithia v ČR, výroba a využití. Nejdůležitější slitiny lithia

Plamenová zkouška - lithium - Slow-motion - YouTub

Zbarvení plamene Firelover

Lithium viditelně barví plamen do červena. Z pořadu: U6 - Úžasný svět vědy Přehrát celý pořad Témata: Anorganická chemie Chemické prvky Pozorování, pokus a bezpečnost práce. Vhodné pro stupeň: 2. stupeň ZŠ. Vhodné pro předmět: Chemie. Sdílet video. Ionty alkalických kovů zabarvují plamen - lithium temně fialově, sodík žlutě, draslík světle fialově, rubidium červeně a cesium modře. Alkalické kovy se v přírodě vyskytují pouze jako jednomocné kationy M +, nejčastěji ve formě rozpustných solí. Jako elementární kovy se v přírodě nenalézají

Periodická tabulka prvků: Lithium

 1. osilikátových horninách. Chemicky je bližší spíše kovům alkalických ze
 2. Lithium poskytlo oheň karmínově červený. Baryum hořelo světle zeleně . Díky schopnosti těchto prvků barvit plamen se hojně využívají v pyrotechnice, především u ohňostrojů, kde se barva ohňostroje ovlivní patřičnými přísadami
 3. Lithium-ion batteries have a failure rate that is less than one in a million. The failure rate of a quality Li-ion cell is better than 1 in 10 million. Plamen: Please, throw it away. If too reluctant to do that, get some electrical tape and cover the break with that

Lithium, chemický prvek Li, popis a vlastnost

lithium [líty-, řec.], Li, chem. prvek I.A skupiny periodické soustavy, at. číslo 3, relat. at. hm. 6,94l; měkký lehký stříbrobílý reaktivní alkalický kov. Zbarvuje bezbarvý plamen karmínově, na vlhkém vzduchu se pokrývá vrstvou hydroxidu, při zvýšené teplotě na vzduchu shoří na oxid lithný, znečištěný peroxidem lithium barví plamen červeně . křemík je kov. v poslední vrstvě atomů halogenů je 1 elektron. rtuť má velmi malou hustotu. 18. Nejrozšířenějším prvkem Vesmíru je: kyslík. křemík. uhlík . vodík. 19. Fluor je: žlutozelený plyn . fialová pevná látka. hnědá kapalin

O nás - Lithium a.s

(díky podobné velikosti). Lithium se na Zemi i ve vesmíru vyskytuje poměrně vzácně. Jediným významným minerálem lithia je spodumen Li 2 O.Al 2 O 3.4SiO 2. Poznámka pro zvídavé Přírodní lithium obsahuje vedle izotopu 7Li i asi 7,5 % izotopu 6Li, který je významnou surovinou v jaderné technice (především zbrojní) AAS plamen: Dostupnost: 1x týdně: Odezva: Max. týden: Poznámka k odběru: Pouze SÉRUM, nepoužívat zkumavku s heparinátem litným. Odběr se provádí za 12 hodin po poslední dávce. Referenční meze Lithium je používáno pro léčení bipolárních poruch, někdy nazývaných maniodepresivní psychózy. Tohle je velice zneklidňující choroba, která je způsobena nerovnováhou chemikálií v mozku, což způsobuje, že jsou lidé někdy opravdu šílení, a někdy tak v depresi, že nemohou vylézt z postele Ten pak barví plamen nebo plasma příslušnou, každému prvku typickou barvou. Soli sodíku vytvářejí žluté, lithium a stroncium rudé, měď modré a barium zelené efekty. Oranžovou barvu dává ohňostroji draslíková sůl

Kontrola úkolu 2 a) Na vodě plave lithium, sodík a draslík. b) V lidské ruce roztaje cesium. c) S rostoucím protonovým číslem tvrdost alkalických kovů klesá (pozn. cesium je měkké jako vosk). Plamenová zkouška Soli alkalických kovů charakteristicky barví plamen Lithium barví plamen červenofialově, sodík žlutě, draslík světle fialově, rubidium červeně, cesium modře. V přírodě se jako elementární kovy nevyskytují. Vyrábí se většinou elektrolýzou svých hydroxidů nebo chloridů. Shrnutí vlastností Elementární kovové lithium lze dlouhodobě uchovávat např. překryté vrstvou alifatických uhlovodíků jako petrolej nebo nafta. Soli lithia barví plamen karmínově červeně. Bylo objeveno roku 1817 švédským chemikem Johannem Arfvedsonem v aluminosilikátových horninách na bázi lepidolitu Lithium vytváří málo vlastních minerálů. Vlastnosti: Lithium je měkký, lehký a stříbrolesklý kov. Je silně elektropozitivní a má jednu z nejmenších hodnot elektronegativity a ionizační energie. Lithium také charakteristicky barví plamen (karmínově), a proto se využívá při tzv. plamenových zkouškách. Na vzduchu se.

Plamenové zkoušky - Wikipedi

Lithium barví plamen červeně, sodík žlutě, draslík fialově, vápník cihlově červeně a cesium modrofialově. Zbarvení přítomných příměsí se odstraní filtrem nebo jiným monochromátorem, jímž se současně vybírá potřebná část emisního spektra. Plamen je tedy zdrojem světla a fotometricky se měří intenzita jeho. A V2O5−Li2O−TiO2 (a) based catalyst for o-xylene oxidation to phthalic anhydride has been synthesized. The activity and selectivity of the specimen obtained are comparable with those of industrial catalysts Sloučeniny alkalických kovů barví charakteristickým způsobem plamen (lithium karmínově červeně, sodík žlutě, draslík, rubidium a cesium fialově) a této vlastnosti se využívá k jejich důkazu i kvantitativnímu stanovení. Alkalické kovy uplatňují ve sloučeninách prakticky výlučně oxidační stupeň +I

Lithium, značka Li - chemický prvek ze skupiny alkalických kovů; protonové číslo 3, relativní atomová hmotnost 6,94, teplota tání 179 °C, teplota varu 1 350 °C, hustota 0,53•10 3 kg•m -3.Měkký, lehký stříbrobílý reaktivní kov. Používá se např. jako příměs do slitin hliníku, zinku a hořčíku, jako náplň do termojaderných náloží Lithium je třetí prvek v periodické tabulce, se 3 protony a symbol prvku li. To má atomovou hmotnost 6.941. Přírodní lithium je směs dvou stabilních izotopů (lithium-6 a lithium-7). Lithium-7 činí více než 92% z přirozené zastoupení prvku. Lithium je alkalický kov Litijum (grč. lithos — kamen), oznaka Li, najlakši je od svih poznatih metala.Ima redni broj 3 u periodnom sistemu elemenata, atomsku težinu 6,94, specifičnu težinu 0,534 (pri 20 stepeni celzijusa). Predstavlja smešu dva izotopa 7 Li(92,6%) i 6 Li(7,4%). On je alkalni metal u drugoj periodi periodnom sistemu elemenata.Litijum je vrlo lak metal i ima najmanju gustinu među svim čvrstim. těkavých slou čenin zbarvují charakteristickým zp ůsobem plamen: lithium karmínov ě červen ě, sodík žlut ě a draslík, rubidium a cesium fialov ě. Alkalické kovy jsou mimořádně reaktivní. Reaktivnost alkalických kovů stoupá s jejich rostoucím protonovým číslem. Nejméně reaktivní je lithium, nejvíce cesium

Follow our Spotify playlists: http://bit.ly/7cloudsSpotify David Guetta - Titanium (Lyrics) ft. Sia ⏬ Download / Stream: https://davidguetta.lnk.to/Albu.. Stříbro lesklý měkký kov, velmi lehký a reaktivní. Musí se uchovávat pod petrolejem reaguje se vzdušnou vlhkostí a vzniká hydroxid sodný. Získává se elektrolýzou roztaveného chloridu sodného v Downově elektrolyzéru. Je ho sloučeniny barví plamen oranžově Barnaté soli produkují zelený plamen v testu plamene. To je obvykle popisován jako žlutozelené, jablko-zelené, nebo vápna zelené barvy. Identita aniontu a koncentrace chemické látky. Někdy baryum produkuje žlutý plamen bez znatelného zeleně. Mangan (II) a molybdenu se může také dát žluto-zelené plameny

Kationty alkalických kovů mají schopnost barvit plamen. Plamenová zkouška se používá k důkazu těchto iontů. Plamenová zkouška. Plamenová zkouška se provádí tak, že na platinový drátek (nebo tuhu z verzatilky) nabereme trošku látky a vložíme do nesvítivé části plamene. lithium: purpurově červená. Plamen má několik zón, jejichž teplota, tvar a velikost závisí na vlastnostech použitých palivových plynů a hořáku. K vlastní atomizaci a excitaci dochází na rozhraní reakční zóny nesvítivé části plamene. Pro stanovení Na, K, Li - se používá relativně studený plamen Elementární kovové lithium lze dlouhodobě uchovávat např. překryté vrstvou alifatických uhlovodíků jako petrolej nebo nafta. Lithium se stejně jako i ostatní alkalické kovy vyskytuje pouze v oxidačním stavu Li +. Soli lithia barví plamen karmínově červeně Příslušenství pro Plamen v temnotě přehledně na jednom místě. Doprava do 24 hodin. Široká nabídka. Pravidelné akce a slevy na příslušenství pro Plamen.

Měření vodivosti plamene Tomáš Meravý ČVUT Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Břehová 7, Praha 1 Obsah přednášky Hoření a plamen Chemické prvky Vodivost plamene - Teorie Vodivost plamene - Měření Diskuze Hoření a plamen Hoření Chemická reakce Oxidační a exotermická Plamen Ohřátý plyn, vnější obal; nízkoteplotní plazma Kladné ionty (CHO+. Sodík barví plamen žlutě, lithium červeně, draslík fialově. A Perioda 3. Počet p+,e-, 11, 11 Počet val.elektronů 1 Elektronegativita 1,01 Vznik iontu Na0 - e- → Na+ Výskyt alkalických kovů Pro svou reaktivnost se vyskytují tyto kovy v přírodě pouze vázané

Plamenová zkouška lithia - ČT edu - Česká televiz

Lithium Sodík Draslík Rubidium Cesium Jejich sloučeniny barví plamen (sodík žlutě, draslíkfialově, lithium červeně). [17] Na [18] K [19] Li. lithium Používá se vjaderné technice a k výrobě akumulátorů. Je složkou některých léků vpsychiatrii Lithium - kov nebo nekov? Jeho jméno je spojeno s řeckým slovem kámen a poprvé znělo jako lithion. Vše kvůli tomu, že byl objeven v kamenech nebo minerálech. Až do XIX století, to nebylo znáno zda kov je lithium nebo non-kov. Nikdo nikdy nepředpokládal existenci takového prvku, dokud Švéd Johann Avferdson v roce 1817.

ALZ - Analytické laboratoře Zbraslav s.r.o., tel. 257 921 914, 257 923 81 Plamen is a Professor in Intelligent Systems and Director of 'LIRA' Lancaster Intelligent, Robotic and Autonomous Systems centre. He is the Vice President of the International Neural Network Society and has extensive experience in the fields of real-time data stream analysis, anomaly detection and prediction - lithium má růžový plamen - draslík má fialový plamen - baryum má žlutozelený plamen Kromě prvků vyskytující se ve volné přírodě se řada chemikálií vyrábí uměle. Pomocí chemických reakcí vzniká mnoho látek, které používáme v. Vlastnosti prvků 1. skupiny - Procvičování online, test, rozsáhlá sbírka příklad

Alkalické kovy - prvk

benik3 napsal(a): Ahoj. Jiste vsichni znate takove ty zhavici zapalovace. No a me se u nej povedlo znicit takovou tu kulicku,ktera zbarvuje plamen do zelena Páry těkavých sloučenin zbarvují charakteristickým způsobem plamen, lithium karmínově červeně, sodík žlutě, draslík, rubidium a cesium modrofialově. Hydridy jsou sloučeniny alkalických kovů s vodíkem. Za normálních podmínek jsou to bílé krystalické látky. Jejich stálost se snižuje od lithia k cesiu

Ko litij gori, daje kovina presenetljivo karminsko rdečo barvo, ko pa močno gori, pa postane plamen briljantno bel. Litij je zelo lahko vnetljiv, do vžiga lahko pride zaradi trenja, segrevanja, iskre ali plamena. Pri stiku z vodo nastanejo vnetljivi plini,lahko se vname pri stiku z vodo ali vlažnim zrakom Lithium; Ropa. Hormuzský průliv; Stříbro; Zemní plyn; mezi Eony (on a ona) je dvoj-plamen (jen spolu se dokázali milovat), a proto nemohli a nechtěli mít jiného partnera, jen společnými silami dokázali tvořit dále stvořitelovou silou. Stvořitel je tvořil v cirkulujících cyklech (vnitřní kruh a širší, širší. Externí zapalovač můžete nechat v šuplíku. Plamen zažehnete jednoduše pouhým otočením knoflíku, jelikož varná deska má v sobě integrované zapalování. Bezpečnostní pojistka. Při vaření na plynu hrozí vždy riziko toho, že dojde ke zhasnutí plamene. Pokud se tak stane, nemusíte se obávat žádné nehody Plamen sfoukne při jízdě s lednicí na provoz na plyn: Když si koupíte karavanu očekávat, že většina, aby bylo možné využít příležitostí karavana se prodávají, tak, že můžete jet s karavanem provoz plynového. provoz na plyn z chladničky poskytují nejlepší chladící efekt V dnešní době si většina lidí neuvědomuje důležitost chemie. Když se před nějakým člověkem zmíníte o chemii, vybaví se mu učení složitých vzorců, značek chemických prvků a spousty chemických rovnic a zákonů. Abychom takto nepůsobili na žáky v dnešní době, je důležité podtrhnou jejich zájem o chemii a získat si je tak na svou stranu

Lithium - Web o chemii, elektronice a programován

lithium . Li, sodík . Na, draslík . K, rubidium . Rb, cesium . Cs Všechny alkalické kovy zbarvují charakteristicky plamen, je to způsobeno excitací vnějšího elektronu. Této vlastnosti se využívá k důkazům kationtů ve sloučeninách (analytické stanovení) Solární svítidlo plamen zapichovací/na stěnu, 0.45W (5lm), 1700K, IP44. Inovativní solární svítidlo navrženy s vysoce kvalitními LED čipy- Realistický efekt plamene- Umístění kdekoliv v zahradě- Lampa se automaticky nabíjí během dne a zapne se automaticky v noci. Lampa je navíc vybavena lithiovou baterií.- 4 možnost Lithium a Nukleosyntéza (kosmologie) · Vidět víc » Objev neutronu. Atomární částici neutron předpověděl na začátku 20. Nový!!: Lithium a Objev neutronu · Vidět víc » Oheň. Plamen ohně Symbol označující hořlavost Oheň je forma hoření. Nový!!: Lithium a Oheň · Vidět víc » Organokovová chemi Lithium (znaþka Li) je prvek s atomovým þíslem 3 a atomovou hmotností 6,941g/mol. Lithium se v přírodě nachází ve dvou stabilních nuklidech a to Lithium-6 (7,6 % hm.) a Lithium-7 (92,4 %). V periodické tabulce se lithium nachází v druhé periodě první skupiny, a jako prvek je klasifikován jako alkalický kov

Jeho soli barví plamen žlutě. Vyskytuje se ve výbojkách i jaderných reaktorech. Máte ho doma v podobě slouc ̌eniny − kuchyňské soli. JEŠTĚ RUCE SI UMYJ, ZASE JSI ZAPOMNĚL! Je to zlatožlutý kov. Je velmi m ěkký, dá se krájet nožem. Vyskytuje se vzácně. nacházejí se v 1. skupině PSP, krom ě vodíku lithium sodík draslí Lithium Li (Lithium) Sodík Na (Natrium) Draslík K (Kalium) Rubidium Rb (Rubidium) Cesium Cs (Cesium) Francium Fr (Francium) Vlastnosti: - stříbrolesklé, velmi měkké kovy (dají se krájet nožem) Alkalické kovy mají schopnost barvit nesvítivý plamen kahanu: lithium Registra ční číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1689 Šablona III/2 Sada VY_32_INOVACE_48 Ověření ve výuce: Třída: 8. Datum: 5. 10. 2013 Název: Alkalické kovy-pracovní lis sídlo společnosti: Rotadent spol. s r.o. Špidrova 104, 385 01 Vimperk Czech republic. kontakt: mobil: +420 727 959 585. telefon: +420 388 323 99 Lithium . Sodík . Draslík . Rubidium . Cesium . Francium je radioaktivní prvek s poločasem rozpadu 21 minut. [7] - [11] Společné vlastnosti alkalických kovů Jeho sloučeniny barví plamen červeně.

•Jejich sloučeniny barví plamen (sodík žlutě, draslík fialově, lithium červeně). •Ve vodě velmi reaktivní •Výroba elektrolýzou taveniny příslušné soli . ELEKTROLÝZA •Je to usměrněný pohyb iontů. •Probíhá v roztoku nebo v tavenině, neprobíh Pavel Novák Jaromíra Malého 2034, 397 01, Písek mobil: 603 540 950. Otevírací doba po telefonické domluvě. č.účtu - 2900094590/2010. novelektropisek@raz-dva.c

Barví plamen: lithium červeně, sodík žlutě a draslík fialově Prudce reagují s vodou za vzniku hydroxidů (draslík je reaktivnější) 2Na + 2H2O → 2NaOH + H2 Vznikající hydroxid dokážeme pomocí fenolftaleinu, nebo UI Lithium viditelně barví plamen do červena. 01:21. Pokus ukazuje, jak sodík barví plamen do oranžova. V ethanolu je rozpuštěn chlorid sodný a rozprašovačem je stříkán do plamene propanbutanové lahve: plamen se pak zabarví do oranžova. 02:47 Alkalické kovy Mezi alkalické kovy řadíme prvky I. A skupiny bzz vodíku, patří tam tedy lithium, sodík, draslík, rubidium, cesium a francium. Slovo alkalické znamená v překladu žíravé, což je způsobeno jejich velkou reaktivitou. Lithium Lithium je první alkalický kov. V přírodě se vyskytuje ve formě kationtu lithného, který barví plamen do červené barvy

2) Dále se naučit další značky chemický prvků: již máte umět následující: vodík - H, helium - He, lithium - Li, beryllium - Be, bor - , uhlík - , dusík - N The anode consists essentially of a layer of lithium having at least one surface of unreacted lithium metal in direct contact with and adhered to a layer of conductive plastic with no intermediate adhesive promoting adjuncts. The cathode comprises a slurry of MnO/sub 2/ and carbon particles in a solution of a lithium salt in an organic solvent. 1 Introduction. Rechargeable lithium (Li)‐based batteries have been world‐widely investigated as the light‐weight and high‐energy‐density energy storage devices. 1, 2 The earliest commercial products of rechargeable Li batteries appeared in the 1970s, employing Li metal as the anode. 3, 4 However, metallic Li electrodes were quickly discarded due to the Li dendrite growth during. Plamen A. Demirev received the M.S. degree in physics and the Ph.D. degree in chemistry from the University of Sofia and the Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, Bulgaria, in 1979 and 1988, respectively. He is a Principal Staff Member of the Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory, Laurel, MD, USA

Řada prvků význačně barví plamen. U některých nerostů dochází k barvení plamene již při vsunutí vzorku do plamene, jiné musíme nejprve ovlhčit kyselinou. Většinou používáme zředěnou kyselinu chlorovodíkovou jejich páry barví plamen (Li růžově, Na žlutě, K růžově) Reaktivita. nejreaktivnější ze všech kovů; snadno oxidují - jsou to silná redukční činidla; musí se uchovávat v inertním prostředí; s vodíkem reagují na hydridy; se vzdušným kyslíkem reagují na oxidy a peroxidy 4 Li + O 2 → 2 Li 2 O; 2 Na + O 2 → Na 2 O Na oxid reaguje pouze lithium (Li2O), zatímco sodík tvoří peroxid (Na2O2) a ostatní alkalické kovy tvoří superoxidy (např. K2O). Reakce alkalických kovů s vodou. Reakcí vzniká hydroxid a vodík. Soli alkalických kovů charakteristicky barví plamen. Li: karmínově. Alkalick kovy jsou prvky I.A skupiny periodick soustavy prvk (lithium Li, sod k Na, drasl k K, rubidium Rb, cesium Cs, francium Fr). Jejich kationty barv plamen. periodick soustava prvk plamenov zkou ka plamenov zkou k

Flammfärbung mit Metallsalzen

The klíčový rozdíl mezi lithiem a jinými alkalickými kovy je to, že lithium je jediný alkalický kov, který může reagovat s dusíkem, zatímco ostatní alkalické kovy nemohou s dusíkem reagovat.. Alkalické kovy jsou prvky 1. skupiny periodické tabulky prvků. Vylučuje však vodík, protože má nekovové vlastnosti. Chemické prvky, které můžeme pojmenovat jako alkalické. Lithium je alkalický kov s atomovým číslem 3 a chemickým symbolem Li. Podle teorie velkého třesku stvoření Země jsou lithium, vodík a helium hlavními chemickými prvky produkovanými v nejranějších stádiích stvoření světa. dává plamen karmínové barvy.. Abstract. A multilayer separator is described for preventing the internal shorting of lithium batteries, the multilayer separator including porous membranes and an electroactive polymeric material contained within the separator layers wherein the polymer is one that will react with any lithium dendrites that could penetrate the separator thus preventing an internal short circuit of the cell

Alkalijski metali i halogeni elementi – Kemija 7

průmyslová ekologie a bezpečnost, ochrana životního prostředí, IPPC, EIA, BOZP, chemické látky, ochrana vod, vzorkování, odběry vzorků, chemické. Lithium Ion Batteries - Active electrode materials based on manganese dioxide. Bulgarian Chemical Communication, 50, 2018, 163-170. Physics and Biophysics, eds. Johann Peter Reithmaier, Perica Paunovic, Wilhelm Kulisch, Ciril Popov, Plamen Petkov, (2011),. Lithium se stejně jako i ostatní alkalické kovy vyskytuje pouze v oxidačním stavu Li +. Soli lithia barví plamen karmínově červeně. Historický vývoj. Bylo objeveno roku 1817 švédským chemikem Johannem Arfvedsonem v aluminosilikátových horninách petalitu. Brzy na to bylo lithium dokázáno a objeveno i ve spodumenu a lepidolitu

 • Rychle rostoucí stromy do lesa.
 • Kdy má svátek eliška 2019.
 • Stribro ostrava.
 • Kismo.
 • Harrystyles.
 • Tv 4k smart.
 • Transplantace menisku cena.
 • Plastové naušnice pecky.
 • Úvn ortopedie ambulance.
 • Babylonie asýrie.
 • Kde koupit past na myši.
 • Kůzlečí maso na grilu.
 • Elektrické koloběžky praha lime.
 • Mirakulum slevomat.
 • Náramky přátelství vzory ve čtvercové síti.
 • Diagnostika airbagů.
 • Ráchel biblická postava.
 • Kuchynske podlahy.
 • Těhotenská móda ostrava.
 • Nemocnice hodonín gastro.
 • Lioton gel.
 • Pizzeria istria šumperk menu.
 • Soukromá základní škola praha.
 • Chloroza magnolie.
 • Symbol pro aviváž.
 • Estonsko cestování.
 • Hurricane map.
 • Šifra mistra leonarda kniha vs film.
 • Kování pro posuvné skládací dveře.
 • Mei tai nositko.
 • Zion canyon.
 • Diagnostická váha lidl recenze.
 • Velichovky prace.
 • Galloway maso.
 • Malování na kameny pomůcky.
 • Thunersee.
 • Kresba perem.
 • Ikea dětské postýlky.
 • Skalní kosti.
 • Dílenská příručka octavia 2.
 • Semolina albert.