Home

Severní ledový oceán řeky

Severní ledový oceán obklopuje severní zemský pól.Na zemském plášti zaujímá plochu asi 14 milionu čtverečních kilometrů, což Severní ledový oceán staví na poslední místo co do velikosti oceánů světa.Severní ledový oceán je skoro celý rok uzavřen ledem. V létě polovina ledu roztává. V současné době může být Severní ledový oceán i výletní destinací Světový oceán je souvislý vodní obal planety Země, který je složen z oceánů, moří, zálivů a veškeré vodní masy, která je přímo s ním spojená, a je v něm soustředěna většina vody na Zemi.Tvoří souvislou vodní plochu se společnou hladinou, která ve skutečnosti osciluje kolem střední hodnoty vlivem vnějších faktorů (např. kvůli gravitačním vlivům Měsíce) Severní ledový oceán Území uvnitř severního polárního kruhu, v jehož středu leží severní pól, se nazývá Arktida. Z největší části je tvořeno zamrzlým oceánem obklopeným ostrovy a severním pobřežím Norska, Ruska, Aljašky a Kanady. Největším ostrovem je Grónsko, jehož území leží pod silným příkrovem Tichý oceán 49%. Atlantský oceán 26%. Indický oceán 21%. Sev.ledový oceán 4%. Světový oceán 100%. Tichý oceán: -největší, nejhlubší. Severní ledový oceán: -nejmenší, nejmělčí a nejchladnější (zima -1,8°C; léto 1,5°C) Indický oceán:- nejslanější a nejteplejší. Atlantský oceán: Kolubmus jeho přeplutím.

Severní ledový oceán

Oceán. dominantní fyzickogeografický prvek povrchu Země tvořený masou slané vody. Oceán pokrývá plochu asi 362 mil. km 2 (71 % povrchu Země), průměrná hloubka 3,7 km. V rámci světového oceánu se rozlišuje Tichý oceán, Atlantský oceán, Indický oceán a Severní ledový oceán; každý z nich má uzavřený systém mořských proudů, specifické vlastnosti vody, apod Asii omývají všechny 4 oceány.Severní ledový oceán,Tichý oceán,Indický oceán a Atlanský oceán.Severní pobřeží omývají okrajová moře Severního ledového oceánu (Karské moře,moře Laptěvů,Východosibiřské,Čukotské moře),jižní Indický oceán (Arabské moře) Severní ledový oceán - nejmenší oceán světa, kolem severního pólu, po většinu roku zamrzlý, Severoatlantský proud, ledoborce. globální problém - úbytek zalednění plochy oceánu. Jižní oceán - od roku 2002, obklopuje Antarktidu, k 60°jižní šířk

Světový oceán - Wikipedi

Severní ledový oceán - referát - Seminárky, referáty

 1. 3 1.Co je to úmoří, ke kterým úmořím patří řeky Asie. Tichý oceán Indický oceán Severní ledový oceán 2. Patří Asie taky k úmoří Atlantskéh
 2. - krátké a prudké řeky (vodní elektrárny) 2) Socioekonomické podmínky - Norské, Barentsovo, Severní, Baltské • Oceán - Severní ledový • Zálivy - Botnický, Finský • Průlivy - Skagerrak, Kattegat . Severní Evropa název DUM Severní Evropa metodická poznámka k využit
 3. Základní pojmy: Řeky, úmoří, bezodtokové oblasti, jezera, přehradní nádrže, bažiny hodnocení lekce 107 - Asie - rostlinstvo a živočišstvo - vypracovala Mgr. Danuše Ročkov

Svět: oceány, moře a jezera - Zeměpisný kvíz: Seterra je bezplatný zeměpisný kvíz, díky kterému se naučíte poznávat země, města a jiná zeměpisná místa po celém svět Severní ledový oceán se svou průměrnou hloubkou 987 metrů platí za nejplošší ze všech oceánů. Jeho nejhlubší místo, ležící západně od Špicberků, dělí od hladiny jen 5670 metrů. Příčinou nevelké hloubky tohoto oceánu jsou neobvykle rozsáhlé kontinentální šelfy euroasijského kontinentu, jehož pevnin

test Kam ústí řeky? Autor: anthrax (172vlož. 3154vyzk. +19% ø)... vloženo 21.9.2016. Test Severní ledový oceán. Atlantský oceán. Kam ústí řeka Yukon? Barentsovo moře. Beringovo moře. Beaufortovo moře. Kam ústí Amazonka? Tichý oceán. Atlantský oceán. Jižní oceán Severní ledový oceán, Arktida. Věčný led na Sibiři. Vybrané články pro vás zdarma. To nejzajímavější z Česka i ze světa každé ráno do Vaší emailové schránky. Děkuji, již jsem odběratelem. 3 /13. Sibiřská magistrála vybudovaná na věčně zmrzlé půdě, ilustrační foto Oběh vody na Zemi Rozložení zásob vody na Zemi. Celková plocha zemského povrchu zaujímá asi 510 mil. km 2.Oceány a moře se rozprostírají na 361 mil. km 2 (70,8 %) a pevnina na 149 mil. km 2 (29,2 %). Voda a povrch pevniny jsou na povrchu Země rozloženy nerovnoměrně.Na severní polokouli je pevnina soustředěna na 100 mil. km 2 a na vodní plochu připadá 155 mil. km 2, na.

Hydrosféra 2 - Zeměpis - Maturitní otázk

Ke stažení Free fotobanka : krajina, moře, voda, Příroda, oceán, horizont, nebe, pobřeží, jezero, řeka, dovolená, modrý, modrá obloha, Pozadí, lodičky. - oceán - Severní ledový - moře - Norské, Severní, Baltské - zálivy - Botnický, Finský, Rižský - průlivy - Skagerrak, Kattegat - řeky - krátké s velkým spádem - jezera - Finsko - Švédsko - Vattern, Vanern. Podnebí - subarktické pásmo - Islan Oceán: Atlantský. a . Severní ledový. Řeky: v Evropě . hustá říční síť, vodnatost řek závisí na typu podnebné oblasti, Nejdelší (km) a nejvodnatější (m. 3 /s) řeka je Volha, druhý nejdelší . Dunaj, Průplavy - slouží pro říční dopravu. Jezera - nejvíce jezer na severu Evropy (ledovcového původu) - Finsko

Oceány a moř

Severní ledový oceán, pohoří Ural, řeky Ural, Emba, Kaspické moře, řeky Kuma a Manyč, Azovské a Černé moře, úžiny Bospor a Dardanely, Egejské a Středozemní moře, Gibraltarský průliv a Atlantský oceán. Poloostrovy Evropy: (Ukazujeme ze severu směrem na západ.) Mackenzie (anglicky Mackenzie River, francouzsky Fleuve Mackenzie, indiánským jazykem Dene Deh Cho, v české transkripci De Čo) je řeka na severozápadě Kanady v provincii Severozápadní teritoria.Je 1738 km dlouhá. Celý tok včetně zdrojnic (Otročí řeka, Peace a Finlay) má celkem 4241 km, což ho řadí na 12. místo mezi nejdelšími řekami světa s povodím o rozloze 1 805. V souslovných vlastních jménech se píše velké písmeno v prvním slově (Tichý oceán, Národní divadlo), je-li součástí sousloví vlastní jméno, píše se s velkým písmenem (Univerzita Karlova). Doplňující pravidla Na severu Evropu ohraničuje Severní ledový oceán, na východě pohoří Ural a řeka Ural, na jihovýchodě Kaspické moře, řeky Kuma a Manyč (popř. pohoří Kavkaz) a Černé moře, na jihu Středozemní moře a na západě Atlantský oceán. Evropa tvoří západní pětinu superkontinentu Eurasie, zbytek připadá Asii Poloha: Aljaška leží na poloostrově v severozápadní části Severní Ameriky(Kordillery).Nachází se zde nejvyšší hora Ameriky Mount McKinley (6194 m).Sever Aljašky tvoří nejrozsáhlejší pevninské ledovce.Hlavní město se nazývá Juneau.Severní pobřeží omývá Severní ledový oceán,konkrétně Beaufortovo moře,na jižním Tichý oceán a na západě Čukotské a.

Vodstvo Asie - Zeměpis - Referáty Odmaturu

Řeky; Pralesy; Pohoří; Pouště; Sopky; Fakta Severní ledový oceán. Plocha: 14,1 milionů km 2 Průměrná hloubka: 1 430 km Maximální hloubka: 5 625 m Délka pobřeží: 45 389 km. Zajímavosti. oceán je po většinu roku pokryt silnou vrstvou ledu Komentáře. Severní ledový oceán - obrovské nerostné bohatství pod ledovým krunýřem. Rozloha: 15 558 000 kilometrů čtverečních. Nejchladnější oceán je celoročně pokryt ledovými krami. Rozměry této robustní mrazivé pokrývky kolísají v závislosti na ročním období od dvanácti do tří miliónů kilometrů čtverečních. Světový oceán zaujímá 71% - 61% - 81% povrchu Země. Nejmenší oceán se jmenuje Indický - Atlantský - Tichý - Severní ledový. Nejteplejší oceán se jmenuje Indický - Atlantský - Tichý - Severní ledový. Zúžená část mezi pevninami nebo mezi pevninou a ostrovem je příliv - příboj - průliv - záliv - průplav

Světový oceán se dělí do čtyř hlavních oceánů - Atlantský, Tichý, Indický a Severní ledový (obr.2), částmi oceánů jsou okrajová a vnitřní moře. Vlastnosti mořské vody. Voda se skládá z 96,5% vody a 3,5% solí, rozpuštěných plynů (N2,O2,CO2) a organických látek. Nejvýznamnější je přítomnost soli NaCl Severní Amerika má velmi členité pobřeží. Obklopují jí tři oceány:Severní Ledový na severu, Tichý na východě a Atlantský oceán na západě. S.Amerika má velmi členité východní pobřeží!!!Na východním pobřeží jsou velmi malé ostrůvky. Největší ostrov světa je Gronsko a druhý největší ostrov je Baffinův. Severní ledový oceán; Východní Evropa; Rusko finská válka; Pravoslavná církev; Tajga; Moskevský strážní pes; Ruské řeky; Ruská jména; Další články z rubriky 'Související' » Štítky: Řeky Ruska podle délky toku, ruské řeky největší ruské řeky, Ruský nejdelší veletok Lena, Sibiřský tok Ob, Volha symbol Rusk Nordsee- Severní moře. Ostsee- Baltské moře. Polameer- Severní ledový oceán. Adria- Jaderské moře. Mittelmeer- Středozemní moře. Schwarzesmeer- Černé moře. Atlantik - Atlantský oceán. Kaspischesmeer- Kaspické moř

Pravidla českého pravopisu, psaní zkratek, písmena i a y, písmeno ě, psaní titulů Podnebí Tartárie severně od 50. rovnoběžky bylo stabilní, mírně kontinentální. Permafrost neexistoval a zimy na severu byly sice zasněžené, ale nikdy tu nevládly silné mrazy, takže Severní ledový oceán zůstával po většinu roku splavným. Flora a fauna. V arktickém a subarktickém pásu převládaly listnaté lesy a. Oceány: Evropu obklopuje Atlantský oceán a Severní ledový oceán. Moře: Středozemní, Baltské, Černé, Severní Řeky: Volha (nejdelší), Dunaj, Labe, Rýn Jezera: Ladožské (největší), Oněžské Podnebí Většina Evropy leží v mírném podnebném pásmu (ČR), na severu studen

Zápis do sešitu Oceánská voda •je slaná •světový oceán tvoří pět oceánů: Tichý, Atlantský, Indický, Jižnía Severní ledový •část oceánu u okraje pevnin = moře •vnitřnímoře obklopuje souš, s oceánem ho spojuje jen průliv •okrajovémoře je s oceánem spojeno širocea volně •místo, kde se oceán stýká s pevninou = břežní čára, územ Evropu omývají dva oceány - Severní ledový a Atlantský. Severní ledový oceán: Karské moře, Barentsovo moře, Bílé moře. Hranicí mezi Severním ledovým oceánem a Atlantikem je mys Nordkapp (Severní mys) v Norsku a Špicberky - z nich vede hranice na sever Grónska (mys Morris Jesup) → Island je tedy celý v Atlantiku

Zeměpis 6. třída :: Bioge

 1. Světový oceán Světový oceán Souvislý vodní obal Země (71 % povrchu). Je kontinenty a ostrovy rozdělen na jednotlivé oceány a moře. Části Tichý oceán (155 557 tis. km²) Atlantský oceán (76 762 tis. km²) Indický oceán (68 556 tis. km²) Jižní oceán Weddellovo, (20 327 tis. km²) Severní ledový oceán (14 056 tis. km²
 2. Rozloha: 42 mil. km 2 - dělí se na dva světadíly. a) Severní Amerika 24 (Severní + Střední). b) Jižní Amerika 18 - Severní a Střední Ameriku odděluje Tehuantepecká šíje - Střední a Jižní Ameriku odděluje Panamská šíje (48 km) - r.985 - objevení Ameriky Vikingy - 2. října 1492 - Kryštof Kolumbus objevil Ameriku (Střední Amerika), Amerigo Vespuč
 3. Pořadí: Ostrov: Území: Roloha (km 2):: 1. Grónsko: sev. Atlantik, Sev. ledový Oceán: 2 175 597: 2. Nová Guinea: západní Pacifik: 800 311: 3. Borneo.
 4. Severní ledový oceán 70 028 25. Tasmánie jihozápaní Pacifik 67 858 26. Cejlon Indický oceán 64 491 27. Devon Severní ledový oceán 55 247 28. Ohňová země jižní Atlantik, jižní Pacifik 48 187 29. Ostrov Axele Heiberga Severní ledový oceán 43 178 30. Melvillův ostrov Severní ledový oceán 42 149 31. Kjúšú sevozápádní
 5. Od severu Severní Ameriku omývá Severní ledový oceán, od západu je to Tichý oceán a od východu ji obklopuje Atlantský oceán. Která moře omývají Severní Ameriku od Atlantiku? Labradorské moře, záliv svatého Vavřince, Sargasové moře, Mexický záliv, Floridský průliv, Karibské moře, Bahamský průliv Jmenuj známé.
 6. Druhá největší země na světě Kanada leží v Severní Americe, v severní části kontinentu. Její hranice tvoří Severní ledový, Tichý a Atlantický oceán a Spojené státy americké.. Konstituční monarchie je uskupením federace deseti provincií a tří spolkových teritorií. Oficiálními jazyky jsou angličtina a francouzština
 7. Evropa - Wikipedie. Evropa je území brané buďto jako jeden ze šesti světadílů v jejich tradičních pojetích, nebo jako západní část Eurasie.Ze severu jej ohraničuje Severní ledový oceán, ze západu Atlantský oceán, z jihu Středozemní a Černé moře spolu s vodními cestami, které je spojují, a z východu Asie (o přesném průběhu této části hranice nepanuje.

Oceány na Zemi od největšího po nejmenší Rekordy přírod

Katastrofické tání LEDOVCŮ! Co říkají vědci a očití svědci

Severní ledový oceán, Amerika - Pouze při pobřeží Brazílie kratší řeky s vyšším spádem. Střední Amerika. Střední Amerik Oceán na povrchu Země se nazývá Světový oceán a je tvořen pěti jednotlivými oceány, které se slévají do jedné obří plochy, jež obklopuje všechny světové kontinenty. Jsou to Tichý oceán, Atlantský oceán, Indický oceán, Jižní (ledový) oceán a Severní ledový oceán. Hodíme sem trochu čísel, aby to vypadalo dobř Severozápadní průjezd také Severozápadní cesta je námořní cesta spojující Atlantský oceán a Tichý oceán přes Severní ledový oceán severně od pobřeží Severní Ameriky.Cesta vede oblastmi Kanadského arktického souostroví a polárním mořem, které je většinu roku pokryto ledem nebo ledovými krami Nejmenší oceán se jmenuje Indický - Atlantský - Tichý - Severní ledový. Nejteplejší oceán se jmenuje Indický - Atlantský - Tichý - Severní ledový. Zúžená část mezi pevninami nebo mezi pevninou a ostrovem je průliv - záliv - průplav - světový oceán tvoří 5 oceánů: Tichý, Atlantský, Severní ledový, Jiţní (ledový) a Indický. - obsahuje 96% veškeré vody a má plochu 361 250 000 km2 (70,8 % povrchu). - na severní polokouli zaujímají moře 61% plochy, na jiţní 81%. - rozsáhlé je v oceánu bohatství organismů - rybolo

Hydrosféra- oceány, Z - Zeměpis - - unium

Oceány - RV

Na západě Evropu oblévá Atlantský oceán. V něm směřuje k západnímu břehu Evropy mohutný teplý Golfský proud, který ovlivňuje naše podnebí. Sever Evropy obklopuje nejmenší a nejstudenější, z větší části zamrzlý, Severní ledový oceán Severní Norsko a Švédsko je nazýváno Laponskem podle původních domorodých obyvatel Sámů (Laponců), kteří zde stále žijí. Během naší cesty uvidíme nezměrné rozlohy severské tajgy, lesotundry a tundry, průzračně čistá jezera a peřejnaté skandinávské řeky Jméno: Kréta, polokoule: severní/východní, moře: Středozemní, Krétské, oceán: Atlantský, nejbližší světadíl: Evropa, světadíl na jih od ostrova: Afrika. oceán (vodní plocha) oblačnost pevnina AB 20° 40° 40° 60° 20° 20° 40° 40° 60° 60° 0° 60° 20° obratník Raka severní polární kruh obratník Kozoroha rovník. Nejsladší oceán: Severní ledový oceán - tající led, řeky, malý výpar (30 - 32‰) Na rovníku pásmo snížené salinity - velké srážky, velké řeky. Velká salinita na obratnících - stálé tlakové výše, malé srážky . Brakická voda = smíšená mořsko-říční voda s nízkou salinitou. 2. Teplot Projet s nákladem euroasijský kontinent přes Severní ledový oceán se zdá být dobrý nápad. Ušetříte peníze i dny cesty, které by spolkla cesta přes Suezský průplav. Nyní se o to pokouší první západní rejdařství. Proč až nyní, když jsou výhody tak zřejmé? Ona totiž dosud příroda nechtěla příliš spolupracovat

Norsko - Zeměpis - Referáty Odmaturu

 1. Omývají ho hned tři oceány, na východě Atlantský, na západě Tichý a na severu Severní ledový oceán. Součástí USA je i Aljaška a Havajské ostrovy. Nejvyšší horou je Mount McKinley, kterou naleznete na Aljašce. Mezi největší řeky patří Mississippi, Missouri nebo Colorado
 2. MIMO PEVNINU NA PEVNINĚ 1) Řeky (doplňte do závorky zkratkou názvy států, kterými protékají řeky a podtržené zakreslete do mapy): a) Atlantský oceán a jeho moře: Tajo, Duero, Garonna, Loira, Seina, Temže, Rýn, Labe b) Středozemní moře: Ebro, Rhona, Pád c) Černé moře: Dunaj, Dněstr, Dněpr d) Kaspické moře: Volha.
 3. Evropa: fyzické vlastnosti - Zeměpisný kvíz: Seterra je bezplatný zeměpisný kvíz, díky kterému se naučíte poznávat země, města a jiná zeměpisná místa po celém svět

Vodstvo na Zemi (hydrosféra) Studijni-svet

Mackenzie – Wikipedie

SEVERNÍ LEDOVÝ OCEÁN Je rozlohou 11,4 mil. km2 ze všech nejmenší. Leží převážně za polárním kruhem. Jeho střední ást tvoří Arktická pánev, která je trvale pokryta ledem. Při březích EVROPY, ASIE, AMERIKY se táhne šelf. Oceán má ze všech oceánů nejmenší hloubku, nejnižš SVĚTOVÝ OCEÁN. tvoří 71% povrchu planet oceány (Tichý, Atlantský, Indický, Severní ledový) moře okrajové- na okraji oceánu, částečně ohraničené pevninou (ostrov, souostroví, poloostrov), mají mořské proudy způsobené mořskými větry, neliší se salinitou od okolních oceánů (Beringovo SVĚTOVÝ OCEÁN Na naší planetě jsou čtyři oceány: Tichý, Atlantský, Indický, Severní ledový. Části oceánu: 1) moře - menší část oceánu, která vtéká do pevniny a je oddělena ostrovy nebo poloostrovy, dělí se na vnitřní (Středozemní, s oceánem je spojeno úzkým průlivem), a vnějším (Severní moře

Lena – Wikipedie

 1. Jižní oceán - na internetu je uveden také Jižní oceán (resp. Jižní ledový oceán nebo Antarktický oceán), který byl oficiálně definován Mezinárodní hydrografickou organizací jako oceán obklopujíc
 2. - tvoří světový oceán (Tichý, Atlantský, Indický a Severní ledový oceán, Jižní oceán) a přilehlá moře - pohyb vody v oceánu - vlny (vlivem větru) - mořské proudy (teplé, studené) - dmutí (vlivem síly Slunce a Měsíce - 2 fáze: příliv a odliv) - sladká (pevninská) voda - 3% veškeré vody na Zem
 3. ASIE. největší i nejlidnatější světadíl . kontinent Euroasie - Evropa + Asie. hranice - východní úpatí Uralu, řeka Emba, pobřeží Kaspického moře, severní předhůří Kavkazu, pobřeží Azovského a Černého moře, průliv Bospor a Dardanely. velká členitost, S i J polokoule. rozloha - 44,5 mil. km2 . počet obyvatel - 4,4 mld.. okrajové body: S Čeljuskinův my
 4. Světový oceán. Tichý oceán a Oceánie. Indický oceán. Atlantský oceán. Severní ledový oceán. 7. ročník. Opakování (OPAKOV1.bmp) Práce s mapou. Zeměpisná poloha. Obrysy států. Amerika 1 (AMERIKA1.bmp) Členitost. Rozloha a krajní body pevniny. Povrch. Amerika 2 (AMERIKA2.bmp) Povrch . Podnebí. Vodstvo. Vegetační oblasti.
 5. title: znÁmÁ zpĚvaČka, rybÍ tuk, severnÍ ledovÝ oceÁn, praŽskÝ hrad, zÁkladnÍ Škola, irena ze slovenska, vonnÁ svÍČka, pestrobarevnÉ obleČenÍ.
 6. Řeky. Odtok díky gravitační síle Soustředěný odtok (ronová rýha, korytem) a nesoustředěný odtok (odtok ronem, bez koryta) Severní ledový oceán - Beringův průliv, Asie, Evropa, Island, Dánský průliv, Grónsko, Davisův průliv. Navštivte také.

Severní Ameriku omývají tři oceány - Tichý, Atlantský a Severní ledový. Největším jednotlivým mořem, které omývá alespoň částečně Severní Ameriku, je Karibské moře. Toto okrajové moře Atlantského oceánu má rozlohu 2,776,000 km 2. Nejhlubší moř Nejmenší oceán - Severní ledový oceán. Rozloha 13 100 000 kilometrů čtverečních (4% rozlohy světového oceánu) Největší salinita - Rudé moře. Salinita dosahuje 41 promile. Je to obsah solí rozpuštěných v mořské vodě, největší část solí tvoří sodík a chlór (kuchyňská sůl) a to 85% v moři rozpuštěných látek SVĚTOVÝ OCEÁN Oceány - Tichý (nejstarší, největší, nejméně slaný, nejbouřlivější, je ve fázi zániku) Atlantský (nejmladší, středooceánský hřbet -> zvětšuje se) Severní ledový (nejmenší, nejstudenější) Indický (nejteplejší a nejslanější díky výparu) (někteří vědci chtějí vytyčit Jižní oceán (v Severní Americe ve vnitřním pásmu, v Jižní Americe v pobřežním pásmu) Rozsáhlé bezodtokové oblasti. Úmoří Atlantský oceán 75 % Tichý oceán 10 % Severní ledový oceán 5 % bezodtokové oblasti 10 % Poznámka: v Evropě-Norskémoře je už Severní ledový oceán, Amerika - hranicí Severníh Na severu Evropu ohraničuje Severní ledový oceán, na východě pohoří Ural a řeka Ural, na jihovýchodě Kaspické moře, řeky Kuma a Manyč (Kumomanyčská propadlina) a Černé moře, na jihu Středozemní moře a na západě Atlantský oceán. Jako součásti jihovýchodní hranice jsou také někdy uváděny pohoří Kavkaz a řeka.

Zjisti největší naměřené hloubky v jednotlivých oceánech a urči pořadí podle naměřené hloubky, pokud najdeš na internetu jiné hodnoty, uveď je do tabulky. Oceán Největší hloubka m Jiné naměřené hodnoty Pořadí Tichý Atlantský Indický Severní ledový 2. Jižní oceán [online]. [cit. 2012-04-08] Nejdelší řeky - Volha (Rusko) 3 534 km, Dunaj,Ural,Dněpr,Don. Evroá úmoří: Téměř 80% Atlantský oceánu, Severní ledový oceán, bezodtoké oblasti. V severní Evropě najdeme nejrozsáhlejší jezera a jezerní plošiny. Největším jezerem je Ladožské (18 360 km2) Najdi v atlase tyto řeky, zapiš je do sešitu. pod zápi

PPT - ASIE PowerPoint Presentation - ID:3954698

Seminarky.cz - Velký katalog - obsahuje referáty, maturitní otázky, seminární práce, skripta, čtenářský deník, přednášky, diplomové práce a dalš Oceány jsou známé nejlépe ze Země, kde se v současnosti vyskytuje 5 oceánů. Jsou to Atlantický oceán, Severní ledový oceán, Jižní oceán, Indický oceán, a Tichý oceán. Více informací se dozvíte na Wikipedie otevřená encyklopedie - Oceán

Kolyma – Wikipedie

Výukový portál [Z] 2

Severní ledový oceán -Tuleň grónský Život v mořích a oceánech je ohrožován nečistotami,které do moří přinášejí velké řeky.Rozsáhlá znečištění vody působí i havárie lodí.Nadměrnývýlov živočichů ohrožuje potravní vztahy v mořích a oceánech Free library of english study presentation. Share and download educational presentations online Největší oceán je Tichý (Pacifik) a nejmenší je Severní ledový oceán. Existuje více metod a postupů, jak se určí plocha oceánů Světový oceán je souvislý vodní obal planety Země, který je složen z oceánů, moří, zálivů a veškeré vodní masy, která je přímo s ním spojená, a je v něm soustředěna většina.

Svět: oceány, moře a jezera - Zeměpisný kví

Ze souboru mapa Evropy hranice řeky si mapu vytiskni a nalep do sešitu nebo podle ní přibližně namaluj. Do mapy zakresli a pojmenuj označené řeky. Přibližně stejná území vybarvi a označ úmoří světle žlutá Atlantský oceán, oranžová Severní ledový oceán a zelená bezodtoková oblast (jezero) Kaspické moře. Atlantský oceán a Severní ledový oceán; moře Středozemní (mezi Evropou a Afrikou), Baltské moře (sever), Černé (Bulharsko) Jaderské (u Itálie). Na obr. pobřeží ostrova Elba. Velká evroá pohoří. Alpy, Karpaty, Apeniny, Pyrenej Řeky Úmoří území, z kterého tečou všechny povrchové vodní toky do jednoho oceánu (moře) Tichý oceán, Indický oceán, Severní ledový oceán, Atlantský oceán Bezodtoková oblast území, které není odvodňování, nebo voda neodtéká do moře (oceánu) o tvoří 40% rozlohy Asie (např Ten kruhy spatřil asi 80 kilometrů severozápadně od delty kanadské řeky Mackenzie. Hlavním účelem mise bylo pozorování ledu, ovšem nejdůležitějším objevem byly právě ony záhadné ledové kruhy. arktida severní ledový oceán záhady. Share. Diskuze. Další články. Marie Kristina: vévodkyně, která způsobila.

Arktida, Severní ledový oceán. Pro medvědy lední je tu život čím dál těžší. Ledový příkrov se pomalu, ale jistě zmenšuje. A jeho tání způsobené postupným oteplování planety nutí polární zvířata i ptáky ustupovat stále více na sever 7. třída - počet pojmů: 860 zemský povrch $label$ - světadíly a oceány $label$ - - litosféra - - litosférické desky - - hydrosféra - - Pangea - - Laurasi Severní Ledový Oceán Mapa Exkluzivní mapy a informace: Jaké jsou světové oceány, co Severní Ledový Oceán Mapa | adviseurmakelaar GALERIE: Exkluzivní mapy a informace: Jaké jsou světové oceány, co Šablona:LocMap Severní ledový oceán - Wikipedie Exkluzivní mapy a informace: Jaké jsou světové oceány, c

Atlanský oceán - 106 500 000 kilometrů čtverečních. 3. Indický oceán - 74 920 000 kilometrů čtverečních. 4. Severní ledový oceán - 16 400 000 kilometrů čtverečních. 5. Jihočínské moře - 2 750 000 kilometrů čtverečních. 6. Karibské moře - 2 700 000 kilometrů čtverečních Nejdelší řeka Severní Ameriky je Mississippi-Missouri v USA Nejvodnatější řekou Severní Ameriky je (podle všech pramenů) Mississippi, která má průměrný průtok 19,000 m3 za sekundu. Největší plochu povodí má rovněž Mississippi - Missouri - 3,250,000 km2 Celý svět si pomalu uvědomuje tragédii s plastovým odpadem, který ve velkém zamořuje řeky, moře i... Velká temná jáma, kde žije Nessie, spojuje Atlantik a Severní moře 21. ledna 201 Akademik Lomonosov je u konce své cesty. Dorazil do vzdálených oblastí v Severním ledovém oceánu. Plovoucí jaderný reaktor je nyní v Čukotské oblasti u města Pevek, kde byl plně uveden do provozu a začne naplno zásobovat tyto vzdálené oblasti. Projekt je zajímavý tím, že jde nejspíš o největší a první jadernou elektrárnu, která pluje, respektive je zakotvena na.

Severní ledový oceán - zssvazna

Amerika a) poloha, rozloha, členitost • kontinent byl Amerika a) poloha, rozloha, členitost kontinent byl pojmenován podle italského cestovatele Ameriga Vespucciho (až do 19. století se souběžně používalo i označení Nový svět) druhý největší kontinent (po Eurasii) nachází se na západní polokouli dělí se na: 2 Jižní Ameriku - 18 mil. km 2 42 mil. km 2. Severní ledový oceán je nejmenším oceánem. Má také nejmenší průměrnou hloubku. Rozkládá se kolem severního pólu. Průměrná hloubka je 1 328 metrů. Nejhlubší místo dosahuje do 5 449 metrů - Polární hlubokomořská planina Evropa je území brané buďto jako jeden ze sedmi světadílů v jejich tradičních pojetích, nebo jako západní část Eurasie. Ze severu jej ohraničuje Severní ledový oceán, ze západu Atlantský oceán, z jihu Středozemní a Černé moře spolu s vodními cestami, které je spojují, a z východu Asie (o přesném průběhu této části hranice nepanuje konsenzus)

Kam ústí řeky? - Amerika — testi

Pacifický oceán nebo Pacifik: the Atlantic Ocean nebo the Indický oceán: the Arctic Ocean: Severní ledový oceán: the Mediterranean Sea nebo the Mediterranean: Středozemní moře: the Caribbean Sea nebo the Caribbean: Karibské moře: the Baltic Sea nebo the Řeky. the Thames: Temže: the Rhine: Rýn: the Danube: Dunaj: the Nile. - Jezera, řeky, bažiny - Podpovrchová voda - V Atmosféře Voda v atmosféře je v neustálém oběhu. OCEÁNY A MOŘE Světový oceán pokrývá téměř 71 % rozlohy povrchu Země (tj. přibližně 360 mil. km2). Dělí se na čtyři části: Tichý, Atlantský, Indický a Severní ledový. Někdy se uvádí samostatně i Jižní oceán

Free fotobanka : pláž, moře, pobřeží, písek, dovolenáIja – Wikipedie

Deník.cz Severní ledový oceán, Arktida fotogaleri

Na severu ji ohraničuje Severní ledový oceán a na jihu stepní či horské oblasti dnešního Kazachstánu, Mongolska a Číny. V oblasti mezi dnešními městy Perm, Ufa a Jekatěrinburg je uralské pohoří přerušeno, a tento prostor představuje geologickou bránu ze západu na východ a naopak Z přírodních poměrů severní Asie je nutno si zapamatovat: - Dva oceány, tři různá moře, tři poloostrovy, Povrch a podnebí Asie, Čtyři veletoky této oblasti, Jezero Bajkal a dvě informace o něm, Tajga - hustý jehličnatý les, alespoň tři zvířata, které tady žijí, Tundra - rostlinstvo a živočišstvo oblasti a. Grónsko omývá z jihu Atlantský oceán a ze severu to je Severní ledový oceán. Faerské ostrovy leží na pomyslném středu mezi Grónskem a Dánskem. Dánsko nemá žádná větší jezera a i řeky jsou velmi krátké. Nejdelší řeka Gudena má 158 kilometrů. Na jihu se rozkládají bažiny

 • Genetické vyšetření embrya.
 • Stydim se jit do sauny.
 • Pracovní činnosti 6. třída.
 • Curiosity překlad.
 • Minimální důchod v roce 2017.
 • Permon eshop.
 • Hopsadlo do dveří lidl.
 • Penzion prachovske skaly.
 • Divoka mazanka.
 • Indická restaurace teplice.
 • Permon eshop.
 • Perovskia atriplicifolia blue lacey.
 • Pohovka koupit.
 • Platy bezpečnostních sborů 2019.
 • Černá perla vlastnosti.
 • Nešpor meditace.
 • Fosílie dinosaurů prodej.
 • Dort blesk mcqueen postup.
 • Suché lůžko délka léčby.
 • Metoda loci pdf.
 • Dodge charger rychle a zběsile.
 • Krbová obestavba svépomocí.
 • Edgar allan poe večernice.
 • Bosshoss alter.
 • Interstellar ocenění.
 • Platy učitelů 2019 tabulka.
 • Extraliga volejbal ženy ostrava.
 • 15h9 tolerance.
 • Fotolab ostrava.
 • Agávový sirup nutriční hodnoty.
 • Let a dream come true.
 • 3v0919606.
 • Zš chrášťany.
 • Buenos aires fotbal.
 • Herecké etudy náměty.
 • Začátek židovského letopočtu.
 • Kabelka přes rameno crossbody.
 • Výstava les.
 • Santiago bernabeu stadium visit.
 • Nejpřitažlivější muži světa 2018.
 • Antická kultura.