Home

Slovní úlohy desetinná čísla pracovní list

Desetinná čísla Téma - klíčová slova Desetinná čísla, slovní úlohy Anotace Pracovní list slouží k procvičování slovních úloh, čtení s porozuměním, výpočet, odpověď. 6. r - Desetinná čísla - slovní úlohy 1) Adam měří 150 cm, David o jednu desetinu více a Karel o patnáctinu méně ne Pracovní listy k procvičování desetinných čísel. 1PL - zápis čísla, porovnávání desetinných čísel, zaokrouhlování, sčítání a odčítání desetinných čísel, 2PL - násobení a dělení desetinných čísel a pořadí početních operací Desetinná čísla - slovní úlohy Mgr. Veronika Pluhařová září 2011 - leden 2012 MATEMATIKA 6. ročník Základní škola, Chrudim, Dr. Peška 76 Pracovní list obsahuje tři slovní úlohy na zopakování a procvičení početních operací s desetinnými čísly. Klíčová slova: desetinná čísla, slovní úlohy: Relevantní materiály: Další materiály autora Další materiály stejné kategorie Další materiály školy

Prvočísla a čísla složená (1h) Společný násobek a dělitel (4h) Desetinná čísla (9h) Zápis desetinných čísel (2h) Porovnávání desetinných čísel (1h) Zaokrouhlování desetinných čísel (1h) Sčítání a odčítání desetinných čísel (5h) Prosinec. Jednotky délky, hmotnosti a obsahu (5h Měřítko plánu a mapy - pracovní list: 7. VY_32_INOVACE_4_21.pdf (367,8 kB) VY_32_INOVACE_4/22: Opakování - poměr, slovní úlohy: 7. VY_32_INOVACE_4_22.pdf (437,8 kB) VY_32_INOVACE_4/23: Zlomky - procvičování, pracovní list: 7. VY_32_INOVACE_4_23.pdf (425,9 kB) VY_32_INOVACE_4/24: Kladná a záporná čísla. Pracovní listy najdeš zde Učivo na 27. 5. Pracovní list najdeš zde Učivo na 25. a 26. 5. Pracovní list najdeš zde Učivo na 22. 5. PS - celá str. 52 Učivo na 20. a 21. 5. pracovní list si vytiskni zde. Vyřeš slovní úlohu: Šnek má bílou čepičku a na ní 4 knoflíky různých barev. Knoflíky jsou našity v řadě vedle sebe

Vy_42_Inovace_Desetinná čísla.06: 5. Žák se naučí zapisovat a porovnávat desetinná čísla. Pracovní listy k procvičování porovnávání a zapisování desetinných čísel. Žák řeší uvedená cvičení do sešitu. Pracovní listy můžeme také vytisknout a žákům předložit k doplnění. Vy_42_Inovace_Hranoly.07: 7 Vaše pozice: Educoland >> Matematika >> Nové metody >> Desetinná čísla - pracovní listy pro 6. a 7. ročník ZŠ stupňované podle náročnosti Český jazyk a literatura Novinky z obor Slovní úlohy - desetinná čísla. DUM číslo 150417. Nová Pracovní list pro 5.ročník je možné použít pro společnou i samostatnou práci. VM je určen na procvičení řešení složených slovních úloh z praxe s desetinnými čísly a výpočtu části z celku. ( Projektové vyučování: Ovocný den pracovnÍ listy do matematiky: kalkulace ceny; nÁsobenÍ do 100; procenta - slovnÍ Úlohy povrch a objem kvÁdru ČÍselnÁ osa zaokrouhlovÁnÍ ČÍsel desetinnÁ ČÍsla nÁsobenÍ ČÍsla 10, 100, 1000.

Opakování a procvičování_čísla větší než 10 000_pracovní list s výsledky Základní pojmy: Opakování a procvičování, čísla větší než 10 000, slovní úlohy Rovnic Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte Čj - Vyjmenovaná slova - pracovní list 23. 3 . - 27. 3..docx: 14 kB: Čj - Pohádka - pracovní list 23. 3. - 27. 3..docx: 25 kB: Čj - Podstatná jména - pracovní list 23. 3. - 27. 3..doc: 59 kB: M - Matematické pojmy - pracovní list 23. 3. - 27. 3..docx: 28 kB: M - Desetinná čísla pracovní list 23. 3. - 27. 3..docx: 13 kB: M.

matematika 7.třída - pracovní listy. 21. 03. 2017 . Dokument 1) Zavedení zlomků a desetinných čísel a) Zlomek jako část celku: prezentace b) Desetinná čísla: prezentace c) Sčítání, odčítání, násobení a dělení desetinných čísel: prezentace 2) Procvičování zlomků a) určujeme velikost části: procvičení b) určujeme počet minut: procvičení c) názorné vyznačení zlomků: pracovní list Učivo: Desetinná čísla. Téma: Násobení a dělení desetinných čísel 10, 100, 1000. Očekávaný výstup: násobí a dělí desetinná čísla 10, 100, 1000; řeší slovní úlohy. Domácí úkol: PS 43/12,13 - zašli ke kontrole na mail Ahoj šesťáčci, dnes se potkáme online v TEAMSech - ODKA Slovní úlohy se zlomky včetně postupu a řešení online. Den má 24 hodin. $\frac{1}{12}$ z 24 hodin jsou 2 hodiny. $\frac{5}{12}$ bude tedy 10 hodin. Petra je tedy vzhůru $24 -10$ hodin, tj. 14 hodin Desetinná čísla - Procvičování desetinných čísel na nejoblíbenějším výukovém webu. Rozsáhlá sbírka příkladů. Pestrá cvičení: psaní odpovědi, výběr možností, pexeso, hry, testy

Desetinná čísla - slovní úlohy

DUMY.CZ Materiál Desetinná čísla - slovní úlohy

 1. Slovní úlohy - 2: Rozklad čísel 3, 4 a 5: Čísla do 20 - čtení, zápis, posloupnost: Porovnáváme: Čísla do 20 - číselná řada: Sčítání a odčítání do 3: Čísla do 20 - porovnávání: Sčítání a odčítání do 4: Sčítání do 20 (příklady typ 10 + 1) Sčítání a odčítání do 5: 3. OPAKOVÁNÍ - JARN
 2. Slovní úlohy - desetinná čísla l. Můj dnešní nákup obsahoval chleba za deset korun, dvě mléka (jedno mléko je o 1,80 Kč levnější než chleba) a pět rohlíků (deset rohlíků stojí stejně jako chleba). Kolik jsem za svůj nákup zaplatil? 2. Za 14 výlisků z umělé hmoty zaplatíte 26 korun
 3. Pracovní list pro žáky, ve které si procvičí zajímavou a hravou formou desetinná čísla. Obsahuje řešení všech úkolů. Vhodný i do 5. ročníku. Očekávaný výstup: provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu Desetinná čísla hravě.doc MUDROVÁ, Petra. Desetinná čísla hravě. Metodický portál.
 4. Desetinná čísla Předmět: Matematika Ročník: 5. Tematický okruh: Dělení desetinných čísel Pracovní list - příklady pro samostatnou práci 5. Dvě slovní úlohy ověřují pochopení nové látky. Při dělení desetinných čísel číslem přirozeným dělím

ZŠ Pardubice - Studánka Digitální Učební Materiál

Pracovní list zaměřený na slovesa. Žáci v něm procvičí určování osoby, čísla a času. Poznají rozdíl mezi určitým a neurčitým tvarem slovesa a mezi jednoduchým a složeným tvarem slovesa METODICKÝ LIST DA75 Název tématu: Slovní úlohy řešené rovnicemi I. - procvičování Určete dvě čísla jejich součet je 46 a rozdíl 12. 6) Při pouštění papírového draka foukal vítr o rychlosti 36 km/h. Pracovní list 1) Skupina cestovatelů ujela na kole za tři dny 435 kilometrů. První den ujeli o 20 kilometr Vlastní webové stránky Mgr. Jany Presové obsahující učivo matematiky určené pro žáky 6. - 9. ročníku. V této části se nachází procvičování učiva matematiky ze 6. ročníku

ZŠ Dobřichovice - Matematika pracovní listy ke stažení pro

 1. Kartičky rozstříháme na slovní úlohy a příklady. Dvojice žáků (jeden se zadáním úlohy a druhý s příkladem) si musí svou kartičku potichu přečíst a pak se potichu musí najít a společně slovní úlohu vypracovat. Opakování - desetinná čísla. Pracovní list na opakování desetinných čísel (zapisování.
 2. pŘÍklady k procviČenÍ xiv. - racionÁlnÍ ČÍsla - i. pŘÍklady k procviČenÍ xiii. - trojÚhelnÍky pŘÍklady k procviČenÍ xii. - zlomky - x.- slovnÍ Úlohy (pdf) pŘÍklady k procviČenÍ xi. - zlomky - ix.- test (pdf) pŘÍklady k procviČenÍ x. - zlomky - viii. (pdf
 3. 6. ročník - 4. Desetinná čísla 1 4. Desetinná čísla 4.1. Řád desetinného čísla V praktickém životě nehovoříme jen o 5 kg jablek, 8 metrů, 70 C, ale můžeme se setkat s údaji 5,2 kg, 8,5 metru, 7,30 C. Vidíme, že vedle celých čísel existují další čísla, která označujeme jako čísla desetinná

4.-5. ročník Webový portál k výuce na dálku MŠM

procvičte si desetinná čísla online prostřednictvím dynamických pracovních listů (externí zdroj) Sčítání desetinných čísel. Pracovní list z matematiky 1. Vypočítej 8 . 9 = 32 : 8 = 561 -250 = 220 + 15 + 380 = 4 . 7 = 63 : 9 = 629 -609 = 470 + 210 + 30 = Vypočítej slovní úlohy (zápis, výpočet, odpověď) Včelař Vítek stočil 187kg medu, jeho syn Pavel stočil o 105kg více

Kovarcikova

Matematika v 6 r

 1. Samostatná práce pro nadané žáky z matematiky 5. roník RNDr. Marta Makovská, kv ten 2012 Financováno z projektu . CZ.01.07/1.2.09/01.0010 GG OP VK Jihomoravského kraje
 2. ut: procvičení c) názorné vyznačení zlomků: pracovní list
 3. Nejprve si vysvětlíme základními pojmy, co je procento, základ a procentová část a naučíme se vypočítávat jedno procento, zapisovat procenta jako zlomky a desetinná čísla. 1. Vypracuj Pracovní list - Opakování přímé a nepřímé úměrnosti. Jsou tam 3 slovní úlohy, jejichž řešení mi pošli. 2
 4. Procvičování slovní úloh typu : V pracovní dny zaplatíte za vstupenku do kina 65 Kč, o víkendu ale zaplatíte za stejnou vstupenku dvojnásobek. BONUS slovní úlohy na destinná čísla a krátký test na osvěžení znalostí . Desetinná čísla - látka 2. stupen , 6 ročník. Zápis a čtení
 5. rac. čísla na číselné ose, slovní úlohy. slovní úlohy - pracovní list. převádění zlomků na desetinná čísla str.40-41, str.42/2. periodická čísla, převádění desetinných čísel na zlomky str.43, str.44/7 dodělat! zobrazování zlomků na číslné ose str.44-46
 6. Pracovní list - slova se slabikami bě,pě,vě,mě 51.pdf (118507) Pracovní list - slovo se skládá ze slabiky 41.pdf (936271) Pracovní list - souhláska M,m a L,l 44.pdf (251457) Pracovní list - souhláska S,s a P,p 45.pdf (273235) pracovní list - souhlásky na konci slova 62.pdf (122114) Pracovní list - tvrdé souhlásky 46.pdf (119829
 7. Slovní úlohy Slovní úlohy pro 3. ročník - opakování sčítání do 100 (prostřednictvím úloh v rámci nakupování). 5. týden - Násobení a dělení číslem 4. Bludiště Jednoduchá úloha na procvičení hledání násobků zadaného čísla (projdi bludištěm po násobcích zadaného čísla)

Uživatel Prohlašuji, že jsem oprávněn jednat jménem účastníka služby ONLINECVICENI, poskytované provozovatelem.Prohlašuji, že je mně více než 18 let, popř. jsem zákonný zástupce nezletilé osoby, které jsem umožnil využívání těchto stránek, a tudíž jsem oprávněn za tuto nezletilou osobu jednat 1) Zavedení zlomků a desetinných čísel - prezentace: a) Zlomek jako část celku - prezentace- b) Desetinná čísla - prezentace- c) Sčítání, odčítání, násobení a dělení desetinných čísel - prezentace- 2) Procvičování zlomků a) určujeme velikost části - procvičení- b) určujeme počet minut - procvičení- c) názorné vyznačení zlomků - pracovní list

VY_32_INOVACE_4_2 Matematika I pro 2

 1. opakování - pracovní list, TEST(5.3.) - poměr, zmeň číslo v daném poměru, měřítko mapy, dělění celku na části. slovní úlohy str.197. slovní úlohy str.198/8-12. 24.2. -28.2.2020. racionální čísla -slovní úlohy. poměr str.178--180. zvětšování a zmenšování čísla v daném poměru str.181-182. měřítko mapy str.
 2. Numerické příklady a slovní úlohy slouží k zábavnější formě procvičení a prohloubení učiva z učebnice. Zaměřeno na příklady spojené s pojmem dělitelnost (znaky dělitelnosti, určování násobků a dělitelů, prvočísla atd.) a desetinná čísla.
 3. Písemně sčítat, odčítat, násobit a dělit desetinná čísla. Užívat kapesní kalkulátor. Řešit slovní úlohy z praxe vedoucí k výpočtům s desetinnými čísly, a to včetně úloh na výpočet obvodů a obsahů čtverce a obdélníka a povrchů kvádru a krychle. Provádět odhad a kontrolu výsledků řešení úloh
 4. Dělitelnost slovní úlohy pracovní list Slovní úlohy - dělitelnost skolaposkole . Slovní úlohy - dělitelnost. 1. Tři autobusyjdou po stejné okružní trase. První řidič je nejpomalejší, protože má hodně zastávek a projetí trasy mu trvá 90 6
 5. pracovní list Metodický a didaktický komentář: Žákům rozdáme pracovní list s tabulkou a příklady. Po správném vyřešení příkladu, žák najde výsledek v tabulce a dostane jedno písmenko do tajenky. Takto pokračuje dále, až nalezne požadované slovo. Příklady a tajenku lze libovolně obměnit

Desetinná čísla str. 12/2c + str.12/3-4 . Oprava domácí práce + str.12/2d . zlomky str. 13/9, DOMÁCÍ ÚKOL: str. 14/11-13. Slovní úlohy str. 14/15 + str. 15/19, smíšená čísla str. 15/20, složený zlomek str.16. DOMÁCÍ ÚKOL: početník str. 107 VY_32_INOVACE_16_07 Matematika 6. Dělitelé daného čísla Pracovní list - pexeso Word 2 1 108 VY_32_INOVACE_16_08 Matematika 6. Nejmenší společný násobek Pracovní list - magické čtverce Word 3 2 109 VY_32_INOVACE_16_09 Matematika 6. Slovní úlohy Pracovní list - slovní úlohy Word 4 3 110 VY_32_INOVACE_16_10 Matematika 6 Matematika · 6. třída · Desetinná čísla · Slovní úlohy na sčítání a odčítání desetinných čísel Slovní úloha na sčítání desetinných čísel Učebna Google Facebook Twitte Aritmetika 6 Pracovní sešit desetinná čísla, dělitelnost Numerické příklady a slovní úlohy slouží k zábavnější formě procvičení a prohloubení učiva z učebnice. Zaměřeno na příklady spojené s pojmem dělitelnost (znaky dělitelnosti, určování násobků a dělitelů, prvočísla atd.) a desetinná čísla. Para. Početní příklady a slovní úlohy zábavnější formou procvičují a prohlubují učivo. Zaměřuje se na příklady spojené s pojmem dělitelnost (znaky dělitelnosti, určování násobků a dělitelů, prvočísla atd.) a desetinná čísla. NOVA612 Sdílet

Pracovní list č. 3 - počítání v oboru 0 až 20, propojené příklady, hravá forma. Pracovní list č. 4 - doplňování číselných řad v oboru 0 až 20, určení chybějícího čísla v řadě 1 až 20. Pracovní list č. 5 - vybarvování příkladů se stejným výsledkem, počítání v oboru 0 až 20 Přirozená čísla řešené příklady, slovní úlohy a úkoly z matematiky, testy, příprava na písemky, písemné práce, zkoušky, maturitu. Počet úloh: 61

Matematika Základní škola Vítězslava Hálka Odolena Vod

 1. Desetinná čísla - pracovní list Pracovní list, ve kterém žáci procvičují zapisování, sčítání, odčítání, násobení, dělení a porovnávání desetinných čísel. Je připojeno řešení. Pracovní list je možné použít i pro skupinovou práci nebo práci ve dvojicích
 2. Vážení rodiče, milí žáci. Nacházíte se na webových stránkách třídy 5.C ZŠ Klimkovice. Naleznete zde aktuální informace o dění v naší třídě, plánované akce třídy, školy, týdenní plán, přehled domácích úkolů a odkazy na online výukové zdoje
 3. Držím vám palce, ať vás desetinná čísla baví! Mějte se hezky :) Další úkoly už najdete v GS, přihlaste se, prosím, do učebny MATEMATIKA 6. B. 8. 10. DÚ - 7 příkladů na dělení: vypočítat na nalepeném listu ve školním sešitě. 7. 10. DÚ - pracovní sešit s. 19, cv. 13, 14 - dvě slovní úlohy
 4. matematika 6.třída - pracovní listy. 21. 03. 2017 . Dokument
 5. Title (11.Slovní úlohy) Author: Student Created Date: 7/4/2014 9:59:24 A
 6. Vrchol stožáru vysokého 5m se po vichřici vychýlil o 1m od původní svislé osy. V jaké výši je vrchol nyní? Zaokrouhlete na 2 desetinná místa. Objem kvádru Urči objem kvádru, jehož rozměry jsou v poměru 2: 3: 4 a povrch je 117 dm 2. Veverky 2 Veverky objevily keř s lískovými oříšky

Zaokrouhlování na jednotky (desetinná čísla) - Online cvičení; Zaokrouhlování na desetiny - Matematika hrou; Jednotky - Páťáci; Slovní úlohy 1 - Páťáci; Slovní úlohy - Páťáci; Aritmetický průměr. Dvou čísel - okhelp; Více čísel - tabulka - Brumlík; Aritmetický průměr 1 - Ryšavá; Aritmetický. Dělitelnost přirozených čísel, slovní úlohy 1) Významy slova DĚLITEL: a) při dělení je to číslo, kterým dělíme 12 : 6 = 2 Dělenec dělitel podíl b) jestliže je možné dělit číslo 21 beze zbytku číslem 7, říkáme, že číslo 7 je dělitelem čísla 21, resp. číslo 21 je dělitelné číslem Pracovní list k produktu Nej na naší planetě. Po vytisknutí žáci přepisují čísla do slov a naopak. I s kontrolou. Procvičujeme desetinná čísla - 9 knížeček 60 Kč - 452 Kč Výběr možností; Slovní úlohy zlomk

Pracovní listy - zs

Slovní úlohy na dělení zlomků K postupu na další úroveň odpověz správně 5 z 7 otázek. Kvíz 11 Zvyš si úroveň zvládnutí u těchto dovedností a získej až 100 bodů mistrovství Matematika. Pro 1. ročník Pro 2. ročník Pro 3. ročník Pro 4. ročník Pro 5. ročník Tematicky. Desetinná čísla str. 12/2c + str. 12/3-4 dodělat! Oprava domácí práce + str. 12/2d. Zlomky str. 13/9. Slovní úlohy str. 14/11-13, smíšená čísla str.15/20, složený zlomek str.16. DOMÁCÍ ÚKOL: učebnice str. 14/15 + str.15/19, početník str. Matematické úlohy 9 1 Matematické úlohy 1.1 Čísla 1.1.1 Přirozená čísla Úloha M1 (M03-01) Ve kterém čísle má 8 hodnotu 800? A) 1 468 B) 2 587 C) 3 809 D) 8 634 Cíl úlohy: Porozumění řádům čísel, určení a zápis čísla v rozvinutém tvaru Dovednost: Prokazování znalostí Obtížnost: 2 Úspěšnost (%) Celkem Dívky.

Kniha: Aritmetika 6 - pracovní sešit : Desetinná čísla, dělitelnost; Autor: Rosecká Zdena; Početní příklady a slovní úlohy zábavnější formou procvičují a prohlubují učivo. Zaměřuje se na příklady spojené s pojmem dělitelnost (znaky dělitelnosti, určování násobků a dělitelů, prvočísla atd.) a desetinná čísla Aritmetika 6 - pracovní sešit : Desetinná čísla, dělitelnost - Zdena Rosecká . Početní příklady a slovní úlohy zábavnější formou procvičují a prohlubují učivo. Zaměřuje se na příklady spojené s pojmem dělitelnost (znaky dělitelnosti, určování násobků a dělitelů, prvočísla atd. Početní příklady a slovní úlohy zábavnější formou procvičují a prohlubují učivo. Zaměřuje se na příklady spojené s pojmem dělitelnost (znaky dělitelnosti, určování násobků a dělitelů, prvočísla atd.) a desetinná čísla 3. Převod desetinného čísla na zlomek Zadání: Zapiš des. číslo zlomkem spíš se ale vyskytuje v součtech, kde jsou zlomky a des. čísla, pak je třeba des. číslo převést na zlomek. Př.: Zapiš desetinná čísla zlomky. Zkrať na základní tvar, použij smíšená čísla. a) 0,8 b) 4,08 c) 6,35 d) 1,1 Řešení: 5 4 10 8 0,8 25 Racionální čísla, zlomky Vypracovala: Ing. Anotace Pracovní list pomáhá zvládat početní operace se zlomky, převody zlomků na desetinná čísla. strana 2 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Ludmila Všetulová.

Desetinná čísla - pracovní listy pro 6

Desetinná čísla - zlomky Téma - klíčová slova Desetinné čísla, zlomky, slovní úlohy Anotace Pracovní list slouží jako kontrola naučené látky - desetinná čísla - zlomky. Zlomky - desetinná čísla 1) Zapisuj desetinná čísla: a) nula celá sedm desetin b) šest celých pět desetin. Celá čísla - slovní úlohy .Z následujících příkladů opíšeš slovní zadání úlohy, uděláš zápis, vypočítáš a napíšeš odpověď Hladina řeky byla na začátku měsíce 2 cm pod normálem, pak stoupla o 5 cm, v dalších dnech klesla o 12 cm, pak klesla o 9 cm, nakonec stoupla o 7cm Desetinná čísla. Pracovní listy. Desetinna_cisla _čtení, zaokrouhlování, sčítání, odčítání (1).docx (38.78 kB) Slovní úlohy Pythagorova věta. Pythagorova věta - slovní úlohy 1 - úhlopříčka čtverce, obsah obdélníku (znám stranu a úhlopříčku),. I. SLOVNÍ ÚLOHY 2. Zaokrouhli. 1. Květ tulipánu stojí 8 korun. Ozdobná stuha je za 6 korun. Kolik korun stojí kytice s 5 tulipány se stuhou a beze stuhy? se stuhou: beze stuhy: Jakou kytici mohu koupit za 60 korun? _____ Je zvykem kupovat kytice s lichým počtem květů

Název: Racionální čísla opakování. označení: VY_32_INOVACE_S3M3 autor: Mgr. Josef Fiedler. Anotace:Test je určen pro žáky 7. třídy a slouží k procvičení postupů výpočtů u racionálních čísel (zlomky, desetinná čísla, postupy výpočtů). Můžete využít i jako opakování na úvod 8. ročníku. formát:html/flas M - tematický test - DESETINNÁ ČÍSLA - DÚ - příprava na tematický test - odevzdat nejpozději ve středu 27. 3. 2019 M - DÚ - pracovní list - slovní úlohy na dělitelnost - pouze úlohy 14. - 16. (zadáno 4. 12.) 3. 12. pracovní list - rozklad čísla na součin prvočísel + nejmenší společný násobek + největší.

DUMY.CZ Materiál Slovní úlohy - desetinná čísla

Pracovní list pro matematiku v první třídě na téma PIRÁTI, na první období výuky, počítání v oboru 0 - 5. počítání do 5. slovní úlohy,zakreslování do čtvercové sítě si žáci mohou procvičit v následujích mnoha slidech ve smart notebooku. Čísla 12-17. Pracovní list slouží k procvičení a rozlišení. Prezentace Teorie k vytištění Sčítáme-li desetinná čísla, sčítáme jejich celé části a jejich desetinné části. Při písemném sčítání a odečítání tak rovnáme čísla pod sebe podle desetinné čárky! 1,523 + 2,354 = 3,877 4,991 + 1,009 = 6 5,321 - 3,451 = 1,87 6,212 - 5,213 =.. Pracovní list č. 02 - Opakování 7. ročník (pracovní list vytiskněte a vlepte do školního sešitu) 1. Spojte rámečky obsahující zlomky a desetinná čísla se stejnou hodnotou. 2. Doplňte znaménka rovnosti a nerovnosti. 3. Vypočítejte: 4. Vypočítejte: 5 Pracovní list k závěrečnému shrnutí učiva ZŠ. Autor. Mgr. Kateřina Baronová. Jazyk. Čeština. Očekávaný výstup. Provádí početní operace s desetinnými čísly, řeší slovní úlohy na desetinná čísla. Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova Desetinné číslo, násobení a dělení Řešit jednoduché a složené slovní úlohy vedoucí k jednomu nebo dvěma výpočtům s přirozenými čísly. Desetinná čísla. Zapsat a přečíst dané desetinné číslo řádu desetin a setin. Zobrazit dané desetinné číslo řádu desetin na číselné ose

PRACOVNÍ LISTY DO MATEMATIKY - Speciální škol

Slovní úlohy - jejich zápis a řešení: Odčítáme od 12: Příklady se závorkou: 1. písemné sčítání do 20: 5.matematické PĚTIMINUTOVKY: Odčítáme od 13: Sčítání s přechod. přes desítku do 100: 2. písemné sčítání do 20: Odčítání s přech. přes desítku do 100: Odčítáme od 14: Písemné sčítání do 100 s. IV. Slovní úlohy ba počítání s desetinnými čísly. 1. Jedna tuna cukru stojí 24500 Kč. Kolik korun stojí jeden kilogram ? a) 245Kč. b) 2,45 Kč. c) 24,5Kč. d) 2450 Kč. 2. Radovan hodil v tělesné výchově koulí 6,28 m a Přemek 6275 mm. Který z chlapců hodil koulí dál ? a) Radovan. b) Přemek. 3. Pět litrů mléka stálo. Pro bližší informace pište na info@skolaposkole.cz nebo volejte 606 77 88 00. Pokud jste na webu našli chybu, překlep, nepřesnost nebo nesmysl - prosím, napište mi na besedova.jana@gmail.com. Zpětná vazba je více než vítána - vypracovat pracovní list (alespoň 2 slovní úlohy, zapsat do sešitu DÚ - zadání, výpočet, odpověď) - uč. str. 34-35 DESETINNÁ ČÍSLA, přečíst, prohlédnout i na web. stránkách Matematika - GEO: - uč. str. 65 OBSAHY OBRAZCŮ - přečíst zelený rámeček, zopakovat převody jednotek(využít web. stránky) - PS 38/1,3 Fyzika Pracovní list 12 30. dubna 2020 Dobrý den. V dnešním pracovním listu budeme pokračovat přijímačkovými příklady z příručky Didaktis z roku 2018. Pokud si s něčím nebudete vědět rady, určitě mi piště na barbora.hanslianova@zshutisko.org Dnes si procvičíte Slovní úlohy

Výukový portál [] 1

6. ročník - 3. Celá čísla 1 3. Celá čísla 3.1. Vymezení pojmu celé číslo Ve své dosavadní praxi jste se setkávali pouze s přirozenými čísly. Tato čísla určovala konkrétní počet (6 jablek, 7 kilogramů jablek, 8 korun apod). Položíme-li si v zim slovní úlohy v číselném oboru do milionu. zlomky. čtverec - konstrukce, obvod, obsah. obdélník - konstrukce, obvod, obsah. převody jednotek délky . Pracovní listy. PL DÚ zaokrouhlování na desítky.docx (36089) 1.10. PL MA Sčítání zlomků se stejným jmenovatelem.pdf (420 kB) Desetinná čísla.pptx (826997) Pomůcky. Kód DUM: VY_42_INOVACE_M_II/1.29 Škola: Základní škola a Mateřská škola Dobronín, příspěvková organizace, Polenská 162 / 4, 588 12 Dobronín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3541 Název projektu: Inovace a zkvalitnění výuky v ZMŠ Dobronín Název šablony: Inovace a zkvalitnění výuky v matematic

Celá čísla - Příklady z matematik

Desetinná čísla, desetinný zlomek (teorie, řády) - pracovní list (1. ročník) Word: Martina Straková: 13: Desetinný zlomek - desetinné číslo (převod) - pracovní list (1. ročník) Word: Martina Straková: 14: Desetinná čísla - sčítání (1. ročník) PowerPoint: Martina Straková: 15: Desetinná čísla. Přirozená čísla vyjadřují počet různých skupin lidí, zvířat, či předmětů. Nejmenší přirozené číslo je 1, nulu nepovažujeme za přirozené číslo. Čili jsou to čísla 1, 2, 3, a všechna celá kladná čísla, počet těchto čísel je nekonečný, je to nekonečná množina. Přirozená čísla jako množinu čísel..

Materiál v podobě pdf dokumentu je určen k procvičení celku desetinná čísla. Pracovní list obsahuje celkem 7 cvičení, zaměřených na násobení a dělení desetinných čísel, a to jak jednoduché i složitější početní příklady, tak slovní aplikační úlohy - slovní úlohy - převody všech jednotek - jednotky délky - zlomky - zlomky - hra - desetinná čísla - rovnice - aritmetický průměr - test - matematické pojmy - násobilka - souboj s časem - přijímací zkoušky pro 8 leté gymnázium GEOMETRIE - souřadnice bodů - geometrie - pexeso I - geometrie - pexeso II - geometrie III. Základní škola Valašská Bystřice, okres Vsetín 756 27 Valašská Bystřice 360. IČO: 48773689 ID datové schránky: 24dabp Pracovní listy pro ZŠ speciální, 6.,7.ročník. Materiál slouží k procvičování numerace do 100 po desítkách, porovnávání čísel, číslo před a za, rozklad čísel, zápis čísla číslicí, sčítání a odčítání desítek, slovní úlohy na sčítání a odčítání. Odkaz ke stažení. Numerace do 10

 • Satyricon tour 2019.
 • Kamera bludný.
 • Domotherm nostale.
 • Babylonie asýrie.
 • Csas 24.
 • Nutrend bcaa.
 • Plectranthus argentatus wiki.
 • Pneu za hubičku.
 • Mluvené slovo cimrman.
 • Stydim se jit do sauny.
 • Jak zašpuntovat víno.
 • Řidič sněžné rolby.
 • Kde zije prezident cr.
 • Ubytovací zařízení stolničení.
 • Azuro bazen.
 • Hřejivá náplast cosmos.
 • Maorové tetování.
 • Kožní nádory nezhoubné.
 • Boma zeal senior.
 • Ford fiesta gfj technische daten.
 • Puerto de la cruz weather.
 • Dr.max těhotenský test 2v1.
 • Specialized elektrokolo.
 • Listserv knihovna.
 • Intel hd drivers download.
 • Jak naučit dítě říkat t.
 • Pokus s kovy.
 • Jak vydat komiks.
 • Nejdelší visutý most v rakousku.
 • Rasozrave rybky.
 • Iso file.
 • Houba tříšť.
 • Kolmost geometrická tolerance.
 • Flir scout.
 • Sin cos.
 • Druhy infekčních nemocí.
 • Mayove mexiko.
 • Kategorie vozidel c.
 • Umělé sliny složení.
 • Plastové okapy bauhaus.
 • Slezské písně.