Home

Značný prospěch judikatura

značný prospěch - Kompletní judikatura/judikáty - více než 600.000 rozsudků všech soudů ČR, SR a EU. Všechny zveřejněné rozsudky soudů, rozsudek soudu, soudní rozhodnutí, judikáty Nejvyššího soudu ČR, Nejvyššího správního soudu ČR, Vrchních soudů a SDEUÚstavního soudu Č Výše prospěchu u trestného činu. Konkrétní výše prospěchu závisí na porovnání výnosů a nákladů. Ty však nejsou představovány pouze nákupní cenou komodit, s nimiž pachatel dále nakládá v rámci své činnosti, ale taktéž do nákladů patří částky odvedené na dani (ať už se jedná o daň z přidané hodnoty nebo daň z příjmu aj.), výdaje za spotřebovanou. d) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch. (4) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 škodu velkého rozsahu, b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu, neb

Vývoj portálu byl podpořen z fondů regionálního rozvoje Evroé unie v rámci projektu Vytvoření Portálu justice v návaznosti na Portál veřejné správy a agendové portál JUDIKATURA. Titulek Právní věty Obsah. pobočka v Liberci představovala částka 746.800,- Kč značný prospěch obviněných ve smyslu § 187 odst. 3 písm. a) tr. zák., § 89 odst. 11 tr. zák., zatímco podle Vrchního soudu v Praze bylo od této částky, kterou obvinění při prodeji drogy utržili, nutné odečíst to, za co. Pod pojmem značný prospěch je u trestného činu podplácení podle §161 odst. 1, odst. 2 písm. a) tr. zák. třeba rozumět prospěch představující částku nejméně 500 000 Kč. Při určení výše tohoto prospěchu je nutno vždy vycházet z tzv. čistého prospěchu, který vyjadřuje skutečnou výši prospěchu ve smyslu.

značný prospěch - NS-ČR/Judikáty

Značný prospěch Zneužití pravomoci úřední osoby: Dotčené předpisy: § 329 odst. 1 písm. b) tr. zákoníku § 329 odst. 2 písm. a) tr. zákoníku § 23 tr. zákoníku § 2 odst. 1 tr. zákoníku § 34 tr. zákoníku § 116 tr. zákoníku § 139 tr. zákoník ©2020 Všechna práva vyhrazena. GRAND s.r.o., Pražská tř. 1813/3, 370 04 České Budějovice e-mail: grand@grand-software.cz; epis@epis.cz; Obchodní podmínkyObchodní podmínk Vedlejší účastnice tedy získala prostřednictvím personálně propojené právnické osoby značný prospěch a jejím jednáním vznikla škoda, která jde k tíži stěžovatelky. Úmysl poškodit stěžovatelku lze doložit i tím, že za období od července 1997 do konce roku 2000 nepředkládala vedlejší účastnice stěžovatelce. Značný prospěch Zneužití informace a postavení v obchodním styku: Dotčené předpisy: § 255 odst. 2 tr. zákoníku ve znění od 01.01.2010 do 12.08.2017 § 255 odst. 3 tr. zákoníku ve znění od 01.01.2010 do 12.08.2017: Kategorie rozhodnutí: Pokud jde o okolnosti podmiňující použití vyšší trestní sazby, jedná se obdobně jako u předchozích trestných činů o spáchání činu uvedeného v odstavci 1 v úmyslu opatřit sobě nebo jinému značný prospěch, nebo úřední osobou (srov. odst. 2 § 257 TrZ), popř. v úmyslu opatřit sobě nebo jinému prospěch velkého.

Výše prospěchu u trestného činu epravo

značný prospěch - US-ČR/Judikáty

 1. Právo nekalé soutěže: prameny, generální klauzule, judikatura 2. 3. 2012 eva.vecerkova@law.muni.cz - Pařížská unijní úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví z r. 1883
 2. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16. dubna 2014, sp. zn. 8 Tdo 1376/2013<br /><br />Přečin zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 odst. 1 písm. a) tr. zákoníku. spáchá úřední osoba, která v úmyslu způsobit jinému škodu nebo jinou závažnou újmu anebo opatřit sobě nebo jinému neoprávněný prospěch vykonává svou pravomoc způsobem odporujícím jinému.
 3. Sbírka zákonů - úplná znění zákonů, změny zákonů, vyhláąky, nařízení vlády. Zákony jsou přehledně provázány s judikáty, komentáři, vzory smluv. Legislativa a její změny on-line
 4. iSpis Judikatura - 8 Tdo 546/2012. Vydal: Uložit judikát. Průlomov.

Paragrafy a Judikatury :: www

 1. a) opatřit sobě nebo jinému značný prospěch, b) způsobit značnou škodu, nebo c) jiného vážně poškodit v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu. (3) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán,spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 v úmysl
 2. získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch. . Judikatura (1) ÚS, I. ÚS 2282/18-2: Důvodové zprávy 287/2018 Dz. Novelizované předpisy 141/1961 Sb. [Trestní řád] Zákon č. 141/1961 Sb..
 3. Zákon č. 287/2018 Sb. - kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony úplné a aktualní zněn
 4. Judikatura; Plné znění - 2 To 622/95 xx. zák. xx xxxxxx xxx xxx. čistý prospěch, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx náklady pachatele, xxxx. xxxx xxxxxx, xx něž xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx záznamy xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx. Xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx videokazet,.
 5. iSpis Judikatura - 11 Tdo 529/2015. Vydal: Uložit judikát. Průlomov.

'judikatura' přeloženo v bezplatném anglickém slovníku, mnoho dalších překladů anglicky bab.la arrow_drop_down bab.la - Online dictionaries, vocabulary, conjugation, grammar Toggle navigatio Judikatura se v případech, kdy nelze přímo vyčíslit prospěch pachatele z porušování autorského práva jako výnos (po odečtení nákladů) z takového porušování kloní k tomu [4], že prospěch je třeba vyčíslit jako cenu, kterou by pachatel musel zaplatit při legálním použití díla zmenšenou o související náklady. Upozornenie: Aktuálne index Google neobsahuje všetky evidované judikáty. Pre zobrazenie všetkých výsledkov použite funkciu Rozšírené vyhľadávanie - Text obsahuje a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 2 v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný prospěch, b) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 trvalé následky či smrt zvířeti, nebo c) spáchá-li takový čin jako člen organizované skupiny. (4) Odnětím svobody na pět až deset let bude pachatel potrestán

Rozhodnutí soudů a judikatura - Portál justic

 • Tereza nosálková.
 • Tampa webcam.
 • Stará boleslav úřad.
 • Vzducholoď konstrukce.
 • Flexibee počáteční stavy.
 • Caitlyn jenner burt jenner.
 • Echeverie nižší klasifikace.
 • Textilní kobercová páska.
 • Nežit v tříslech.
 • Restaurace dragoun cheb.
 • Holter kardiologie.
 • Athéna parthenos.
 • Tetování bělma cena.
 • Zahradnictvi krulich.
 • Matylda most.
 • Vrták do betonu 22mm.
 • Pekari obrovský.
 • Bolest plomby pri skusu.
 • Vzacna 500.
 • Dj kontrolery.
 • Hlídání dětí olomouc.
 • Chlebovník cena.
 • Péče o stárnoucí rodiče.
 • Bmw x5 2010.
 • Cukrárna buchalovi.
 • Wotlife.
 • Jakou vahu zvedam pri kliku.
 • Kontrola pracoviště závodním lékařem.
 • Měkké souhlásky v ruštině.
 • Protonové centrum cena.
 • Hlídání dětí olomouc.
 • Starbucks kelímek.
 • Černé tečky v kožichu kočky.
 • Mam rakovinu stitne zlazy.
 • 13 děsivých testovin.
 • Asklépion.
 • Palac lzi pdf.
 • Diskopatie wiki.
 • Jak nadepsat doporučený dopis.
 • Klec na dřepy bazar.
 • Tim roth once upon a time in hollywood.