Home

Literární žánr tragedie

Tragédie Rozbor-dila

 1. Jako svébytný literární žánr vznikla ve starověkém Řecku v pátém století před naším letopočtem, kdy se vyvinula se ze slavností pořádaných na počest boha Dionýsa, a její inspirací byla především antická mytologie a historie. Častým námětem tragédií byl především nerovný a neřešitelný konflikt hlavního.
 2. Literární druhy a žánry Literární druhy - Lyrika - Epika - Drama Lyrika vznikla z řeckého lyrika melé - lyrou doprovázené verše, - typická pro poezii, - vyjadřuje dojmy, city, - snaží se zachytit skutečnost v jedinečném okamžiku, - tato díla mohou obsahovat epické prvky - náznak děje, postavy
 3. Český-jazyk.cz - SLOVNÍČEK POJMŮ: Vysvětlení pojmu Drama - Drama patří společně s lyrikou a epikou mezi základní literární druhy a žánry. Děj dramatu je podáván výhradně prostřednictvím dialogu, monology mají jen epizodickou funkci. Nejčastějším..
 4. Tragédie je odvětví literatury, která vážně řeší smutný pád protagonisty. V klasické tragédii je protagonista tragickým hrdinou vyvýšeného společenského postavení, jehož vlastní vada se spojuje s osudem, který přináší jejich zkázu. V posledních stoletích však tragédie přijala jiné formy, v nichž se objevují protagonisté společenské nevýznamnosti a.
 5. Literární žánr vzniknuvší ve středověku. hronologický záznam historických událostí. Například Kosmova kronika česká. legenda Žánr rozšířený především ve středověku. Životopis světce zaměřený zejména na jeho zázraky a mučednickou smrt. Například Kristiánova legenda. mýtu
 6. Komedie je literární nebo dramatický útvar, který vždy skončí šťastně (stejně jako pohádka).Opakem komedie je tragédie.. Od komedie se očekává humorný nadhled nad lidskými slabostmi a lidskou nedostatečností. Humor spolu s vkusnou komikou jsou zpravidla základními aspekty tohoto útvaru. Problémy hrdiny se podaří nakonec vyřešit a vše se v dobré obrátí
 7. Literární žánry. Anekdota = původně předávané ústně, krátké humorné příběhy s pointou, zesměšnění jevu. Pohádka = epický prozaicky žánr, smyšlený a nereálný děj s pohádkovými postavami, běžně vychází z ústní slovesnosti, má šťastný konec

Literární druhy a literární žánry: lit. druhy: Legenda = veršovaný nebo prozaický epický žánr s nereálnými motivy zázraků, většinou oslavující výjimečného člověka. Mýtus = neskutečný vymyšlený příběh, pokouší se vysvětlit existenci lidstva,. A) Literární teorie Literární druh: drama Literární žánr: tragédie Literární směr, sloh: období klasické literatury ( 5.- 4. století př.n.l) Období klasické literatury ( 5 Literární druh a žánr: veršovaná divadelní hra (poezie, drama) - tragédie Literární směr: poprvé uvedeno r. 1940 (premiéra v divadle D 40 Praha pod režijní taktovkou E.F. Buriana) - střední období autorovy tvorby (z časového hlediska právě končilo období, kdy do jeho děl zásadně pronikal vliv surrealismu); česká. Literární žánr = skupina lit. děl, které se vyznačují určitými společnými znaky - téma - forma - kompozice VÝVOJ ŽÁNRU • čistota žánrů = dodržování pravidel ( antika, klasicismus ) • záměrné rušení hranic ( romantismus, avantgarda - pásmo, postmoderna ).

-literární druh-drama -literární žánr-tragédie -vypravěč -autor -postavy -Julie- chytrá, statečná, sličná, oddaná dívka, boj o právo na lásku, život a samostatné rozhodování -Romeo- upřímně, milující Julii, odhodlaný obětovat pro ni vše -Tybalt- Juliin bratranec, rvá Parodie - žánr imitující a karikující určité literární dílo zvýrazněním některých jeho stylistických rysů Píseň - lyrický žánr, prostota vyjádření, přesný hudební rytmus a rým, pravidelná sloka a časté využití refrénu; zhudebněná báseň 1) Obecná charakteristika díla . Literární forma: poezie Literární druh: drama Literární žánr: milostná tragédie Doba vzniku díla: kolem roku 1595 (anglická renesance) ; Shakespeare ve své tragédii zpracovává starší námět, známý už ze starověkého Řecka a v anglické literatuře často zpracovávan

Tyrolské elegie

Literární druhy a žánry Rychlý přehled Rozlišujeme tři základní literární druhy: epika, lyrika a drama. EPIKA - obsahuje a popisuje určitý děj. Prozaická:; povídka (Jan Neruda, Karel Čapek, Bohumil Hrabal) - kratší útvar, jednoduchý děj novela (Krysař - Viktor Dyk) - příběh s rychlým spádem a nečekaným koncem román (Gustave Flaubert, George Orwell) - delší. -literární druh-drama -literární žánr-tragédie -postavy -Hamlet- dvě osobnosti, jedna bláznivá, druhá pomstychtivá, dánský princ-Claudius- zákeřný, podlý, ctižádostivý, král, strýc Hamleta -Gertruda- nestálá, sobecká, královna, matka Hamleta-Ofélie- krásná, hodná, milující, dcera Poloni cestopis - prozaický literární žánr zachycující popis autorovy cesty do cizích zemí (kulturní, národopisné a zeměpisné zvláštnosti..) prolog - uvádí drama, předmluva epilog - doslov, závěr dramatu premiéra - první představení derniéra - poslední představení monolog - hovor jedné postav

Literární druhy a žánry - Studuju

LITERÁRNÍ TEORIE. Literární druh a žánr: divadelní hra (drama) - tragédie; Literární směr: vydáno r. 1604 - 2. období autorovy tvorby; do her proniká životní zklamání a pesimismus; Slovní zásoba: rozdíly mezi řečí vznešených lidí a lidí z nižších vrstev, metafory, vulgarismy; Rytmus, verš, rým: blankvers (5-ti stopý nerýmovaný jamb) - typický. Rok vydání: 1595 Literární druh: drama, psané veršem Literární žánr: milostná tragédie o 5 dějstvích Téma: Nešťastný osud dvou milenců, boj o lásku Motiv: láska, souboje, smrt, vdavky, válka rodů, dlouhý spor, láska až za hrob Časoprostor: Italské město Verona ve druhé polovině 16. Století, a později i Mantova. Literární směr Rok vydání: 1937 Literární druh: protinacistické drama Forma díla: próza Literární žánr: tragédie Téma: varuje před nástupem nacismu v Německu Motiv: úpadek společnosti, fašistické nesmysly (nesmyslnost válek), bezmocnost jedince ústředním motivem dramatu je konflikt mezi doktorem Galénem, charakterním přirozeně inteligentním skromným člověkem, a diktátore V literární teorii se uvádějí žánry. (Někdy se zaměňuje druh a žánr). Jsou druhy: lyrika, epika, drama a lyrikoepika. Žánry v epice obsahují malou epiku např. bajku, střední epiku např. povídku, novelku, velkou epiku - např. román lyrice - píseň, pásmo atd. lyrikoepice - balada, romance, básnická povídka atd

žánr. Na této stránce jsou výsledky na dotaz žánr v aktuálním křížovkářském slovníku.Slovník se neustále rozrůstá. Pokud ti zde nějaká definice chybí nebo o nějaké víš, POŠLI NÁM SVOJI DEFINICI právě skrze tento formulář. Tabulka výsledk Ohlasová poezie - literární žánr vycházející z poetiky lidového umění jako vzoru. Onomatopoie - zvukomalba, básnické využití jazykové stránky slov, napodobení zvuku slovy. Opera - hudební drama vážnějšího rázu, ve kterém text libreta je zpíván a herecky ztvárněn za doprovodu orchestru

EPOS - literární žánr známý už z antiky, nejčastěji veršovaný, chronologické vyprávění událostí spojené jednou nebo několika ústředními postavami, vypravěč stojí mimo děj a zachovává objektivní podobu vyprávění, žánrové varianty eposu jsou dány charakterem hrdinů: hrdinský (antika - Ilias a Odysea), rytířský (středověk - Beowulf), milostný. literární ocenění že název pochází z použití sborem kozích-like satyry v původních dithyramby ze kterého tragické žánr vyvinuté. Scott kuchtíka píše: Existuje množství důkazů pro tragoidia chápány jako píseň pro prize koze. Nejznámější důkaz je Horace, Ars poetica 220-24 ( ten, kdo s tragickým. Žánr Plakát Galerie Trailer Čistě studiová detektivní inscenace podle literární předlohy renomovaného autora detektivek Jamese H. Chase. Kdo četl jako já nebude se více > Autor: klasifikátor | Hodnocení: 6 / 10. Postůj, okamžiku, jsi tak krásný.. LITERÁRNÍ DRUHY. Formy epiky. A. veršované : žánr kratšího nebo středního rozsahu podobně jako povídka, děj je soustředěn na jednu událost, epizodu ze života, překvapivý závěr, italský renesanční spisovatel Giovanni . Boccaci TEORIE LITERATURY - Literární žánry 4. Tematická výstavba literárního díla. motiv- v teorii literatury = základní, nejjednodušší tematická jednotka díla, významová jednotka, nejmenší celistvost podávající věcnou informaci o situaci, určuje směřování díl

Co je Drama? (tragédie, komedie, činohra, melodrama

Literární Žánry Co je Tragédie v Literatuře? Tragédie Hraj

 1. Literární Přídavné jméno, které souvisí s literaturou Např. literární dílo, žánr, kavárna; literární pojmy (odborná slova z literatury), literární historie, literární novin
 2. literární žánr, který patří jak do literatury publicistické, tak umělecké. Obsahem je popis autorovy cesty do neznámých zemí a krajin se záznamem kulturních, sociálních či jiných zvláštností. Útvar vznikal již ve starověku
 3. KRÁL OIDIPUS Literární druh a žánr Druh:drama Žánr:tragédie Téma a motiv Téma:Oidipus snažící se uprchnout před svým nezvratným osudem, ovšem selhává. Motivy: Věštba (že syn krále Láiose a Iokasté jeho zabije a ji si vezme) Láska (mezi Oidipem a jeho matkou) Mor Slepota (která vlastně přináší prohlédnutí.
 4. Testy můžete nekomerčně šířit, čtěte podmínky užití.podmínky užití
Armida (Gluck) – Wikipedie

Maryša (ROZBOR (literární druh - drama, literární žánr - tragédie, motivy : Maryša (ROZBOR (literární druh - drama, literární žánr - tragédie, motivy - , téma - nešťastné manželství , kompozice - chronologická, časoprostor - říjen 1886-1888, Moravská vesnice, vyprávěcí způsob - er forma), DĚJ (TŘETÍ JEDNÁNÍ, ČTVRTÉ JEDNÁNÍ, PRVNÍ JEDNÁNÍ, DRUHÉ. Literární druh a žánr: sociální tragédie* (divadelní hra - drama) z venkovského prostředí A nakonec i nějaká ta dobová literární kritika, vnímání díla laickou veřejností a jeho proměny, aktuálnost tématu a zpracování díla nebo srovnání s vybraným literárním dílem Kronika (řecky chronos - čas, chronika - dějepisné knihy) je literární žánr vzniklý ve středověku, jedná se přitom o jeden z nejdůležitějších narativních historiografických pramenů. Oproti letopisům je kronika ve své formě složitější, často bývá označována za košatější letopis. Úlohou kroniky je chronologicky, tedy podle pořadí, v jakém se. Sofokles Antigona Téma a Motiv - Téma: - Polyneikův pohřeb - Motiv: - bohové - láska - povýšenost Časoprostor - Řecko Théby - 5.století př. n. l. Kompoziční výstavba - chronologický postup - děj plyne za sebou, události díla navazují na ty předchozí Literární druh a žánr - Literární druh: Drama - Literární žánr: Antická tragédie Vypravěč / lyrický subjekt. Theodore Dreiser: Americká tragédie čtenářský deník a další obsahy a rozbory děl najdete na webu Ctenarsky-denik.cz, který dále obsahuje velký čtenářský deník, životopisy spisovatelů, seminární práce a další

test Literární obdob Návaznost na antiku, důraz na rozum, pevný řád a na jednotné principy, rozdělení na vysoký žánr(óda, epos, tragédie) a na nízký (bajka, satira, komedie) Baroko. Renesance. Klasicismus. Romantismus Jeden literární žánr se někdy podílí na více literárních druzích:např. lyrickoepické žánry (balada, romance, básnická povídka). Vždy však předpokládáme přítomnost určitých druhových rysů a jen na základě toho je možné hovořit o spojování více druhů Literární žánr-tragédie. Tragedie se odehrává na počátku 17.století na dánském hradu Elsinor. Kde žije kralevic Hamlet, jeho strýc a nynější dánský král Klaudius a Hamletova matka Gertruda, dánská královna a také nová manželka Klaudia literární druh, který se vyznačuje dějovostí, obsahuje příběh. Základem je vyprávění, které směřuje ke střízlivosti a objektivitě. Důležitá je úloha vypravěče (ich-forma nebo er-forma). Ve středověku povídka-krátký až středně dlouhý prozaický žánr. Má jednoduchý děj, málo postav, odehrává s

Komedie - Wikipedi

 1. ova manželka, laskavá, snaží se pomoci robotům; Stavitel Alquist - Za největší hodnotu považuje lidský život, rozumový přístup k životu, lidskost; Harry Do
 2. 4. literární druh a žánr - rozhodneme, o jaký druh a žánr se jedná, a své tvrzení zdůvodníme literární druhy: lyrika - dílo, které nemá děj; popisuje dojmy, pocity, nálady autora epika - dílo, které má děj; popisuje skutečnost (fiktivní) drama - dílo, které má děj; předvádí skutečnost a je určeno pro divadl
 3. Jméno: Komedie Zařazení: Literární pojem Přidal(a): David Hampl Společně s tragédií představuje komedie základní žánr dramatu. Nejjednodušší definice je, že se jedná o opak tragédie, neboť její podstatou je veselý, komický příběh a šťastný konec a jejím cílem je především pobavení diváka.V průběhu svého vývoje se jejími dalšími cíli staly také.

literární žánr, literární druh, pracovní list. Druh učebního materiálu: pracovní list. Druh interaktivity: aktivita. Cílová skupina: žák, skupina žáků. Stupeň a typ vzdělávání: základní vzdělávání - druhý stupeň. Typická věková skupina: 12 - 15 let. Celková velikost: 25 kB. Literární druhy a žánry. Kategorie: Evroá literatura do 20. století Typ práce: Obsahy a rozbory děl Škola: Obchodní akademie, Praha 10, Heroldovy sady 1, Praha 10 Charakteristika: Rozbor je rozdělený do 4 kategorií.První kategorie pojednává o samotné knize ( téma/motiv, časoprostor, literární druh/žánr, kompozice, vyprávěč, jazykové prostředky a krátce popsané postavy literární žánr tragédie literární forma drama (5 dějství) dominantní slohový postup vyprávěcí typ vypravěče repliky - přímá řeč postav vysvětlení názvu díla Hamlet se jmenuje hlavní hrdina - kralevic v Dánsku, syn zavražděného zemřelého krále LITERÁRNÍ DRUHY A ŽÁNR- 3 literární druhy:· Epika (děj) o Malá epika § Anekdota (závěr pointa - překvapivý závěr) § Aforismus (vtipná průpověď) § Historka (příběh) § Bajka (zvířata se chovají jako lidé) o Střední epika § Báje = mýtus § Legenda = to, co má být čteno; vystupuje tam světec, který je zabit pohany a po smrti vykonává zázrak

Literární a obecně kulturní kontext 323 př.n.l. - Aischilos, Euripides (tragedie), Aristofanes (komedie) Znaky antického dramatu: nový žánr měl původně náboženský ráz - při oběťních oslavách boha Dionýsa sbor pěvců převlečených za satyry v kozlí kůži přednáše Literární druh - drama Literární žánr - tragédie o Příčinou tragédie je lidská vášeň a touha o Ženy rozhodují sami za sebe o Veršovaný jazyk, mísen s prózou pro naznačení chudších vrstev o Básnické obraty, květnatý jazyk o Divadelní hra = scénické poznámky o Velmi živý jazyk, WILLIAM SHAKESPEARE (1564. vzniká jako průvodní jev civilizace přibližně před 6 000 lety. první literární útvary se předávali ústně první se objevily báje (mytologie)= představa o vzniku života. Příběhy jsou částečně pravdivé nejstarší literatura je orientální (východní): přední východ (Egypt, Mezopotámie) střední východ (Indie) dálný východ (Čína) MEZOPOTÁMIE Území mezi. Literární žánr (z fr. genre - rod) je označení skupin literárních děl, jež mají společné znaky definované různými kritérii.Tato kritéria mohou být tzv. povrchová - např. kompozice, téma a motivy, jazykové prostředky, ale také typ čtenáře (literatura pro děti a mládež) atd., nebo hlubinná, kde se za podstatu žánru označuje archetyp (u Northropa Frye) nebo. Literární druh a žánr. Literární/obecně kulturní Kontext. Anglie: Geoffrey Chaucer (1340-1400) první velký anglický básník. diplomat v královských službách - cestoval do Florencie, kde se setkal s Boccacciem a Petrarcou. Canterburské povídky - 24 veršovaných i prozaických povídek

Literární žánry a druhy - KeStudiu

Je to dvojdílná filozofická báseň v dramatické podobě (tragédie) - určitě poznáte - literární žánr i druh. i formu. Hlavní myšlenka: Faust postaven mezi dobro a zlo: v minulosti rebelant proti starým konvencím a zaostalosti se stane tvořivým představitelem lidstva - chce dobýt pravdu a přetvářet svět literární žánr. tragédie literární forma. drama (5 dějství) dominantní slohový postup. vyprávěcí typ vypravěče. repliky - přímá řeč postav vysvětlení názvu díla. Romeo a Julie jsou mladý pár, jejichž milostný vztah se v knize vyvíjí byl ptáčkem - literární žánr je z tohoto pohledu celek mající invariantní i variantní povahu.[17] Dvacátá a třicátá léta 20. století přinesla literární vědě nové inspirace, zejména z oblasti filozofie. Teorie žánrů načrtnutá v evolučním aspektu Brunetièrově se konstituuje jako samostat Literární druh a žánr. drama, alžbětínské drama, tragédie. Anglie, nejvíce se uplatnilo za vlády Alžběty I., hrálo se v divadlech - vyvýšené jeviště, kryté lóže pro pány, zbytek nebyl zastřešený, herci uměli vše- tanec, recitaci, zpěv; žádné kulisy. Témata, motivy a hlavní myšlenka. Seminarky.cz - Velký katalog - obsahuje referáty, maturitní otázky, seminární práce, skripta, čtenářský deník, přednášky, diplomové práce a dalš

cestopis - prozaický literární žánr zachycující popis autorovy cesty do cizích zemí (kulturní, národopisné a zeměpisné zvláštnosti..) prolog - uvádí drama, předmluva. epilog - doslov, závěr dramatu. premiéra - první představení. derniéra - poslední představení. monolog - hovor jedné postav Kategorie: Česká literatura od 20. století Typ práce: Obsahy a rozbory děl Další díla spisovatele: Karel Čapek Životopisy spisovatele: Karel Čapek Škola: Gymnázium Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav, Palackého 211, Mladá Boleslav Charakteristika: Rozbor díla Bílá nemoc od - Karla Čapka.Dílo je popsáno - žánr, literární žánr, literární druh Kniha: R.U.R. Autor: Karel Čapek Deník přidal(a): Eliška Přidáno na: Studijni-svet.cz R.U.R. (Rossumovi univerzální roboti) Literární druh: drama žánr: tragédie (začátek komedie) Postavy děje: Helena - citlivá, láskyplná; Harry - ředitel firmy na roboty, chce je nechat pracovat za lidi; Fabry - technik, tvoří například květiny; Dr. Gall. - zabývá se výzkumem.

Literární druhy a žánry - literatura Rozbor-dila

Sofokles - Antigona - Uč se online! - Vše co potřebuješ do

 1. literární druh a žánr - rozhodneme, o jaký druh a žánr se jedná, a své tvrzení zdůvodníme literární druhy: lyrika - dílo, které nemá děj; popisuje dojmy, pocity, nálady autora epika - dílo, které má děj; popisuje skutečnost drama - dílo, které má děj; předvádí skutečnost a je určeno pro divadl
 2. Literární druh (poezie nebo próza) Žánr (lyrika x epika) Volba jazykových prostředků (spisovně x nespisovně x slang) vychází z: tématu dobových vlastností Obsah a forma podle časových období: Antika aristotelés - 1. Lit. teorie; pravidlo trojí jednoty (místo, čas, děj
 3. začínají se vymezovat jednotlivé literární žánry, vyjadřovací formy, literární soutěže a skupiny, rétorické soutěže - umění se vyjadřovat, rétorika považována za nositelku pravdy nízký ale oblíbený žánr, Aristofanes si bere na paškál své kolegy, kteří píší tragedie,.
 4. Cestopis je prozaický literární žánr, který lze zařadit jak do literatury populární či zábavné, tak do literatury publicistické (dokumentární). Literatura faktu (3 knih) Literatura faktu používá uměleckých výrazových prostředků k vylíčení skutečné události nebo života skutečné historické osobnosti
 5. ulo: K. H. Borovský - Tyrolské elegie; J. Seifert - Ma
 6. Konečně, některé literární druhy poezie jsou volné básně, ódy, sonety, haikus, hymny, mezi ostatními.. Literární druhy eposu. Epos je také známý jako žánr narativu. Tento žánr je charakterizován obecně psaný v próze a vyprávěním události, které mohou být oba skutečný a smyšlený

Literární díla rozdělujeme podle společných znaků na žánry (druhy). Drama není pouze tragedie!! Epické žánry: Povídka - kratší vypravování s malým počtem postav a jednoduchým dějem. Novela - střední rozsah (mezi povídkou a románem), jeden příběh, překvapivý závěr nejvýznamnější žánr, dnes toto. Start studying Literární druhy a žánry - definice. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools EPIKA - základní literární žánr, převažuje děj LYRIKA - základní literární žánr, popis vnitřních pocitů, myšlenek DRAMA - základní literární žánr, dělí se na tragédie a komedie EPOS - rozsáhlá epická báseň o hrdinských činech ELEGIE - lyrický útvar, žalozpěv ALAKREONTIKA - lyrická báseň oslavující příjemné věci - téma: víno, ženy. Zazpívali na dobrou noc a šli. Anekdota - žánr ÚLS, pobavit, udělat si legraci z někoho, často vznikaly v době utlačování Přísloví - žánr ÚLS, krátké moudro, které poukazuje na nějakou starou pravdu

Snadná maturit

2. Literární žánry - skupiny děl, které mají společné znaky odpovídají druhu - konkrétní pojmy a) lyrické - např. píseň, elegie - zpravidla poezie b) epické - pohádka, povídka, román aj. - zpravidla próza c) dramatické - tragédie, komedie (veselohra, groteska aj.), činohra, melodram, drama v užším slova smyslu Literární žánr, ve kterém se magické prvky objevují v jinak realistickém prostředí. Obsahuje magické prvky, tyto prvky působí přirozeně, ale nejsou vysvětleny. Obsahuje množství detailních vjemů. Zakřivuje plynutí času do smyčky nebo ho úplně vynechá a někdy také dochází k opakování minulosti v přítomnosti Literární druh: Drama; Literární žánr, typ: Sonet - je literární poetický útvar, který vznikl ve 13. století, vyznačující se přesně vymezenou strukturou 14 veršů a logickým členěním, Anglický sonet tvoří tři čtyřverší a dvojverší Romeo a Julie 1. WILLIAM SHAKESPEARE ROMEO A JULIE 2. LITERÁRNÍ DRUH A ŽÁNR MÍSTO A ČAS Literární druh: DRAMA Literární žánr: milostná TRAGÉDIE Místo: zejména Verona Čas: 16. stolet B) Literární: Romantismus - rozvoj v 30.letech, v Čechách se nikdy úplně nerozvinul, jediným pravým romantickým hrdinou byl Mácha, ostatní autoři mají romantické tendence, ale i prvky z ostatních směrů; Estetický cíl literatury (přechod od klasicismu - výchovný a didaktický cíl

Literární žánr

vysoký literární žánr. mýtické náměty. hrdina zpravidla podléhá v nerovném boji. měly slavnostní charakter - spojovaly mluvené slovo, zpěv a tanec. Představitelé a díla: Aischylos - Oresteia. Sofokles - Antigona. Král Oidipus. Euripides - Médei dadaismus, umělecké literární a výtvarné hnutí založené v roce 1916 T. Tzarou, J. Arpem aj. v Curychu, paralelně se rozvíjelo v USA a v Německu, od roku 1920 centrem Paříž. Podstatou dadaismu je negace konvenčního umění i života, a to formou nesmyslného, provokativního počínání; ve výtvarném umění zejm. použití. Drama jako literární žánr, jeho vývoj v kontextu světové literatury od Antiky přes Středověk do 19. a 20. stol., moderní formy - film, televize Vývoj světového divadla Antika (6. - 2.stol př.n.l. FRAŠKA= dramatický žánr, který souvisí s náboženskou a morální tématikou, má smysl směšování vážného a směšného. Na vysokou úroveň se dostává i próza. Dlouho nebyla rozlišována lit. Věcná a umělecká. Barvité líčení dějin národů okolo Egejského a Středozemního moře napsal HEROTODOS - 5.st.př.Kr Literární druhy a žánry. Literární žánr - skupina děl, která má společné znaky (téma, jazykové prostředky, rozsah) Literární druhy - Poezie, próza, drama (dráma - čin, skutek) Poezie - literární dílo psané . ve verších, dělí se na: Lyrickou

LITERÁRNÍ DRUH A ŽÁNR Umělecká literatura je členěna o třech základních útvarů: lyrika, epika, drama. LYRIKA. lyrika je druh literatury, který se zaměřuje více na citovou stránku hrdiny než na děj samotného díla; typický útvar pro poezii; v lyrickém celku jsou podrobně zachyceny pocity, nálady, dojmy, myšlenky a. LITERÁRNÍ KATEGORIE, DRUHY A ŽÁNRY A ŽÁNROVÁ SKLADBA DĚTSKÉ LITERATURY Literární kategorie Poezie: = básnictví = lit. psaná veršěm, tj. řečí vázanou rytmicky i melodicky (prozaický výpravný žánr, v němž se vedle fantastických prvků objevují i reálné souvislosti s konkrétními historickými osobami, s. Literární druh a žánr: Střední epika - novela (s neklasicistními prvky) Tematický plán: Námět: stará německá legenda, tedy kritika soudobé společnosti. Téma: láska a nenávist, moc nad lidskými osudy, zrada, zkaženost světa

Romeo a Julie - rozbor knihy RozborKnihy

 1. V tomto videu o knize Romeo a Julie se objevuje vše, co musíte vědět ̶ motivy a téma díla, literární žánr a druh, postavy v knize, děj, literární směr, kontext autorovy tvorby, jeho dílo a současníci. Toto video můžete sledovat zdarma zde Kniha Romeo a Julie a stovky dalších děl nabízíme pro tvůj čtenářský deník
 2. JAKO LITERÁRNÍ ŽÁNRY EPOCHY RENESANCE Při studi závažnu é otázky žánr ve starýců h literaturác lzeh je dno nevelké míry využít někdejších tj středověkých. , , humanistickýc a barokních h poetik. Tyto literárn aí řečnické teori totie ž neposkytují adekvátn obra dobovz í é lite
 3. Klikáním levým tlačítkem myši na tlačítko Další se objevují výrazy vlevo a vpravo na liště. Tlačítkem Smaž můžeš už naučené slovo (větu aj.) vyřadit z dané sady
 4. Literární druh: drama Literární žánr: tragédie (dílo obsahuje i komické prvky - odlehčení, větší zajímavost pro publikum) Téma: Zakázaná láska mezi 2 mladými lidmi kvůli starému sporu jejich rodů ; Nešťastná láska ; Spory vyústily v smrt 2 mladých lidí, kteří s tím neměli nic společnéh
 5. Můžete zkusit prohledat i tyto nabízené alternativy ke křížovkářskému výrazu literární žánr: literární žánr, literární forma, krátký literární žánr s humorem, menší literární útvar, literární útvar, krátký literární útvar, literární dílo.. Rozšířená shoda. V rozšířené shodě dochází k prohledávání pro každé slovo z hledaného dotazu.
Podhoubí – FantasyPlanet

7.A - Literatura - Literární pojmy - Slovníček literárních ..

Literární žánr: sociální kritickorealistické venkovské drama, tragédie (forma dramatu s vážným obsahem, hrdina se obvykle dostane do neřešitelného konfliktu s vlastním osudem, v marném boji následně podléhá a je dohnán k záhubě.) Vznešený, vysoký literární žánr člověk v tragickém postavení, protože se dostal do konfliktu se silami společenskými, přírodními, osudem, atd. zachovávala se jednota místa, času, děje Hluboké myšlenky, neobyčejní hrdinové, hráli pouze muži, veršovaný, často pouze jeden herec Komedi literární útvary, které se realizují uvnitř literárních druhů - typický lit. žánr lidové slovesnosti, vyprávění založené na smyšleném příběhu. Hrdina často překonává nástrahy, šťastný konec - dobro vítězí nad zlem Vážený kolego, neměl jsem na mysli učitele, kteří přemýšlejí, jak výuku zlepšit, ale např. nejmenovanou gymnaziální češtinářku, která literární teorii věnovala měsíc na začátku maturitního ročníku a studentům sdělila, že ji to taky sere (omlouvám se za vulgarismus, ale jde o citaci tlumočenou několika jejími studenty) Můžete zkusit prohledat i tyto nabízené alternativy ke křížovkářskému výrazu žánr: hudební žánr, jamajský hudební žánr, žánr taneční hudby, druh hudby, literární žánr, žánr populární hudby, druh literatury.. Rozšířená shoda. V rozšířené shodě dochází k prohledávání pro každé slovo z hledaného dotazu zvlášť

Antikvariát Tichý - O nás

Literární druhy a žánry. Literární druhy - žánry EPICKÉ ŽÁNRY o Malá epika > Příběh - nejjednodušší žánr,drobný útvar, charakter anekdotický, poučný > Bajka - příběh ze života zvířat, zosobněných věcí. Alegorický smysl a didaktický účel o Střední epik Hamlet má pozoruhodný literární význam od svého prvního vystoupení, která se odhaduje, k němuž došlo mezi 1599 a 1602, které ovlivňují spisovatele jak se měnil jako John Milton, Johanna Wilhelma von Goethe, George Eliot, a David Foster Wallace. Je to tragédie, žánr, s kořeny v klasickém řeckém divadle; Nicméně, Shakespeare ignoruje Aristotelovu příkaz k hra se. Žánr (z francouzského le genre [le žánr] = rod, druh) znamená jednak zobrazení typických scén ze života různých vrstev lidu (a to jak v malířství, tak v literatuře), jednak se jako žánry označují dílčí literární formy nebo typy (modely), vyznačující se určitými shodnými obsahovými i formálními znaky Literární žánr je označení skupin literárních děl, jež mají společné znaky definované různými kritérii. Tato kritéria mohou být tzv. povrchová - např. kompozice, téma a motivy, jazykové prostředky, důležitý je tzv. chronotop literárního díla, ale také typ čtenáře a afekt, který dílo vyvolává atd., nebo hlubinná, kde se za podstatu žánru označuje.

Shakespeare: Romeo a Julie - Maturita 201

Literární druhy eKnihy, elektronické knihy, vaše

: Prosím vás, takový fanatik! Ještě štěstí, že tu je ten mládenec, co u mne býval asistentem; celá lepší klientela se k němu hrne houfem - říká se, že si od nás odnesl Galénův tajný předpis - Výsledky sice nemá žádné, ale zato praxi - kvetoucí Literární druh Literární žánr Čas Kdy? Prostor Kde? Hlavní postavy Kdo? Komedie nebo tragédie? 6. Seřaď věty tak, aby odpovídaly ději tragédie Nad zemřelými těly obou milenců se znesvářené rody usmíří. Bratr Lorenzo posílá vzkaz Romeovi, aby se vrátil a zachránil Julii z hrobky, ale posel vzkaz nepředal

Hamlet - rozbor knihy RozborKnihy

Filmy podle žánru - literární. FDb.cz - filmová databáze. Dnes je 24.11.2020 a svátek má Emílie. Tip: TV program. Hledej. Rozšířené vyhledáván Žánr Plakát Galerie Trailer. LITERÁRNÍ TEORIE Literární druh a žánr: divadelní hra (drama) Literární směr: vydáno r. 1937 - pozdní autorova tvorba (období tvorby děl s protiválečnou a protinacistickou tematikou); české meziválečné drama Slovní zásoba: spisovná čeština; odborné lékařské názvy v latině; emotivní výrazy Stylistická charakteristika textu: srozumitelnost a jednoduchost.

 • Život je jako bonboniera sloh.
 • Cien sérum.
 • Náměstci ministra spravedlnosti.
 • Makulární degenerace léčba.
 • Guru fishing.
 • Turdus viscivorus.
 • Čerpadlo karcher puzzi.
 • Powerpoint 1993.
 • Fragonard violette.
 • Paleni prstu na noze.
 • 3d glasses video.
 • Princezna diana žije.
 • Sylvanian families bazar.
 • Hoka one one w challenger atr 4.
 • Jak zrychlit internet.
 • Sony smartwatch 4 cena.
 • Londýn wikipedie.
 • Menstruace v těhotenství a negativní test.
 • Tři králové povídání pro děti.
 • Android jak přidat ikonu na plochu.
 • Achatina achatina.
 • Ještědka.
 • Pirate party leader.
 • Vlajka černé hory.
 • Váha při menstruaci.
 • Sylvanian families bazar.
 • Zapojení tv zásuvky.
 • Páter ferda ze sušice.
 • Cukrárna buchalovi.
 • Satirová model růstu.
 • Ecards cz pohlednice prani narozeninam.
 • Vinařství popela.
 • Návěs sklápěcí.
 • Legacy sports tracker.
 • Ikea dětské postýlky.
 • Naražené koleno u dětí.
 • Hackovana krajka vzory.
 • Jak opravit diru v dřevotřisce.
 • St petersburg time.
 • Emko droga účinky.
 • Profender spot on cena.